Kontakt uddannelsesleder Christina Viderup Eriksen hos hestemennesker.dk@gmail.com med spørgsmål til uddannelsen og book din forsamtale til optagelse. EquineTorch Mentoruddannelsen startes 1 gang om året – sædvanligvis om foråret.

Moduldatoer 2020

Modul 1. 15. – 17. Maj 2020
Modul 2. 26. – 28. Juni 2020
Modul 3. 7. – 9. August 2020
Modul 4. 18. – 20. September 2020
Modul 5. 16. – 18. Oktober 2020
Modul 6. 13. – 15. November 2020


Al undervisning foregår i tidsrummet:

Fredag kl 14:00 – 20:00
Lørdag fra kl. 9:00 til 16:00
Søndag fra kl. 9:00 til 16:00


Undervisnings sted: Evaslundvej 200 – 9600 Aars, Lerkenfeldt.
Her er mulighed for overnatning i uv. lokalet.
Undervisningsstedet ligger ude på landet og kan ikke helt let nås med offentlig transport, udover taxi – men brug hinanden eller fortæl om dine eventuelle udfordringer med at komme frem, så er alt muligt.


Gennemgående træning, opgavebelastning og litteratur byrde:


Mindful Meditationspraksis: 

At kunne guide en meditation er essentiel læring på uddannelsen. Her er der et stort fokus på at arbejde selvstyrende med opmærksomheden og dennes bevidsthedsmæssige dybder og indhold. For at kunne arbejde givende med klienter skal man kunne hjælpe klienten i at hvile og udvide adgang til positive værensrum i kroppen og psyken. Og for at kunne arbejde med og forløse eventuelle smerter i krop, psyke og energi skal man kunne lede opmærksomheden igennem det der kalder.

Denne dybe selvmestring og selvopdagelse er en væsentlig del af uddannelsens formål, både som elev og som tilegnelse af terapeutisk værktøj. Der opstartes en meditations praksis sideløbende med uddannelsen hvor elever mediterer mindst 3 gange om ugen – og mindst 15 min. hver gang.

I løbet af uddannelsen introduceres eleverne for forskellige tilgange til meditative og opmærksomhedskærpende øvelser.

Elever fører en meditations og proces dagbog som udleveres på første modul. Dagbogen bruges til at skrive den stærkt personlige og proces beskrivende skriftlige eksamens opgave.

Træningssessioner og selvevaluering: 

Efter hvert modul skal der laves 2 træningssessioner med øveklienter hvor du øver det du har lært på modulet. Du kan træne med mennesker du kender og mennesker du ikke kender. Mindst midtvejs i din uddannelse skal du være begyndt på at lave sessioner med mennesker du ikke foregående har kendskab til, altså “rigtige” ukendte klienter. 

Dine sessioner skal du evaluere skriftligt efter udleverede evalueringsskemaer og sende til hestemennesker.dk@gmail.com senest 3 dage før næste kommende modul.

Vigtigt for dig der vil gå til eksamen.
Du kan først gå til eksamen når der er afleveret 10 sessions-evalueringer og dine seneste evalueringer skal være afleveret før det sidste modul.

GPDR: Der udleveres anvendelige samtykkeerklæringer til persondata indsamling og deling med tredjepart til dine øveklienter på første modul.


Litteratur til modulerne: 

Til hvert modul vil der være et uddannelseskompendie af varieret størrelse. Kompendiet tilsendes din mailboks som PDF fil, senest en uge efter overstået forrige modul. Du skal selv printe og medbringe dit kompendie til undervisningen. I selve kompendiet finder du ofte modeller der skal bruges i øvelserne i undervisningen og der kan være forberedende øvelser som du skal arbejde med før modulet, så start i god tid.

Der vil gennemgående være 2-3 fagbøger til hvert modul som skal læses.
Bøgerne understøtter på forskellig vis din voksende indsigt og går i dybden fagligt og videnskabeligt indenfor dine kommende kompetence felter. Bøgerne er primært omhandlende: psykologi, kommunikation, meditation og energibevidsthed – samt fagviden omkring heste. Hvis du har problemer med at læse kan der laves en mindre læsebyrde i forhold til den faglige litteratur – men du skal dog kunne komme igennem alle kompendierne evt med hjælp fra en oplæser.
Indholdet på litteraturlisten er markeret med tallene 1 eller 2. Hvis du har svært ved at nå igennem læsebyrden bør dit fokus være på at nå igennem stof markeret med 1 og hvor stof markeret med 2 kan overses.
Den ANBEFALEDE litteratur på listen er kun til dig der er en rigtig læsehest og som ønsker ekstra viden om de pågældende emner.

