Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Psykologi

Det er ikke lettere for heste at være chef i egen butik – end det er for os mennesker. Så hav rummelighed!

Selvstændighed er en neurologisk egenskab som vi igennem hele livet udvikler, mister og må tilbage erobre.
Modsat selvstændigheden har vi afhængigheden som er vores tilknytnings mæssige overlevelse og det som skaber vores komfort og sikkerheds følelse.

Vi veksler imellem selvstændighed og afhængighed hele tiden i større eller mindre grad og somme tider glider vi længere ind i afhængighed ofte pga belastning og frygt og et behov for at opleve sikkerheden i det vante. For så derefter at søge ny udvikling – nye oplevelser i det ukendte og derved får behov for at tilbage erobre selvstændigheden.

Det er altså en udfordring for os alle – og faktisk også en konstant evne som er under udvikling hos hestene.

De får også somme tider behov for mere sikkerhed og afhængighed og andre gange er de mere robuste og nysgerrige og tør så trodse den indre usikkerhed for oplevelsernes skyld.

Som hestemennesker kan vi have tolerance for denne forskelligartethed og støtte op om hestens behov, dvs nedsætte kravene til en sårbar hest og være opmærksom på når hesten er opsøgende og mere nysgerrig og selvstændig end den måske vanligt er.

Det er en særlig vej til et fantastisk partnerskab 🦄🐴

%d bloggers like this: