Her starter en ny artikelserie om at være bange når man er sammen med heste.

Rytterangst (som ikke kun er relateret til ridesituationer) er et almen kendt problem som rigtig mange mennesker bøvler med. Der er mange ting som man faktisk bør vide hvis man kæmper med frygt og angst i samvær med heste – ting som både kan være en trøst at vide og ting som kan skabe et overblik over problemet så man faktisk kan tage fat på at gøre noget ved det!
Jeg kører lige nu træningsforløb for mennesker og heste med frygtproblemer – som du kan læse om under AKTUEL oppe i menu barren. At få en personlig træner er een måde at gøre noget ved problemet på og ved at læse de kommende 3 artikler kan du selv sætte ind og begynde at gøre en masse. Når artikelserien er publiceret finder du dem samlet under menuen Aktuelt.

Serien handler i korte træk om:

  • Din Tryghed
  • Hestens Tryghed
  • Tryghed i jeres fællesskab

Hvordan slipper man af med angsten?

Rigtig mange mennesker er faktisk lidt eller meget bange for deres heste.
Ikke sådan at selve synet af hesten gør dem bange men på den måde at deres hjerner begynder at udsende katastrofetanker når de vil ride eller håndtere hesten i situationer som de godt ved kunne indebære en risiko for at hesten reagerer uhensigtsmæssigt.
Frygten behøver ikke at være reel – altså sådan virkelig til stede lige nu, faktisk. Man kan godt have haft et problematisk forhold til en tidligere hest man nu har solgt og alligevel har man så samme katastrofetanker nu hvor man skal ride eller håndtere sin nye og absolut fredelige hest.

Vi lagrer altså vores overvældende oplevelser som erfaringer der skal sørge for at vi ikke kommer i en lignende farlig situation og det gør nervesystemet nu engang ved at give os følelse af at “det her er risikabelt! Lad være med det!”.

Det er selvfølgelig helt enormt belastende og frustrerende at have et nervesystem, en krop og et tankesind som kører sit helt eget løb og som i dén grad styrer ens oplevelse af at være sammen med heste!

lMennesker med angst i samvær med heste er ikke nødvendigvis bange hele tiden. Der er som regel ting man kan lave med hesten som ikke aktiverer frygten men efter lang tid hvor ens muligheder med hestene er så meget indskrænket bliver det efterhånden svært at værdsætte at man kan være tryg ved at strigle hesten på folden men ikke i stalden fordi hesten er utryg alene i stalden.
Fokus bliver efterhånden forstærket på alt det man ikke kan og som ikke virker og det er nedslående! Den indre selvkritiker vil som regel også begynde at piske med selvbebrejdende tanker som: jeg er dårlig til det her, jeg burde ikke have hest, måske kan jeg slet ikke, hvorfor gør jeg det hele tiden forkert, hvorfor virker det for andre men ikke for mig osv.

Når man er her er man endt i angstens negative cyklus som desværre er ret så nedbrydende. Skal man ud af cyklus skal man gøre noget afgørende for det! Og i mange tilfælde er der behov for hjælp.


eqtmFor nogle mennesker er det udefrakommende ting som man kan være bange for så som hestens reaktion på lastbiler eller naboens gøende hund, og i andre tilfælde er det selve hestens adfærd som er så kaotisk at man faktisk er i reel fare en stor del af tiden.

Har hesten en direkte farlig adfærd (om end den udspringer af frygt og ikke af aggression) så er man nødt til særskilt også at arbejde med hestens problem!

Det nytter i så fald ikke blot at arbejde med sig selv fordi hesten jo også er bange. Det vil jeg også komme mere ind på i artikelserien.


Det gør det meget mindre sjovt at være sammen med heste når man jævnligt er bange – og som regel er konsekvensen med hestens voldsomme adfærd og utryghed, som allerede nævnt, at der er ting som man faktisk ikke kan gøre med sin hest og som man så skal prøve at undgå.

En anden kedelig konsekvens er at hestesamværet ofte begynder at afhænge af at man må lave aftaler med andre mennesker som man bliver afhængige af for at kunne gøre ting med hesten uden at aktivere kaos i hesten! Fx at man kun kan tage hesten ud af hegnet når andre skal have deres heste ud fra folden, at man ikke kan ride alene i ridehuset eller også må stoppe træningen når andre gør og skal forlade ridehuset.

Det kan være irriterende at have så mange begrænsninger og det er bestemt ikke rart at være bange!
Slet ikke for sin egen hest!

De fleste af os vil nemlig meget hellere være rigtig gode venner med hestene og gør vores bedste for at give dem det bedste liv i vores varetægt og så er det nedtrykkende når hverdagen med hestene indebærer at der sker ting som gør poweros utrygge!

Uden tillid til hesten føles det meste samvær og træning af den, som en konstant op af bakke, udfordring, hvor usikkerheden inden i bare VED at det er et spørgsmål om tid eller tilfældigheder før det med ét bliver vildt og farligt!

For utrygge heste ER farlige for os.

Ikke fordi de bevidst vil gøre os ondt, eller fordi de er ude på at tage magten – men fordi deres adfærd kan være så uovervejet og voldsom (ikke-reguleret) at vi med ret stor sandsynlighed, på et eller andet tidspunkt risikerer at komme til skade! Langt de fleste uheld med heste tror jeg faktisk sker fordi heste reagerer kraftigt og pludseligt på en utryghed over for noget.

Når heste reagerer så er der mange muskelkræfter på spil og vi mennesker kan som regel ikke stille meget op andet end at flytte os hurtigst muligt, – og indimellem sker det ikke hurtigt nok og andre gange er det helt umuligt  – og så går det altså galt.

Og netop derfor er den utryghed som vi mennesker kan bære rundt på med urolige heste heller ikke irrationel eller ubegrundet! Den er en VIGTIG indikator for hvor usikker og risikobetonet situationen faktisk ER og det er IKKE en god ide bare at lade som om man ikke er bange eller selv at lade være med at reagere med at fare sammen eller springe i sikkerhed når hesten reagerer!

Det er en SUND reaktion som vores krop foretager sig fordi den SKAL, og fordi kroppen VED at vi ikke ved hvordan vi skal kontrollere situationen – og derfor er i fare!

At vi derved, ligesom hestene, får en krop der er anspændt og på vagt er ganske naturligt! Og vidner kun om at vores nervesystem er vågent og sansende på spændingerne og risikoen i det ”rum” vi befinder os i sammen med hesten.

Næste del handler om at begynde at SAMARBEJDE med sin egen krop og nervesystem i stedet for at modarbejde den! Det handler om at komme ud af kløerne på sin egen indre kritiker der vil holde fast i at man er dårlig og som måske kan gøre det svært for en overhovedet at acceptere kroppens naturlige reaktioner.

Kan du allerede nu se at du vil kunne gøre gavn af at få din egen personlige træner til at få has med problemet vil jeg anbefale at kontakte mig angående opstart af forløbet “TÆM DIN FRYGT” Som du kan læse mere om HER
Vi ses!


Kærlige hilsner Christina Viderup Eriksen – Hestemennesker.dk
EquineTorch & LifeTorch MENTOR og uddannelsesgrundlægger.
Lær at arbejde med andre (heste)menneskers udfordringer – læs mere her på hjemmesiden om de to spændende uddannelser som mixer intuition, psykologi, coaching og et intenst 6 måneders selvudviklings forløb.

LifeTorchmentor spiseseddelsmall

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem