www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Certificering og status samtale

Frem mod modul 7 skal du gøre status over dit uddannelsesforløb såfremt du ønsker at gå op til eksamen.
Du bedes derhjemme besvare og reflektere over følgende spørgsmål:

 1. Har du alle dine træningssessioner indtil videre?
  hvis ikke, hvor meget mangler du og hvordan indhenter du det du mangler?
 2. Hvordan går det med din meditations proces?
  Har du brug for at gøre nogle justeringer? I så fald hvordan igangsætter og gennemfører du disse?
 3. Har du læst alle kompendierne? Og er der emner som du ønsker at genlæse? I så fald hvilke og hvordan planlægger du dette så du når i mål?
 4. Er der litteratur fra suppleringslisten som du har brug for til at skærpe din udfoldelse som mentor? Eller som du kan se vil imødekomme og hjælpe dig i din personlige terapeutiske proces? I så fald hvilke, hvordan planlægger og gennemfører du dette?
 5. Hvor er du henne i din personlige terapeutiske proces og det samtidigt parallelle liv du lever? Får du iværksat de tiltag du du har brug for? Psykisk, fysisk, andet?
  Herunder, er dit behov for terapi da dækket ind?
  Hvis du oplever at du har behov for noget andet/ eller mere end du lige nu har, hvordan planlægger du så at løse dette?

På modul 7 vil du få en status samtale med Christina, på baggrund af din egen forudgående statusundersøgelse.