Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker
Featured Image

EquineTorch Mentoruddannelsen

Uddannelsen har 4 hjørnesten.
Herunder følger en gennemgang af disse.


Livskompasset tager eleven med rundt i den psykologiske energis indre landskab og gør det overskueligt at undersøge hvorhenne i et menneske eller hest, at der kan være blokeringer og hvad disse blokeringer så har brug for i at komme i flow.
Livskompasset favner vores essenskvaliteter, Kærlighed, Vilje, (livsmestret intelligens) og Harmoni.
Allerede på første modul igangsættes træning henimod at udvide bevidstheden til et bredere perspektiv, mere centrering, nærvær og harmoni, med en mindfulness introduktion.
Meditation og træning i fokus, skærpet sanselighed, psykisk centrering og det at hæve sin energi og derigennem kraft, er en gennemgående praksis på uddannelsen.


Næste konkrete emne er psykologi, herunder udviklingspsykologi, tilknytningsteori og personlighedsdannelse. Der undervises i Ego/Sjæl forståelsen. I dramatrekanten og i delpersonligheder og i de kollektive Arketyper. Samt i modning og udvikling, heling og afbalancering af menneskets Ego.
Hvad er det der gør vi mennesker forskellige?
Hvordan sanser man disse forskelligheder på en klar måde og udvikler et sprog til at kunne forklare observationer?
Hvordan opererer disse forskellige træk i verden og sammen med andre, herunder med heste? Hvad udgør egentlig et psykologisk problem?
Hvordan er man som mentor med til at styrke svagt udviklede iboende kvaliteter hos den enkelte og skelner imellem tidligere nødvendige tilknytningsmæssige forsvarsstragier der i den tidlige form, kan være uhensigtsmæssige for det voksne menneske – og så sunde dybere funderede evner og instinktive kræfter.
Den menneskelige psykologi gennemgås herunder: Sjæl, Persona, Ego/Jeg, Det Ubevidste, Skyggen – og terapeutiske begreber som spejling, projektion og perception.


Når de grundlæggende teorier er på plads bevæger undervisningen sig ud i en praksis træning. Nu handler det om at træne sine sansninger af hvad der foregår i energien bagom det vi fysisk ser med øjet.
Hvordan mærker man andre, hvordan sanser man heste, hvordan får man et sprog for det man sanser.
Undervisningen deles nu op og har et spor der fortsætter med at tilbyde den enkelte elev en personlig igangværende proces omkring sit eget liv – og samtidig byder vi hestene indenfor i denne proces.
Hestene tilbyder en spejling på oplevelsen af at være sammen med det enkelte menneske. Eleverne træner sin evne til at spotte disse spejlinger.
Her vil man opdage at heste kommunikerer med mennesker, og at alt kan siges med følelser og indre stemninger/sansninger.
Et blik hos en hest, kan sige alt. En mimik kan fortælle alt. Og bagom det der siges går vi på opdagelse i motivationen for at sige det man siger.
Hvorfor gør hesten som den gør?
Telepati imellem arter er ikke noget nyt. At være i stand til at kommunikere ordløst eller udenom mekaniske signaler så som tov eller lyde, er det første sprog nogensinde. Dyrene kommunikerer på denne måde og for mange tusinder af år siden gjorde vi mennesker ligeledes udelukkende det.
Nu vender vi tilbage til denne opfattelsesmæssige følte og sansende måde at sige ting til hinanden på. Og trækker de “ord” som fortælles med krop og energi – op i bevidstheden, i sindet og går på opdagelse i deres budskaber.
Undervisningen indebærer læren om chakraer på en anvendt måde, i sansning af energi.


