Her får du et lille mini uddrag af e-bogen Hestens Manuel til det bedste venskab som du finder herinde efter udgivelse.
En bog der giver dig 11 særlige nøgler til at låse venskabet op imellem dig og din hest og som tilmed giver et billede på den helt unikke naturvisdom som heste er ambassadører for og hos hvem jeg har brugt hele mit liv i mesterlære.
Jeg har ikke altid været den klogeste elev men jeg har gjort mit bedste for på utraditionel vis at forstå sammenhænge og meningen imellem hestens adfærd, hændelser og menneskets indre tilstand og nu står konturen på budskabet klar. Læs hvordan heste faktisk kan hjælpe mennesker ved at være et problem!
Bogen udkommer foråret 2019.

Menneskers hjerte såres når vi slår os på livet og hinanden.

Når det sker lukkes det følelsesmæssige hjerterum som rammes, i en beskyttelse imod gensåring og som et forsøg på at lukke af overfor den stærke smerte og overleve hændelsen følelsesmæssigt.

Hændelser som rammer hjertet hos mennesker kan være; krænkelser, svigt, hård behandling, uretfærdighed, tab, at blive ignoreret, overset, glemt, devalueret, mobning, at overvære misbrug, ulykker, svære oplevelser såsom sygdom, høje krav, manglende interesse, at blive misforstået, at få forkerte svar på naturlige behov som barn, udelukkelse osv. 

Når et hjerterum såres betyder det at der lukkes af for den kærlige evne og værdi som bor i netop dette rum. Vi mennesker kan have gamle sår og lukkede hjerterum som vi har glemt alt om fordi vi kan såres længe før vi overhovedet har dannet evnen til billedlig hukommelse af hændelsen og fordi vi oftere husker smerten ved det der skete langt bedre end følelsen af den egenskab som blev tabt da hjertet lukkede rummet i. 

Hjertet har mange kærlige forskellige rum, her får du nogle af dem; rummet for tålmodighed, rummelighed, mod, styrke, omsorg, accept, støtte, tillid, tryghed, kærlighed til dyr, samhørighed med naturen, samhørighed med andre, respekt, lederskab, healing, sensitivitet, autencitet, finhed, modtagende egenskaber, givelyst, medfølelse, fred, tilgivelse, boblende liv, glæde, munterhed, visdom, lethed, nænsomhed, ærlighed, formålssans, mening, tolerance osv.

Det kræver et varmt og kærligt miljø at modne den menneskelige personlighed til en kærlig type med det åbne hjertes egenskaber udfoldet. Hvis opvækst miljøet mangler noget hjerteenergi fordi der er lukkede rum i hjertet hos en af forældrene eller omsorgsgivere så vil man som menneske gå glip af noget “hjertemodning” og måske selv slå sig på hjertet som barn. Det kærlige potentiale er så til stede men ikke fuldt dannet og modnet i personligheden.

Alle mennesker befinder sig et eller andet sted på denne modningsrejse og alle mennesker får sår og lukkede hjerterum.

Det kan give en mere ‘stiv’ karakter og de lukkede rum kan føre til psykologisk smerte så som; hårdhed, følelsesløshed, magtesløshed, håbløshed, bekymringer, tvivl, usikkerhed, irritation, skam og skyld, ensomhed, sorg, tungsind, længsel, rigiditet, selvmedlidenhed, offerfølelser, krænker adfærd, uretfærdighed, respektløshed, ligegyldighed, svaghed, utålmodighed, intolerance, kaos, uro, oversensitivitet, tyngde, sløvsind, egoisme, overdreven selvstændighed, alenehed, lavt selvværd, manglende selvtillid osv. Alt sammen følelsestilstande som ikke nødvendigvis behøver at være fuldt bevidste og mærkbare tilstede hos mennesket men som alligevel danner en bagvedliggende kontur af det pågældende menneskes ‘hjerteform’.

Og denne form ser og føler heste.  

De kan se og føle vores indre hjertemæssige egenskaber, begrænsninger og potentialer og de vil stort set altid forsøge at tale til os om dette og det kan de kun igennem deres adfærd, følelses tilstand og handlinger.

Hjerne eller hjerte?

I denne bog kaldes adgangen til de lukkede hjerterum for Portaler.
Og nøglen der låser en portal op er de erkendelser om sår og umodenheder som bor i den bagvedliggende hjertekontur som et menneske har.

I denne bogs perspektivering af udfordringer og problemer imellem heste og mennesker er nøglen aldrig en fysisk nøgle så som en bestemt træningsindsats, øvelse eller træningsform – men i stedet den altid bagvedliggende mentale og hjertelige indstilling som mennesket har overfor hesten, sig selv og problemet.

Når hjertet lukker sig i et sår mistes flow af hjerteenergi og hjernen tager over i det kontrastfyldte univers. Hjernen har ikke hjertets varme og kærlige løsninger men opererer mere imellem godt og skidt, frygt og mindre frygt og er optaget af kontrol.

Heste fornemmer via vibrationer alt hvad der kommer fra mennesker af energi, tanker, følelser og handlinger som udspringer af frygt og behovet for kontrol. Hos heste der selv kan være sårede af livet som problem heste ofte er eller hos helt åbne følsomme og uberørte rå heste bliver mødet imellem to sår eller den stærke åbenhed overfor det lukkede menneske hjerte tæt af den underliggende frygt og forbehold i flowet der kan være imellem to åbne hjerter. Og den underliggende frygt og forbeholdet imod et møde består så i den stærkeste frekvens.

