www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker
Featured Image

Elementerne. Talent, temperament, type.


En person, hest som menneske er sammensat af forskellige kvaliteter.
Disse kvaliteter kan man snakke om ud fra de fire grundelementer.

Iboende i alle levende væsner, er der en variation af medfødte temperaments og talentmæssige grundsten.

Nogle er særligt fremtrædende fra starten og andre udvikles i en større eller mindre grad undervejs i udveksling med livets hændelser.

Et levende væsen trives bedst hvis livet leves i høj nok grad i samklang med den eller de primære medfødte kvaliteter. Ofte matches ex. en rytter og en hest ubevidst på baggrund af fællestræk i grundstøbningen.

At lytte ind på de elementære grundsten energetisk i mødet med en anden, er een måde at skærpe sit indblik i hvem den anden er og hvad der derfor vil være vigtigst at være i harmoni med i livet. Alle levende væsner har noget af alle elementerne i sig men vil have en eller oftest to væsentlige fremtrædende træk.
Grundtilstanden af et element vil være placeret et sted imellem at være i balance eller i ubalance.

De forskellige elementer reagerer med forskellige reaktioner og symptomer på at være i ubalance.

Optimalt hviler et væsen i sine primære talenter og kan forvalte sit liv ud fra disse træk på en sund måde men er også vidende om og har et anerkendende forhold til gaverne i de andre træk. Ligesom alle organer i en krop der hver især har en særlig opgave at udføre på en bestemt måde men som samtidig også er en del af funktionaliteten på en understøttende måde, for kroppens andre organer.
Strid imellem trækkene hos de forskellige elementer eller en modvilje imod bestemte træk, beror altid på forudgående erfaring fra negativ påvirkning fra et element i ubalanceret tilstand. Herved opstår der en kløft som har til hensigt i første omgang at lave en beskyttelse imod gentagen negativ påvirkning.

For at genetablere en sund sameksistens igen, er det nødvendigt at se på det som har dannet kløften og få en dybdegående og især følelsesmæssig forståelse af hvad der er sket.

Det er igennem arbejdet med indholdet i disse kløfter vi mennesker og dyr, udvikles kollektivt, åndeligt.

Den åndelige udvikling handler dybest set om udvikling og healing af skyggerne. Altså det som bor i kløfterne. Skyggerne er alle de svære problemer i vores verden som vi endnu ikke har transformeret fra at være i mørket (et uelsket sted) til at blive løftet ind i lyset (et anerkendt, accepteret og følelsesmæssigt forstået sted).

Det som ligger i kløfterne kan være erkendte smerter, undertrykte behov, intens skam og skyldfølelse.

Vi er som menneskehed i den samme båd hvad angår dette arbejdet og menneskets ånd er splittet imellem “forsiden” og “bagsiden”. Imellem godt og ondt. Rigtigt og forkert.

Når noget står i mørket betyder det at hjertet har lukket sig overfor det. Og det bor nu mere eller mindre et ukærligt sted. Det er “lukket ude”, forvist, underkendt, afvist, forkert og bortvist.

I skyggelandet mangler der forbindelse til nutiden. Til den almindelige virkelighed.

Alt hvad der bor her er låst fast i de mønstre og i den form som det er endt her med. Det kan ikke udvikle sig men kun gøre opmærksom på sig selv igennem negative udsving i følelser, tanker, selvværd, igennem sygdomme og negativ adfærd.

Det gør opmærksomt på sig selv fordi det som alt andet eksisterer under påvirkning af en naturlig selvhelbredelses evne. Hvis ikke det gjorde opmærksomt på sig selv ville vi aldrig kunne opdage og derved løse og vokse af det som vi mangler at kunne mestre.

Shamanistisk, spirituelt, åndeligt set hører alt dog til. Goddommeligt set er alt “Gud”. Selv når vi moralsk set forkaster det som værende forkert. Der er altså et lille blafrende lys i mørket som altid ønsker det kunne blive fundet og hjulpet ind i kærligheden igen.

Når vi fortrænger noget tror vi det er væk. Men det er en benægtelse.

Både mennesker og dyr prøver altid ganske instinktivt at opretholde en så nær ved normalfunktion som muligt. Hvilket betyder at det man ikke kan styre eller som man er bange for vil man aktivt på dagligt plan forsøge at fortrænge. Det sker ubevidst men er ikke omkostningsfrit.

