Denne workshop finder du ikke andre steder. Den er usædvanlig.

Link til Facebook konkurrencen hvor der er 5 billetter på højkant. https://www.facebook.com/795392950475543/posts/3040642469283902/

Jeg kombinerer gamle shamanistiske traditioner med nye anerkendte terapeutiske metoder så som systemisk opstilling og gestaltterapeutiske elementer. Jeg er uddannet holistisk psykoterapeut, arbejder med klienter og uddanner holistiske mentorer der hjælper mennesker til udvikling i deres relation til hestene. Jeg er dybt involveret i spirituelt arbejde som at videreformidle hjertets og åndens budskaber fra dyrene til os mennesker og at bringe mennesket tilbage ind i forbindelse med vores egen dybere natur.

Dyrene er evigt nær med hele naturens ånd – universets ånd og de bærer en sand forståelse af livsbalance.
De markerer når disse balancer overskrides og hvis vi lytter kan de fortælle os hvordan vi genfinder balancen. Både for dem men også for os selv. Dette arbejde er til hjælp for såvel heste som mennesker.  

Hestene lever deres liv i vores varetægt og de er både direkte og indirekte påvirkede af hvordan vi har det med os selv og i livet generelt. Når vi taler med dem om hvordan de har det, siger det noget om hvordan vi har det med os selv.

For os mennesker er dyrene en vigtig kilde til vejledning og livsvisdom som kan hjælpe, hele og løfte os mod heling, nye åndelige niveauer og større bevidstheds vidder og det vil hjælpe os i vores færden og gøren her på jorden. Igennem mødet med hesten kan vi finde vej til vores egen sande natur – som de fleste mennesker i dag, har mistet kontakten til. Når vi genfinder kontakten finder vi på en stærk måde også hjem.

Alt arbejdet sker fra en kærlig ånd med ønske om at give støtte til din trivsel og glæde, så du kan elske med et åbent hjerte, have stærke sunde forbindelser og tryghed. Ofte åbnes der tilmed spontant en mulighed for at hjælpe hestene til healing og sundhed.

 • Er du parat til at blive rørt dybt ind i dit hjerte og i alt det du bærer?
 • Er du klar til at føle tilstande skifte i din krop og energi?
 • Klar til healing?
 • Forløsning?
 • Til at give slip?
 • Er du parat til at blive hjulpet af kræfter som ikke kan forklares men som er meget virkelige i vores oplevelse af dem?
 • Klar til et møde med hestens ånd?
 • Og til også at få dybt bevarede og meget vigtige informationer om dig selv, som du måske ikke selv kan se, føle eller forstå – fordi tingene og årsager er begravet i dit dybe ubevidste sind, din sjælelige historie og i din krop?
 • Er du parat til på dagen, at træde ind i dine egne healeregenskaber og at arbejde aktivt med i også andres dybe processer? Processer som i den grad også altid rører noget i dig? Har relevans for dig?

Når vi mennesker arbejder sammen i fællesskab om den samme sag så bliver energien mange gange stærkere end hos det enkelte menneske og stor kraft er til rådighed, til healing og forandring og til at lande store og vigtige indsigter.  Synkroniseringen er altid på plads og det andre tager op som emner vil have vigtige budskaber rettet direkte til dig også.

Som gruppe arbejder vi på dagen sammen fra hvert vores stærke hjerte – og med fødderne solidt begravet i jorden. Jeg starter med at guide alle deltagere ind i denne grounding og energimæssige åbning, inden vi går i gang og alle der bærer interessen for det, kan dette arbejde. Det kræver IKKE særlige forudsætninger, evner eller tidligere erfaring.

Arbejdet påvirker:

 • Din psyke.
 • Eventuelle ubalancer, traumer, angst mm.
 • Din viden, visdom og livsindsigt.
 • Din krop, symptomer og evt sygdom.
 • Din åndelige indstilling og åbenhed.
 • Dit hjerte, din energi og dine chakraer.
 • Dine forbindelser til andre og relationer.
 • Din kontaktevne, fokus og opmærksomhed.
 • Din Intuition og øvrige sanseevner
 • Din forbundenhed med jorden.
 • Dit forhold til heste.
 • Din hest – fysisk og psykisk og hestens sundhed støttes med healing.

De praktiske informationer.
Arbejdet foregår i en gruppe.
Man behøver ikke kende hinanden på forhånd.
Fuldt fremmede mennesker kan arbejde sammen i disse processer.  
Gruppen arbejder indendørs i en stue el. lignende. (se mere under værtens opgave)
OBS: Der er ikke, fysisk, heste med til dette arbejde!
Arbejdet kan altså laves uden at en eneste hest skal flyttes så meget som en meter!
Forbindelsen til hestene er etableret i energien og det vil føles, inde i dig, nøjagtig som hvis din hest var til stede! Det du oplever vil få en betydning som du vil kunne mærke i det næste møde du har med din eller bare en hvilken som helst hest!

Du kommer til at møde og kommunikere med din hest på et dybt, ærligt og direkte plan.