Denne spænding føles som gensidig utryghed og hvor vi mennesker til en vis grad kan fremstå kontrollerede og okay også selvom vi måske ikke helt er det så er hestene helt uden denne “snydeevne” og derfor vil deres utryghed blive synlig.

Deres uisolerede instinkter vil bringe dem i en enten urolig, anspændt undgåelses tilstand eller får dem til at ‘lukke ned’ mentalt (frys) overfor at opleve situationen og overfor at være livfyldt til stede i den.

Denne nedlukning fejltolkes ofte af mennesker som tryghed men er mere en tillært hjælpeløshed som kan resultere i pludselige voldsomme udbrud eller at hesten over tid tager mentalt og hjertemæssigt skade af at arbejde under denne indre usunde tilstand. Heste kan som mennesker få depression og de kan over tid blive syge og dø af tilstødende sygdomme grundet denne underliggende blokerede tilstand.

Mange overvældende tæmningsmetoder som mere udmatter hesten eller fikserer den til at være under kontrol virker ad disse kanaler og vi kommer ikke længere væk fra muligheden for et venskab end dette.

Men hestemenneskets hjerne kan føle at dette er den rette vej da den læser hestens feedback som kontrol hvilket er positivt set fra hjernens frygtsomme perspektiv.   

Hjertets forskellige kvaliteter er medicin

Heste fornemmer overvægten af hjerne og undervægten af hjerte i et menneske. De kan mærke hvad vi ikke kan med vores hjerter når der er lukket af for afgørende egenskaber. Hvis disse egenskaber er nøjagtig den ‘medicin’ der skal til for at gøre den urolige problematiske hest rolig, ja så er portalen for samhørighed låst af og det er umuligt at finde hinanden som hest og menneske. Hesten forbliver utilnærmelig eller vanskelig indetil den rigtige nøgle findes. 

En af grundene til at jeg elsker dette mærkværdige felt imellem problemheste og deres mennesker er at hestens problem og den medicin som den har brug for fra menneskets hjerte, på forunderlig vis ofte er to sider af samme sag.

Det er meget mystisk – ja nærmest ret magisk at et menneske ikke sjældent ender med en hest der har et problem som på en eller anden måde har potentialet for at låse et lukket hjerterum op i mennesket.

Den universelle energi og de spirituelle love siger at lige tiltrækker lige og at der skal være et match imellem vibrationer for at noget kan finde hinanden og det vi tror er ren tilfældig sammenfald viser sig i den dybe undersøgelse at have noget afgørende med hinanden at at gøre.

Som menneske føler jeg mig meget priviligeret over at have et arbejde der består i at opdrage og arbejde med disse mysterier der bringer os helt ind i spiritualiteten på en jordnær måde.

Som psykoterapeut bruger jeg den psykologiske viden jeg har på at forstå de psykologiske mekanismer bag vores og hestes adfærd. Men al psykologi med heste sker i fuld kontakt med spiritualitet og energi fordi heste er så fuldkomment sensitive overfor det energetiske felt som vi begge er en del af.

Det ene kommer derfor ikke uden det andet. Og det vi kan være blinde for ved os selv viser hestene os altid på en direkte måde i hvert eneste øjeblik. Det handler bare om at lære at læse imellem linjerne og det skal disse 11 nøgler hjælpe dig med.

De skal nemlig lære dig en opskrift på at undersøge problemer imellem heste og mennesker ved at vise dig hvad der er portaler, nøgler, åbninger og hvilken gave der bor i hestens budskab.  

Omsat fra den mystiske fortælling i en besværlig situation med hesten – og til en terapeutisk forløsende og vækstgivende proces i mennesker kan de mærkelige hændelser undersøges og arbejdes med ad disse trin som læres af mentorerne på EquineTorch Method Practitioner uddannelsen:

1.       Opdagelse af portalen til det lukkede hjerterum:

Problemet, besværet, modstanden, afstand, mistrivsel. En diamant i forklædning.

2.       Den lukkede portal:

Skyggen, Umodenheder, sår og fortrængninger

3.       Find Nøglen:

Erkendelse og accept. Tilegnelse af værktøjerne, hel energetisk tolkning af problemet, psykologisk forståelse af problemet, Indsigt i budskabet i dybden, accept af hestens budskab og af problemets spejling på eget væsen og spiritualitet, udvikling af nye egenskaber ydre som indre i samspillet med hesten, gennemgående forandring. 

4.       Den åbne portal:

Genåbning til eller modning af hjertet værdier og kvaliteter, vækst, åndelighed, forløsning af traumer og transformation af ego.

5.       Hestens Budskab var:

Kilde til dyb læring og psykologisk samt spirituel vækst.

BOOK FOREDRAG: Hestens Manual – til det bedste venskab
her: http://hestemennesker.dk/book-foredrag/

Se kommende Mentor holdstart August 2019 herunder:
http://hestemennesker.dk/equinetorch-mentor-2019-2020-optagelse-igang/
Læs generelt om basis uddannelsen her:
http://hestemennesker.dk/equinetorch-mentor-2/