Det koster meget energi at fortrænge eller fortsat forvise de bortviste ting til skyggelandet og sinds og følelsestilstande som depression, angst, hidsighed, afmagt, lavt selvværd er vidnesbyrd om at der bruges energi på at holde noget ude af bevidsthedens lys, og i det fortrængte skyggeland.
I vor tids kollektive bevidsthed er vi sammen om at være der hvor vi nu engang er i vores fælles udviklingsstadie.

Mennesker, planter og dyr imellem hinanden og på tværs af hele kloden er påvirket af det fælles stadie vi lever i. Nogle individer er mere følsomme overfor sansningen af dette imens andre ikke er. Dette er også en afspejling af at vi er forskellige i vores grund sammensætning hvad angår vores hver især elementære træk.

Nogle arbejder mest fremadorienteret, andre med det øjeblikkelige og andre igen i det fortidige, det skete og i de fastlåste hukommelser og alle former for arbejder er vigtige i sin helhed.

JORD :

 • Horisontal
 • Grounding igennem en tydeligt oplevelse af at bo i en krop
 • At “stå fast på jorden” som en naturlig ting.
 • Mere nøgtern og logisk tankegang. Een tanke af gangen.
 • Fysisk styrke, kraft. Ofte lidt firskåren udseende men et ben solidt placeret i hvert hjørne. Jordvindende bevægelser.
 • Udholdenhed. Lever og ånder der hvor man er.
 • Familie er vigtigt
 • Shamanistisk talent: Forbindelse til det fysiske plans egentlige rytme og tempo som er roligere og langsommere end de andre elementer. Veludviklet smagssans der også giver adgang til en medicinsk forståelse af planter, træer og helende urter m.m.
  Nem adgang til kontakt med andre natur/jordvæsners sjæl.
  Naturen som sit foretrukne hjem.
 • Socialt primær talent: Omsorg, stabiliserende, beroligende, nærvær
 • Grundtalent som healer: Indre fred. Psykisk ro. Fysisk sundhed i en god kontakt med sine egne kropslige behov og balancer og i en god balanceret samleven med naturen.
 • Primære følelse ved mistrivsel; at føle sig fjern og ikke hjemme i sig selv. Tomhed. Fastlåste negative overbevisninger med stor stædighed.

ILD :

 • PLacering: Opadstigende
 • Ildtalentet medfører en følsom overfor nødvendige forandringer.
 • Ildtalentet giver personligheden energi til at forsvare sig
 • Har ofte en meget ærlig / åben og hurtig respons på påvirkning fra omgivelserne.
 • Ildtalentet kan reagere overfor flere opfattede problemer på een gang og holder et overordnet regnskab.
 • Præstationer er vigtige
 • Man er ofte langt tættere på væsenets bløde og sårbare kerne end hos de andre elementtyper trods man kan brænde sig intenst på kontakten hvis der ikke er overensstemmelse.
 • Passion – Er oprigtigt interesseret og har svært ved at lægge ting fra sig når ilden er vækket
 • Intens viljeskraft. Har brug for at nå i mål forholdsvist hurtigt for ikke at brænde ud.
 • Hurtighed, eksplosion.
 • Kan også risikere at brænde sig selv og blive bange for sin egen kraft
 • Kan støde andre fra sig hvis ikke ilden kultiveres
 • Bliver ofte misforstået
 • Giver alt hvad man har i sig
 • Reaktivitet og aggression.
 • Fysisk udholdenhed.
 • Eksistentiel intuition: Afslutninger og nye begyndelser. Sans for de nødvendige skel og grænser.
 • Nedbryder, afviser og standser det som ikke virker længere.
 • Katalysator for at sætte gang i nødvendige forandringer
 • Bringer skygger i spotlyset!
 • Socialt primært talent: Beskyttelse og opladende
 • Grundtalent som healer: Afslutte det som ikke længere tjener livsenergien. En ny begyndelse. Tilfører energi hvor der kan mangle energi eller hvor gammelt stagneret energi skal i bevægelse igen. Tilfører fornyet håb og tro på egne evner og muligheder
 • Primære følelse ved mistrivsel : Ukontrolleret vrede/ raseri. Ked af det og afmagt. Angst

VAND :

