Hvad er så centrering? Vi taler meget om at samspil med heste skal ske fra et centreret groundet sted i os selv og vi går op i centreret ridning og at hest og rytter skal være i balance sammen.

Centrering har alt at gøre med balance.

Balance i den fysiske krop opstår når kroppen er både afspændt, smidig og i stand til at vekselvirke koordineret med omgivelserne uden at miste centreringen – dvs. at balancen er et fysisk ’sted’ i kroppen – et omdrejningspunkt for bevægelse, et center – som udspringer fra et mere stabilt og konstant og alligevel samspillende punkt ca. i midten af kroppen imellem over og underkroppen, ca en lille håndsbredde under navlen og ind mod rygsøjlen.

Christina Viderup Eriksen

For at kunne mærke sit fysiske center må der være en over og en underdel af kroppen. Vi kan ikke have al vægt oppe i overdelen og “ikke-eksistere” i underdelen af kroppen og på den måde total mangle jordforbindelse – uden at det betyder al centrering ryger fløjten. Der MÅ og skal være en tilstedeværelse i hele kroppen, oppe som nede og hele kroppen skal være bevidst om hele sig selv – for at bevægelse der involverer hele kroppen kan være ordentligt koordineret.

Det er disse ting vi træner med hestene når vi laver fx. pro prio træning hvor hesten får en masse opmærksomhed ud i hele kroppen, bagom den, under den, følelsen af underlaget helt nede i hoven der skal justere hovstillingen og balancere hesten efter det anderledes underlag. På den måde kommer hele opmærksomheden med med ud i hele kroppen hvorved kropsbevidstheden øges. Når det sker har vi gang i “hesteballet-træningen” som udvikler evnen til balance, fin koordinering og følelsen af at have styr over hele kroppen på een gang. Bund såvel som top og foran såvel som bagved.

Når vi mennesker kender vores fysiske centrering – vores balance, ja så er vi i stand til at bevæge os frit og efter behov. Vi kan gå ind i en dans med de fysiske omgivelser, som man fx. netop gør i dans med en partner og bevægelserne vil være velkoordinerede og præcise.

Ikke for meget og ikke for lidt. Og balancen bliver bedre og bedre for hver eneste time vi har fokus rettet imod netop dette udviklende kropslige arbejde.

Og på præcis samme måde gælder det for den psykiske centrering. 

Vi mennesker er dog ikke på samme måde kollektivt klar over at psykisk centrering kan trænes og at det vil have en stor indflydelse på vores liv, men ligesom den fysiske centrering og balanceevne har stor indflydelse på det fysiske aspekt så har den psykiske centrering ALT at gøre med vores psykiske trivsel.

Når vi snakker om psyken og balance befinder vi os dog i lidt en anden verden end den fysiske – om end det er fuldstændig de samme principper som gør sig gældende: Vi bliver mere og mere psykisk centrede, jo mere tid vi bruger på at arbejde med det – når der er en centrering vil vi være i stand til at samspille med omgivelserne uden at miste balancen, følelsesmæssigt og ryge ud i for meget eller for lidt – og mister man balancen vil man vide hvordan man igen finder sin centrering fordi det bliver en tilstand (som punktet under navlen) der bliver velkendt på en erfaret og virkelig måde.

den psykiske centrerings omdrejningspunkt samspiller med 2 andre cenreringspunkter, nemlig den fysiske fornemmelse af balance og koordinering, og så den sjælelige natur.

Vores psyke er vores JEG. Den psykiske midte, og hvor sjælen er den medfødte bagvedliggende dybere essens og natur af vores væsen. Når vi lever i harmoni med vores sjælelige natur så vil vi have opnået det der er at opnå i form af glæde og trivsel i dette liv.

Og alt det som gør at vi ikke lige helt lever i samklang med den sjælelige natur – er netop nogle af de psykiske ubalancer, som vi bærer og som vi skal arbejde med.


Som du måske kan se ud af modellen herunder så ligger vores psykiske bagage med delpersonligheder, regressive lommer, vores identitet og erfaringer rundt om det psykiske center som en ramme for vores eksistens. Og inde i centret sidder dronningen eller kongen – den psykisk centrerede del af vores bevidsthed. Og det er det center det handler om at finde.

Når vi finder dette center og kommer i balance bliver vi i stand til at tillade gennemstrømning af al den energi vi er omgivet med og det betyder fx. at vi både er, giver og modtager kærlighed – uden modstand. I Livskompasset er dette netop flow – og dette flow nærer os med to primære grundelementer nemlig kærlighed og livskraft.

Det er altså vores forvaltning af vores psykiske bagage der først og fremmest må vægtes hvis centrering eller trivsel i det hele taget er et issue i livet. Og heste reagerer med stor tiltrækning, en fuldkommen umiddelbar tillid og glæde ved blot at være sammen med mennesker som er psykisk centreret og derved essentielt i flow.

Jeg har oplevet magiske ting med rå og problematiske heste der som forvandlede er kommet mig i møde uden at kende mig overhovedet og til stor overraskelse for alle – netop fordi der er stille og trygt i det psykiske center og de har kunnet føle den kærlige tilstedeværelse fra et frit hjerte der kun vil det gode.

Fron, en islandsk 12 årig følhoppe ingen kunne fange eller komme i nærheden af. Her et billede taget af vores aller første møde indenfor 2 minutter. Hun opsøger mig med stor tillid.

Når vi mister balancen og ryger ud af en harmonisk afbalanceret tilstand er det fordi vi reagerer imod noget i vores omgivelser og psyke og krop spænder op og mobiliserer både forsvars og angrebs strategier. Den oplevelse man selv får når det sker er at man kan blive gal, eller bange eller føle sig handlingslammet eller en kombination af flere følelsestilstande – samtidig med at der sker en kontraktion i kroppen, i musklerne og ånderdættet bliver holdt.
Og når disse følelsestilstande tager over OG når man tilmed blindt handler efter dem – ja så mister dronningen/ kongen tøjlerne og situationen er ude af kontrol. Det er det man kalder bevidstløs livsførelse – og det modsatte af det er altså så at arbejde med sin bevidsthed, der dybest set betyder at arbejde med opmærksomhed på sig selv og sine tilstande og reaktioner – OG at blande sig i hvordan tingene kommer til at spile sig ud.

Når man lever “bevidstløst” ja så mister man altså også meget ofte sin psykiske centrering.

Vi mennesker har vores psykiske følelser der er med til at ‘strikke’ den oplevelse vi får af at være sammen med andre når vi er i en udveksling. Mennesker såvel som dyr. De psykiske følelser reagerer på baggrund af vores erfaringslag. Vi har også mere instinktive ”følelser” som sætter reaktioner, impulser og bevægelser i gang i os og som sørger for vores fysiske overlevelse. Disse mere instinktive impulser svarer hos mennesker også ofte på kommandoer fra psyken og erfaringslagene – så vi kan føle det som om vi er i livsfare (måske psykisk) i en situation og derved gå i flugt, angreb eller kollaps som en primitiv beskyttelses strategi.

Vores nervesystem læser altså den situation vi står i og hvis ikke vi blander os i de reaktioner det kan sætte igang så vil vi blive kastet ind i den ene og den anden mod-reaktion, konstant, hvilket i det psykiske univers kunne være at føle sig kritiseret, kæmpe om anerkendelse, føle sig dum og værdiløs o.l.

Heste har ikke på samme måde som mennesker de psykiske følelser.
De har ikke på samme måde psykiske skabeloner af hvem de synes de er, hvad de kan miste som de egentlig ikke kan (fx. værdi) – de har ikke en masse indre delpersonligheder som de (ubevidst) kan konstruere et godt billede af sig selv med. I stedet har de medfødte gaver (ligesom vi har) talenter for omsorg, talenter for mineraler, talenter for healing og derigennem opgaver i deres familie, fx at være beskytter, barnepige, mor, healer, ven, livgiver osv.

Heste er hengivne til deres stærkeste essens og vil altid søge at leve ud fra den kvalitet i dem som er stærkest og mest sand for den enkelte hest. De er tro imod dem selv – elsker livet, dem selv og andre fra den simpelhed.

Fordi heste ikke har de psykiske følelser på samme måde som vi mennesker har – er det meget mere simpelt for heste, hvis de har deres frihed til rådighed, at leve i samklang med deres essentielle natur. For så vil de modreagere impulsivt imod det der ikke er et match til det væsen de er – og altid blot søge derhen eller at udleve og være det som de ER. Og de vil af sig selv altid gå den korteste vej.

De kommer ikke i konflikt med sig selv med om de kan tillade sig det, eller om de mister en veninde ved det eller om de burde gøre noget andet for at få et godt nok CV… I stedet går de direkte i en ydre konflikt med de kræfter som vil presse dem ind i noget de ikke er eller føler sig hjemme i. Det er altså naturligt at sige fra og kæmpe imod noget der føles forkert.

En nysgerrig eventyrerhest vil gerne udforske verden og vil derfor gerne på tur og går også gerne forrest. En kærlig moder vil søge tilbage til sit føl indenfor føllets tolerance grænse også hvis det sker langt tid før et menneske er færdig med at ride på hoppen. En beskyttende hingst eller vallak vil reagere imod al negativ pres der føles som aggression udefra – og først prøve selv at stå op imod det og dernæst sætte alle andre heste i flugt hvis det ikke hjælper af ren og skær kærlighed og beskyttelse.

Her er ingen indre konflikt. Kun match og ikke-match.

Dvs at hestene reagerer instinktivt mod at gøre det som bibeholder deres bedst mulige balance, ude i livet som i det indre. De bevæger sig altså rundt i en fin centrering langt det meste af tiden, såfremt det omgivende miljø er godt nok. I samspillet med heste bliver vi mennesker tværtimod ofte “væk” i vores egne indre konflikter og er her i de psykiske følelser imens vi forsøger at håndtere heste som enten er, eller ikke er med os i det vi tilbyder dem.

Centreringen er altså mere end et fysisk punkt under navlen – det er noget der sker på flere planer.

Det sker kropsligt – med forankring i jorden – og i det eneste space der er; lige her&nu!
For at kunne forankre sig i livet og kroppen kræver det at vi har taget vores liv til os og ikke tvivler på retten til at leve og være her! Bærer man eksistentielle sår og traumer kan vi dybt inde i marven tvivle på denne ret til livet – hvilket skaber et split inden i et menneske imellem jord (kroppen) og luften (sindet) og det mærker hestene!

De mærker en manglende tilstedeværelse. En kraftesløshed. En krop der er sanseløs og stærke livskraft heste vil pointere dette ved at gå ind i mennesker som ikke står fast på jorden! De skubber, løber ind i og træder på mennesker som hænger i luften uden jordforbindelse. De pointere igen og igen overfor mennesket at ’du må have fat i din jord!

Den kropslige centrering handler altså i høj grad om at være forankret til jorden – med en indefrafølt ret til livet. Og dette aspekt af livet hører hjemme i 2. niveau af livskompassets kærlighedsfelt som du kan se herunder.

Det næste plan er så den psykiske centrering. Psykisk centrering har alt at gøre med at kende sig sig selv! – om at vide hvem man ER, hvor man går til, hvad man har behov for og hvordan man sørger for at få det man har behov for.
Ord som “kerneløs” eller ”hvem er hun egentlig?” og “Hun er alt for tilpasset!” – er ord som passer til en manglende psykisk centrering og det er et ‘handicap’ eller en manglende udvikling som vi er rigtig mange mennesker der lever med fordi vi har absolut NUL kultur for at have fokus på det kulturelt set!