På holdets facebook gruppe kan bøger, læring samt egne processer deles og drøftes med mulighed for sparring med underviser udenfor modulerne.


Litteraturliste:

Obligatorisk læsning skal læses før modulerne og supplerer den undervisning og de processer som opstår på modulerne. På uddannelsen arbejdes der ikke direkte med indholdet i bøgerne man undervisningen kan referere til viden du får igennem litteraturen. Obligatorisk indhold er markeret med 1 og 2. Læs forklaring ovenfor.

Anbefalet læsning anbefales til at supplere med baggrundsviden til modulindholdet.


Modul 1
OBLIGATORISK

BOG Daniel Siegel – Mindsight – 1
BOG Jytte Back Grønkjær – På vej til sig selv -1
BOG Tryg til hest – Karina Demuth & Merete Stenner – 1
Net artikel – mindfulness: – 2
http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/mindfulness/hvad-er-mindfulness.aspx
Intet anbefalet litteratur.

Modul 2
OBLIGATORISK.

BOG: Chakra håndbogen – Shalila Sharamon – 1
BOG: Hal Stone og Sidra Stone – Bliv bedste ven med dine værste sider -1
Netvideo – Karen Vibeke Mortensen: Småbørns tidlige tilknytning til deres forældre: https://www.youtube.com/watch?v=tmGPgh7sFFE
ANBEFALET
BOG: Bruce H. Lipton – Intelligente Celler

Modul 3
OBLIGATORISK.

BOG Den Tavse Stemme – Peter A. Levigne – 1
BOG Det Intelligente hjerte – Margit Rigtrup – 2
Netartikler – Mindfulness og spiritualitet. Bevidstheden i hjertet af Alex Riel (www.detholistiskeuniversitet.dk): Artiklen skal søges frem. -1
Online artikel om anerkendelse/ ros: Http://www.socialtilsynsyd.dk/fileadmin/user_upload/Subsites/socialtilsyn_syd/anerkendelse-eller-ros.pdf – 2
ANBEFALET.
BOG: Nuets Kraft, Eckhart Tolle

Modul 4
OBLIGATORISK.

BOG: Awakening the heroes within – Carol S. Pearson -1
BOG: Kærlighedens symmetri – Bert Hellinger – 1
Netartikler – Spiritualitet og psykologi: http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/2.Flerdimensionellemenneske0.pdf – 2
Netvideo Mindfulness: Youtube: Eckhart Tolle: Can We Trust Our Feelings and Intuition? https://www.youtube.com/watch?v=Ci8ZAj6Z8C4 ANBEFALET.
BOG Den nødvendige smerte – Marianne Davidsen.

Modul 5
OBLIGATORISK.

BOG The Cognitive Horse (gerne ny udgave) – Francesco De Giorgio, José Schoorl – 1
BOG Koden til Sjælen – James Hilmann – 2
Netartikler 3 stk Spiritualitet og psykologi: -1

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/5korsvej0.pdf

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/1clivsprocesssimpel0.pdf

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/Artikelpersonlighedensogsjlenslivsproces151201.pdf

Netvideo: Youtube: “Path of the horse” https://www.youtube.com/watch?v=TQUMAJCh1fA – 1
Anbefalet:
BOG: Alex Riel Mathiasen – Mystik og Videnskab

Modul 6
OBLIGATORISK.

BOG Language Signs and Calming Signals of Horses – Recognition and Application, Rachael Draaisma – 1
BOG Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte – Jytte Vikkelsøe -1
Net artikler: https://www.eckharttolle.com/questions-for-eckhart-finding-balance/ – 2
ANBEFALET:
BOG: Når kroppen husker det du vil glemme – Solveig Bøhle


Status samtale: 

I forbindelse med modul 4 vil der være en individuel status samtale på dit forløb af ca. 30 minutter. Her skal vi snakke om din parathed til at gå op til eksamen – om det er det du ønsker (en del tager uddannelsen alene for egen udviklings skyld og har derfor ikke brug for certificering). Hvis du vil til eksamen skal jeg vide hvor langt du er med på de obligatoriske opgaver (træningsklienter og evalueringer ) samt med din læsning – så eventuelle slutspurt indsats kan sættes ind den sidste tid.
Selvom uddannelsen varer 8 måneder går tiden rigtig stærkt!
Evalueringssamtalen foregår på telefon i dagene / ugerne op til eller efter 4 modul.

