www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker
Featured Image

* Elementerne, evner og intuitive talenter

Det kan være interessant og givende at få øje på hvilke element type man selv, eller ens hest er. Det er i høj grad den energimæssige skabelon under personligheden.

Jeg plejer pr intuition at finde ud af hvilken en af de 4 elementers træk, der er stærkest og dernæst hvilken en der melder sig som nr 2. Og så kaster jeg min nysgerrig på hvad det mon så betyder.

Selv var jeg (hvilket var overraskende for mig at finde ud af) mest ild, og dernæst luft. Luft var jeg helt på det rene med da jeg er meget tænkende og mental af natur. Men ild?! Det kom bag på mig!

Min kæreste er mest vand og næsten lige så meget jord. Min frieser hoppe My er sjovt nok lige præcis samme kombination som han er, mest vand og dernæst jord.

Det er tankevækkende og overraskende at opdage at det som skaber en god dynamik og balance i mit liv er at have væsner i min aller tætteste inderkreds som er præcis det modsatte af hvad jeg selv er. Jeg er filosoffen og den som brænder det ned som ikke kan bruges til at bygge den nye verden med længere, og de balancerer min tilværelse med hygge, næring, følelser og hjemlighed. Det giver meget god mening sådan set, når det lige bliver gransket lidt.

Jeg tror nu ikke at det er et generelt billede dog. At vi finder sammen på denne, også ret kontrastfyldte måde, nødvendigvis. Eller hvad får du øje på når du tager elementbrillerne på og kigger på dit eget liv?

Prøv at teste dig selv pr intuition, bare svar 1 til det du mest og stærkest bliver draget imod når du skal udvælge den første. Noter dig svaret bagerst i hjernen og straks derefter gennemfør for nr 2 og så først bagefter begynd at reflektere over det du har opdaget.

Hvad mon det betyder? Snak for sig selv, højt og åbent, eller med andre der deler din interesse – ved at bevæge dig igennem alt hvad du nu kommer til at tænke på med dit resultat i hånden.

Det er ret givende på indsigt og oplysning kan jeg sige dig!

Ved at finde svarene først og dernæst tænke over tingene får du ikke forvirret din informationskilde fra din intuition med tankesindets tanker og bevægelser.


JORD :

 • Grounding
 • Fysisk styrke, kraft.
 • Kontakt til det fysiske plans egentlige rytme og tempo som er roligere og langsommere end de andre elementer.
 • Organisk intuition (dvs omkring behov, pleje, døgnrytme, instinkter, hierarki, beskyttelse, cyklus osv)

ILD :

 • Temperament
 • Varme
 • Vilje på handlings og bevægelsesplan.
 • Hurtighed, eksplosion.
 • Reaktivitet og aggression.
 • Fysisk udholdenhed.
 • Eksistentiel intuition: Afslutninger og nye begyndelser. Sans for de nødvendige skel og grænser.
 • Nedbryder, afviser og standser det som ikke virker længere.
 • Katalysator for at sætte gang i nødvendige læringer
 • Bringer skygger i spotlyset!

VAND :

 • Følelser
 • Indføling
 • Flydende og flow
 • Rensende og lægende
 • Spejlende og mødende
 • Skiftende, svingende.
 • Udvidende og sammentrækkende bevægelser.
 • Kærlighedsmæssig og empatisk intuition : Åndelig sans, kontakt med åndelige vejledere, natur spirits, indføling og healing.

LUFT :

 • Mental intelligens
 • Iderighed
 • Indlæring
 • Observation
 • Logik og idealist
 • Viljestyrke på ideer
 • Stædighed og egenrådighed
 • Mental udholdenhed
 • Selvstændighed
 • Omskiftelighed mod nye retninger
 • Individualist og fokus på personlige motivationer.
 • Fantasi oog eventyrs opsøgende
 • Visdomsmæssig Intuition, oparbejder viden og livserfaring og bruger fortids indsigter til nutids forståelse. God retningssans for vejen til løsninger og overblik.