Så ved vi ikke hvem vi er.
Når vi ikke ved hvem vi er kan vi ikke finde tilbage til os selv hvis vi mister balancen i livet..
Så første step – er at vide hvem man er – at kende sig selv og at vide hvordan det FØLES at være sig!

Uden denne vished og kontakt indad til sig selv, vil man være usikker på sig selv, ende i situationer der ikke er et match til det væsen man nu engang er, og ikke kende eller kunne stå ved sine behov, følelser, grænser eller være tro imod sig selv. På EquineTorch mentoruddannelsen handler hele basisuddannelsen om at finde dette indre psykiske center og væsen og så at vide hvordan man finder det igen og igen når balancen ryger og vi bliver grebet uhensigtsmæssigt af livet eller af de aktører som medspiller i det.

Vi tager altså hul på hele den store manglende udvikling af menneskers kendskab til sig selv som giver groteske konsekvenser for alle mulige helt almindelige mennesker – konekvenser der kan aflæses direkte i statistikker for depressions, stress og angst ramte!

Vi mennesker er ilde stedt hvis ikke vi kender os selv eller kan arbejde med den psykiske centrering igennem livet – fordi så er hele vores skæbne overladt til tilfældighederne + den socialiserende tilpasning vi nu engang er blevet præget med og som ofte har meget store mangler og ubalancer.

 

Efterhånden som vi træner bevidstheden i at være en neutral observatør i vores psykiske indre (eller opmærksomheden i at kunne se på os selv) – ja så opstår muligheden for at være centreret med vores følelser som levende følere for de situationer vi befinder os i – og herfra kan vi mere vist og klogt udspille vores psykiske følelsesmæssige liv blandt andre, mennesker såvel som dyr.

Når der kommer ro på de psykiske strømninger får vi mennesker et større view til den sjæl som bor inderst inde bagved det hele.. Det er denne sjæl som er vores spirituelle center eller natur. Det er når vi lever et liv i samklang med den man dybest set er i samklang med den sjælelige natur -at vi opnår aller størst flow i livet – et flow vi kun kan bære og fortsat administrere ved at vide noget om balance og psykisk centrering.

Flow udspringer af et åbent hjerte der har tillid til livet – men det åbne hjerte kan som nævnt ikke ’stå i livet’ hvis vores psyke er ukendt land for os og tilmed ude af balance. Forholdet imellem hjerte og hjerne må altså være i harmoni og først herved kan der skabes moment… synergi.. og derved adgang til de helt særlige dybder i kærligheden og de ægte magiske og måske mere spirituelle oplevelser af enhed og forbundethed med alt andet, også hestene.

Det er herfra – i en åben harmonisk og balanceret centrering og kontakt til det sjælelige at mennesker kan hjælpe, heale og tale med heste. Og herfra at helt almindelige heste lever deres liv hele tiden! …


De 3 centrerings punkter er altså:

  1. Jordforbindelse – igennem krop og eksistens
  2. Psykisk centrering – igennem bearbejdning af psykisk bagage
  3. Sjælelig centrering – ved at leve et liv i samklang med den man dybest set er, som hestene.

Jeg håber du er blevet en hel masse klogere på centrering allerede nu! I de næste artikler vil jeg pensle lidt mere ud i detaljer hvor det er vi mennesker kan have vores psykiske udfordringer med balance og hvordan vi så arbejder med det.

Selvfølgelig kommer man ikke til en erfaret centrering hvis ikke man arbejder med sig selv – og igennem hestemennesker.dk kan du finde både kurser og uddannelser som gør dig i stand til at arbejde med din egen psykiske centrering i livet. Både som menneske og som hestemenneske!

Læs om uddannelserne og kurserne her på hjemmesiden. Kurset Centrering og Livskompasset finder du her

OBS husk at du kan ansøge om en gratis friplads på mentoruddannelsen med start marts 2018 her

I kærlighed – Christina Viderup Eriksen
Hestemennesker.dk