Din egen terapeutiske proces og individuel terapi: 

Når man skal arbejde terapeutisk med andre mennesker er det vigtigt at have erfaring med terapi og proces selv. Du skal derfor modtage mindst 6 egenterapi psykoterapi eller psykolog sessioner eller Equine©Torch Mentor sessioner af uddannede mentorer – Sessionerne er ikke medregnet i prisen for uddannelsen og skal derfor påregnes som ekstra udgifter.

Er du i et igangværende terapeutisk forløb hos psykoterapeut eller psykolog kan de sessioner du har undervejs i uddannelsesforløbet tælle med.

Tidligere men nu afsluttede terapeutiske forløb eller sessioner kan desværre ikke tælle med.
Essensen af din terapi skal du ligeledes føre i din proces dagbog.


Beklædning, sikkerhed og særlige hensyn undervejs. Der vil være danseprocesser og bevægelses meditationer og elementer af yoga på uddannelsens moduler, så komfortabelt tøj til indendørs brug anbefales.

Derudover vil der være gåture hele året rundt, på vej og skov (den fysiske udfoldelse kan selvfølgelig justeres til den enkelte efter behov – vi har haft deltagere med piskesmæld og muskelsvind som har deltaget i uddannelsen og uddannelsens kropslige processer med tilpassede hensyn.
Så fysiske udfordringer er ingen hindring.

Når vi færdes hos hestene er der påkrævet sikkerhedssko.
Der er ingen ridning – al arbejde med hestene foregår fra jorden.


Medbringe egen hest?

På modul 3, 4, 5 og 6 kan man med fordel medbringe sin egen hest.
Fordelingen imellem arbejdet indenfor og med hestene udenfor vil under disse moduler være ca. 4 til 1. (På modul 1 og 2 vil vi ikke arbejde med hesten). Dvs vi er ikke så meget i arbejde med hestene som vi træner og har undervisning indenfor. Dette fordi der er meget viden der skal læres og megen træning som må foregå imellem mentorerne og udenom hestene.

På ‘hestemodulerne’ 3 – 6, kan din hest få en udendørs paddock at bo i. Her er både mulighed for jordunderlag og græs.
Du skal selv medbringe alt foder til din hest.
Vores heste går i et stort og bakket naturområde og i løsdrift så der er ikke “tag nok over”, til at din hest kan få sit eget hus.
Derfor skal din hest kunne klare sig med evt dækken.
Det er selvfølgelig muligt at ride ture og evt. hygge med de andre blivende elever på modulerne, såfremt det har interesse.
Der kan også soves i telt hos din hest og der er bålplads i haven.

Informer Christina senest en uge før modulet hvis du ankommer med hest. Det er muligt at have hesten med 1 – 2 eller alle 3 dage.

Eventuelle handicap og med hesten som hjælper.

Har du fysiske udfordringer men er du i stand til at ride din hest, er dette også en mulighed på gåture og vandre processer på modulerne. Således kan hesten blive din hjælper undervejs.
Det er vigtigt at du selv er kreativ i forhold til eventuelle særlige behov og hvordan hesten kan hjælpe dig i dit ophold.

EKSAMEN.

Der findes en skriftlig og en mundtlig/praktisk del din eksamen. Du skal gennemføre og bestå din eksamen for at blive certificeret EquineTorch Mentor.

Skriftlige eksamens opgave:

 • Du har 5 dage til at lave din skriftlige eksamens opgave.
 • Der er mulighed for 30 minutters telefon rådgivning i forbindelse hermed. Lav en aftale omkring dette via mail hestemennesker.dk©mail.com tlf nr 60465862.
 • Regn med at du skal bruge meget tid i eksamensugen da opgaven er omfattende afhængig af din erfaring med at skrive.
 • Du kan først påbegynde din opgaveskrivning efter 6. modul.
 • Din opgave bedømmes efter 12-trinsskalaen sammen med din praksis eksamen. Det vil side at du får en samlet karakter til sidst.
 • Opgaven tilsendes komplet som PDF fil til hestemennesker.dk@gmail.com inden midnat fredag.
 • Opgaveomfang i alt ca. og maks 20 normalsider + forside og med illustrationer/ billeder efter eget valg.

Praksis eksamen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen. 

Til praksis eksamen skal du lave en session med en ukendt klient.