Din hest kan være nulevende men den kan også være afgået ved døden. Det gør ingen forskel og du behøver ikke at vide om hesten stadig lever. Du kan også arbejde sammen med en hest der ikke længere er i din varetægt eller en hest fra din barndom, eller bare en hest der har gjort et stort indtryk på dig.
Du ved hvem det skal være.
Og du ved hvorfor.

Hvor:

 • Afholdes hos Hestemennesker.dk eller hos vært. Førstkommende dato: 11. December 2019. Kl. 17-22
 • Hestemennesker.dk adresse Evaslundvej 200 9600 Aars.
 • Muligt i hele DK ved vært.
 • Der køres begrænsede antal grupper af gangen så ventetid kan forekomme.

Værtens opgave.
Er du vært og åbner du dørene for dette arbejde hjemme hos dig privat, så får du din deltagelse gratis. Værten står til dels for det praktiske omkring tilmelding og kan give eller sælge vand, the, kaffe mm på dagen så den opgave ikke er på mine hænder. Vi skal bruge et stort nok rum / gulvplads /rytterstue /ridehal/stald (hvis det er varmt nok) Med min 20 m2 gulvplads og siddepladser / stole rundt om i en cirkel. Vi skal kunne arbejde uforstyrret af andre mennesker.

Varighed:
Arbejdet varer på 1 dag, 5 timer med korte pauser.
Der kan aftales flere dage, enten i træk eller fordelt over en periode.
På 1 dag er der tid til 2 til 3 individuelle processer.
ALLE lærer noget og påvirkes af andres processer og budskaberne er til alle i rummet. Men ikke alle deltagere kan derfor forvente at få sin egen proces på gulvet ad 1 dags arbejde.

Planlægning:  
Kan afholdes på hverdags aftener fra 17 – 22
Ved planlægning af 3 eller flere dages gruppearbejde (hvis alle skal have sin proces på gulvet) kan der aftales en forlænget weekend. Ellers foretrækkes der fra min side at der planlægges hverdagsaftener.

Pris: 450 kr. pr. person pr. dag.

+ dertil tillægges kørsel af 3,50 pr. km fra min bopæl til værtens bopæl.
Kørselsomkostninger deles imellem alle deltagerne ex. værten.

Regler.
Hvis der aftales flere dage skal alle fortsættere binde sig til at blive i gruppen og arbejde med på de øvrige dage også. Gruppen kan forlades hvis pladsen erstattes af en anden parat deltager som man selv har ansvaret for at finde. Der kan godt komme nye medlemmer ind i gruppen hen af vejen men så er man med til arbejdet er færdigt ment på den måde at man så binder sig til at deltage indtil alle i gruppen har haft sin proces på gulvet incl én selv. Der kan max være 12 personer i en gruppe og det vil blive til max 4 ekstra dage udover den første.

Hvorfor er der regler?
Rammerne er sat således af hensyn til de enkelte deltageres tryghed og sikret udbytte og for at alle giver og får samme kraftgruppe at arbejde med sin personlige proces i. Hvis man forlader gruppen når man har haft sin egen proces på gulvet vil deltagere herefter have en mindre gruppe at arbejde i og det er uhensigtsmæssigt.
Man kan og må meget gerne bruge den 1. aften som en ”prøveaften” og først bagefter dette arbejde, tage stilling til om gruppen vil fortsætte.
Efter den første aften kan man melde fra hvis man ikke ønsker at deltage mere – men dette er herefter eneste exit tidspunkt.
Sygdom undtaget – men i så fald er betaling stadig bindende da jeg uanset sygdom kører turen og gennemfører aftalen.
Man kan godt vælge at deltage i arbejdet men ikke selv at få en proces på.

Reglerne er for stabilitetens skyld og for at sætte en høj etisk og dedikationsmæssigt standart for arbejdet fra begyndelsen.
Menneskets intention ind i et valg om at give sin energi og tid til noget, har stor påvirkning på udfaldet i arbejdet og dette arbejde kan potentielt vende skæbnen for det enkelte menneske og gøre en verden til forskel for hesten.

Gruppens størrelse: Min. 5 (incl værten) personer – max 12 personer.

”Kan jeg overhovedet finde ud af det?” Jeg hjælper dig og din gruppe ind i det energetiske, spirituelle, åndelige og jordiske univers som hestene med stor kraft og kontakt, lever i og igennem.

Herfra guider jeg dig, din opmærksomhed og dine gruppemedlemmer igennem de vejledninger og energiknudepunkter som træder frem og er vigtige. Jeg arbejder også terapeutisk hvor det er på sin plads.

I fællesskab læser vi energien og oplysningerne der kommer og forstår meningen. Jeg hjælper med at etablere forbindelsen til de heste som er med os. Med at forbinde dig med den hest du vil i et møde med.
Du skal blot møde op med et åbent sind og gå med ind i energien sådan som den påvirker dig og det hjælper jeg dig også med.

For flere spørgsmål og for at lave aftale med mig
Kontakt mig på mail hestemennesker.dk@gmail.com.
Kærlige hilsner
Christina Viderup Eriksen
www.hestemennesker.dk