 • Placering: Omni – Vand går alle veje, også indad og udad
 • Primære legemeliggørelse: Følelser, medfølelse.
 • Elementtalentet vand er et rejsende element. Det kan antage alle former og være alle steder.
 • Vand talentet beboer lige dele sig selv, sine valg i livet, sine relationer. Det flyder ud og ind af faste strukturer og er der for en stund for så at rejse videre.
 • Vandelementet er livsvigtigt og hvor ildelementet skaber bevægelse er vand det som er bevægelsen
 • Vandelementet er i kontakt med både lys og skyggesidens væsner og kan være i skyggeverdenen uden at have en agenda eller et behov for at lave noget om.
 • Vandelementets sundhedsstatus afspejles af det miljø det befinder sig i og kan ikke rense sig selv ved sygdomme uden en forandring af placering i miljø
 • Vandelementet kan blive fuldkomment kærligt engageret og give slip igen over i en anden form
 • Vandelementet er det mest øjeblikkeligt spejlende på det som det mødes med. Det sker igennem en fuldkommen samstemning af svingningerne imellem vandet og det som det mødes med.
 • Vandelementet har ofte ikke selv en iboende kraft eller et behov for at lave om på andre for at trives bedre selv. Tværtimod smertes vandelementet meget i ugunstige omgivelser og har den svageste forsvarsmulighed foruden at ‘flyde et andet sted hen’.
 • Vand er ikke nogens. Og heller ikke “sin egen” på egoistisk forstået plan. Det er bare til som en naturlig ting.
 • Der er en stor potentiel sårbarhed i vandelementet. Idet det ikke forsvarer sig (egoistisk)
  Omvendt er der intet liv uden vand og derfor er vand i princippet et ansvar at lytte til og være opmærksom på for os alle. Væsner med en stor andel vandelement opretholder sin overlevelse igennem andre elementtalenter.
 • Vandelementet er det element som er nærmest altings åndelige ophav idet at det ved; Alt er ét.
 • Grundtalent som healer : At tale sandt, møde fuldkomment og at føle fuldkomment. Også det på skyggesiden. At være i en accepterende/tilladende kontakt med hvad end det møder.
 • Primære tilstand og følelse ved mistrivsel: forvirring, disillusioneret, “tilmudret” når miljøet er usundt. Kaos. Sygdomme i kredsløbet. Nyre, blære og lymfeproblemer. Overvældende sorg der somme tider ikke kan forklares med en forudgående hændelse. Livsopgivenhed. Dødslængsel.

LUFT :

 • Mental intelligens der kan tilbyde eller afstedkomme en “hæven sig påvirkningsmæssigt ud af den fælles båd” dvs. kan føre til en følelsesmæssig og kropslig afkobling af verden og andres tilstande og svingninger.
 • Kan være i parallelle virkeligheder og hente elementer fra den ene over i den anden.
 • Iderighed, fører ideer sammen, skaber avancerede konstruktioner eller nye versioner
 • Observere uden at føle sig som en del af det der ses. Vide hvad det er – men ikke være i det som sker.
 • Kan være mentalt udholdende ved ex. at skrue ned for bevægelse og blive meget stillestående for at flytte energien og opmærksomheden til tankeprocesserne.
 • Frihed da tanker kan gå hvor som helst hen.
 • Tilgang til følelser fra en viden om disse mere end at mærke dem
 • Telepatisk styrke. Seende især i samspil med vandelementet.
 • Selvstændighed, særskilt fra andre. Orden igennem afgrænsning, forståelse og adskillelse af ting.
 • Visdomsmæssig Intuition, oparbejder viden og livserfaring og bruger fortids indsigter til nutids forståelse. God retningssans for vejen til løsninger og overblik.
 • Socialt primært talent: Overblik, viden, hukommelse
 • Grundtalent som healer : Evner via tankemæssig frihed at gå ind i et møde med mange væsner og kan organiseret få dygtig forståelse af den anden igennem kommunikation.
  Kan have en ‘kølende’ kontakt til følelsesmæssige reaktioner og forblive i et terapeutisk arbejde selvom det for et mere følende væsen vil være ubehageligt grundet følelses “smitte”.
  Kan via tænkning forudse og beregne sandsynlig udfald.
 • Primære tilstand og følelse ved mistrivsel: Total tab af interesse. Uvirkelighedsfølelse. Helt afklemt kontakt til kroppen, ringe næringsoptagelse, stivhed i bevægeapperatet.