 • Formålet er at vise at du kan arbejde med din klient – og implementere de, for den pågældende session mest vigtige dele af din samtalestruktur i løbet af en session på 1.5 time.
 • Du får arbejdsrummet for dig selv – der vil altså ikke være nogen som overværer sessionen.
 • Bagefter evaluerer du din session og til brug har du gode reflektions og evaluerings spørgsmål udleveret på 6. modul som kan støtte dig i din undersøgelse.
 • Sessionen og evalueringen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen.
 • Du bestemmer selv og sammen med din klient hvornår sessionen skal være og aftaler herefter vores eksamens messenger video møde/ eller fysiske møde hos hestemennesker.dk på adressen Evaslundvej 200 9600 Aars. Om det bliver et fysisk møde afgøres af din køreafstand. Optimalt er det fysiske møde, men messenger fungerer også.
 • På det aftalte tidspunkt har vi så en 30 minutters eksaminering hvor du fortæller om sessionen (referat og observationer) og de mere terapeutiske reflektioner du har gjort dig.
 • Herefter er der en 10 minutters pause hvor jeg evaluerer på samlet set din skriftlige opgave samt den mundtlige og i øvrigt din personlige udvikling undervejs på uddannelses forløbet.
 • Og så får du dit resultat og en personlig feed back.
 • Du får din karakter efter 12 trins skalaen (én samlet karakter for begge præstationer) og hvis du har bestået tilsendes eller udleveres dit endelige certifikat og uddannelsesbevis og du kan nu kalde dig selv for Equine©Torch Mentor!
 • Bliver du uddannet EquineTorch mentor får du automatisk også et gældende Livskompas mentor certifikat som er et mentorcertifikat der er gældende ude i den almindelige ikke-heste verden. 
 • Læs mere om dette på www.livskompasset.com 

Den skriftlige opgaves indhold og sammensætning.
Her kan du nu læse den fulde opgaveliste til din skriftlige eksamen. Den skriftlige eksamen handler mest om dig – om dine opdagelser og din udvikling.

Afsnit 1. Hvilke temaer fandt du omkring dit personlige liv ved uddannelsens begyndelse?

 • Beskriv hvordan du var eller blev klar over temaet/temaerne.
 • Hvordan viste det sig som ubalancer i dit liv?
 • Hvordan har du arbejdet med dette eller disse temaer på uddannelsen? Fra overfladen til roden?
 • Beskriv dine ubalancer sådan som du er blevet klar over at de levede på:
 1. Tankeplan.
 2. Følelsesplan
 3. Kropsligt – hvis du har opdaget den kropslige udspilning.
 4. Energetisk – symptomer, fornemmelser, farver, drømme, visioner, sjælskald og livsprocesser imod at udfolde dig til den du dybest set er.

Beskriv også hvilken betydning det har haft for dig at arbejde med temaerne:

 • Hvad er forandret hvis noget?
 • Hvordan har det haft betydning for dig i dine relationer?
 • I forhold til din egen fysiske tilstand/sundhed og kraft
 • Og på hvilken måde er din visdom større nu hvor du har arbejdet med dig selv?

Hvad er det i virkeligheden for værdier eller kvaliteter du, som menneske, er ved at udvikle i dig ved at arbejde dig igennem dette tema?

Brug evt. dine noter fra din personlige logbog til at lave en god fortælling om den proces du har været igennem.

Omfang: 2-5 normalsider (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 2: Mindfulness og harmoni:

Fortæl om en særlig og afgørende oplevelse fra din meditations praksis.

Beskriv hvad er psykisk centrering og hvorfor er det vigtigt?

Omfang: 1 – 3 normalsider (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 3 : Mentor selv-kendskab.  

Beskriv dine mest udprægede og bedste talenter som menneske og derved som mentor. (Altså dine essenskvaliteter).
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Beskriv hvor du har behov for mere udvikling?: Hvor er du mest usikker, eller hvad har du opdaget er særligt udfordrende for dig i arbejdet med klienter og i det terapeutiske arbejde i det hele taget? / Hvilke tanker gør du dig i forhold til dette med tanke på emnet ‘skygger’? Sagt på en anden måde; hvad mon du har lagt i skyggen?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Hvilke temaer er lige nu under proces i dit liv?
Hvordan ved du det?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 4: Din forståelse af den psykiske struktur.

Lav en psykologisk liste over de delpersonligheder som du har opdaget og arbejdet med ved dig selv. Tegn dem ind i en cirkel som du har lært med delpersonligheds hjulet.

Nævn de delpersonligheder du har fået øje på i forløbet ved de navne du har givet dem.

Uddybende tillægs tekst til hver delpersonlighed.

 1. Hvad er den dybeste overbevisning i den enkelte delpersonlighed:
  Om livet
  Om dig
  Om andre
  Om kærlighed
 2. Hvordan beskytter delpersonligheden dig?
 3. Hvad beskytter delpersonligheden dig imod?
 4. Hvad er det den enkelte delpersonlighed beskytter i dit inderste væsen? (Hvilken essens/kerne/sjælskvaliteter/indre børn?)
 5. Hvornår vågner den/de især i dit liv? / Hvad kalder dem igang?

Omfang 2-4 normalsider (A4 – 2400 anslag)

Afsnit 5 : Dig og heste!

 • Hvilken hest har fyldt mest i dine tanker de seneste måneder?
  Fortæl om denne hest: Beskriv hestens personlighed med dine egne ord. Brug nogle direkte observationer til at danne baggrund for dine forklaringer. Se også hesten for dit indre og fortæl hvad dit første indtryk af denne hest er når du ser den for dig? Hvilken primær udstråling har denne hest? Og hvordan lander det i mødet med dig?
 • Hvilke tanker har du gjort dig undervejs i dette forløb omkring dit eget samspil med heste? Hvem er du sammen med heste? Hvile stærke træk træder frem? Hvad kan være lagt i skyggen?
 • Hvordan har dit samvær med heste været under påvirkning af din personlige proces?

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

Afsnit 6 : Lav et blogindlæg til hestemennesker.dk.
Det er muligt at være anonym. Det er også muligt at lave en video i stedet for at skrive et indlæg.
Skriv om noget der særligt interesserer dig i områdefeltet imellem heste og mennesker. Det kan handle om terapiens arbejde, om psykologien bag, om sansning af energi, om at arbejde med klienter, om at læse bevægelser, impulser, forbindelser, og dæmpende signaler, om relation til heste, hestens psykologi, om menneskers skygger, hestes særegenskaber og individualitet i personlighed, en bestemt type hest, pædagogiske værktøjer og hesten i denne opgave – ja alt er muligt.

(Tjekliste til blogindlægget – du kan med fordel overveje om du har været omkring disse hjørner i din tekst.

 • hvorfor er dette af særlig interesse for dig?
 • Hvad er dine konkrete oplevelser omkring dette fra uddannelsen?
 • Hvad er det der interesserer dig ved det?
 • hvad har du fundet ud af?
 • hvordan bliver du berørt i krop, følelser og på tankeplan omkring dette – med hesten? Hvordan kan du bedst muligt og videreste omfang videregive denne oplevelse til dine læsere?
 • hvad ser du hesten gør som er så afgørende for din oplevelse?)

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

SLUT


“Et problem, en smerte, forvirring, kaos, skuffelse, vrede holder os alt sammen fast i umiddelbar nærhed af en stor mulighed for opdagelse, udvikling og vækst” – Christina Viderup Eriksen – Grundlægger & Underviser


Prisliste & betalingsmuligheder:

Prisen for uddannelsen er 18.500 kr.

Uddannelsen kan betales via afdrag.
Der kan laves en afdragsordning på op til 10 måneder startende måneden før din uddannelse går igang og sluttende senest måneden efter at din uddannelses moduler er tilendebragt.
Hvordan: Der indgås forud for uddannelsens start en bindende afbetalingsplan.

Kontrakten indeholder en skriftlig tilkendegivelse af optagelsen samt afdragsordningen – og hvor det erklæres at hele beløbet på uddannelsen skal betales uanset om du gennemfører dit uddannelsesforløb eller ej.
Vælger du at stoppe din uddannelse undervejs og uanset årsag skal det skyldige beløb altså færdigbetales
– dog kan den indgåede afdragsordning fortsættes til hele beløbet er betalt.

Prisen på uddannelsen er den samme ved afdragsordning. Der tillægges altså ikke gebyr hvis du vælger afdragsordningen.

Du kan tilrettelægge dine betalinger som du har lyst, fx. med en større betaling ved tilmelding og så mindre betalinger for resten af perioden.

Betaler du over 10 afdrag koster din uddannelse hver måned; 1850 kr.
Hertil kommer udgifter for din egenterapi og de 6 obligatoriske sessioner du har her.

OPTAGELSE

Ønsker du en forsamtale eller at tilmelde dig uddannelsen, kontakt Christina på telefon 60465862 eller via mail hestemennesker.dk@gmail.com – der skal være en forudgående samtale hvor vi finder ud af om du og uddannelsen er et match til hinanden 🙂
Jeg ser frem til at tale med dig.

Kærlige hilsner
Christina Viderup Eriksen
Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapeut,
Livsmestringsmentor og uddannelsesleder hos
EquineTorch & Livskompasset.com