Hestens Manual til terapi for hestemennesker, giver en step by step anvisning til hvordan man igangsætter bevidstgørende, udviklende og styrkende processer hos hestemennesker – i samspil med heste.
Efter en klargørende samtale om hvad der kan være et problem eller et ønske om at udvikle, vender vi tingene på hovedet og sætter hestenes spejlinger op øverst, som overskrift for sessionens tema.
Hvad er det hesten fortæller?
Hvordan siger den det?
Hvad gør det for mennesket at stå i denne situation med hesten?
Hvordan berører det følelser – evt gammelt bagage fra livshistorien?
Hvordan fortæller hesten at den oplever energien her?
Vækker det ressonans med det personen selv oplever?
Hvad skal der til i lige netop denne “energiknude”?
Hvad siger hesten der skal til?
Hvad siger livskompasset at der skal til?
Hvordan er det for personen så at gå med ind i det der for hesten synes som værende en løsning?
Heste opererer i energi, om det åbner sig eller lukker sig, om det bliver varmere eller koldere, om det styrker eller svækker de 3 forskellige essenskvaliteter.
Vi har store dele af vores nervesystem og tilknytningsform til fælles og derfor kan vi spejle os i hinanden.

Hestens Manual til terapi med hestemennesker – er skabt i samspillet med heste og derfor er den overordnede intelligens bag systemet vores allesammens baggrunds intelligens, nemlig Natur Visdommen.

Mennesker er naturlige væsner, med en naturlig kemisk, hormonelt, biologisk fungerende krop. Vores trivsel afhænger af vores forhold til psykisk, fysisk og social overlevelse. Det samme gør sig gældende for alt andet levende – socialt organiseret.

Heste og mennesker kan lære utroligt meget af hinanden. Hestene kan minde os om vores egne underliggende neurologiske systemer og jordiske instinktive ophav – hvad der foregår i det autonome og limbiske nervesystem, og vi mennesker kan lytte til hvad hestene udtrykker behov for og spejler os – og stræbe efter at finde en bæredygtig balance imellem os trods menneskelige moderne forhold der tager heste med meget langt bort fra deres oprindelige natur. Det balancepunkt som findes, hvor begge parter er i trivsel og lydhør for hinanden, er det bæredygtige punkt.
Det sted hvor Natur og Mennesker kan finde sammen.
Derfor er uddannelsen også anlagt på en bæredygtig etisk værdi – og højner ikke menneskets trivsel over andet. Her er heste og mennesker lige vigtige. For sådan er det, ganske naturligt set.

Menneskets efterhånden meget mentalt og intellektuelt funderet livsstil mister ofte forbindelse til det vi lever af, med og kommer fra. Nemlig det jordiske – kroppen og de betingelser som må mødes og opfyldes her for at der kan være en helhedsmæssig trivsel.

Vi mennesker har en hjernemæssig kapacitet til at skille os opfattelsesmæssigt ud fra alt andet og opleve verden som individualister der realiserer egne ideer. Og det er godt og fint!
Men vi er nødt til at gen-forbinde os med vores egen dybere natur – og med den jord vi kommer fra, for at skabe en helhedsmæssig og bæredygtig levevis. Som enkeltstående menneske og som en del af et større system der skal kunne være i naturlig balance.
Hestene hjælper os ikke bare med at lande i naturens balance – de hjælper os nemlig også ind i det der er vores egen underliggende balance. Vi er slet ikke så forskellige endda. Men den menneskelige tænkende hjerne kan få os til at tro at vi er, så vi glemmer hvor glæde, tryghed, ro, fællesskab, selvværd osv. faktisk er henne.
Det der giver mislyd for og i et menneske – og som skaber problemer i livet og mellem andre og overfor heste – er ofte også i roden, mislyd, helt naturligt set…


Oversigt over uddannelsens moduler og deres emner.

  1. Livskompasset & Bevidsthed.
  2. Psykologi & Personlighed.
  3. Læse Energi. Telepati og Kommunikation.
  4. Hestens Manual Til Terapi med mennesker.
  5. Terapi med heste & Psykisk Healing hos begge parter
  6. Hestens Budskab – Naturvisdom

Næste uddannelsesstart 26. Juni 2020.
Uddannelsen består af 6 moduler af hver 3 dages varighed.
Med undtagelse af det første modul som varer 2 dage.
VARIGHED : ca 6 måneder.
PRIS : 18.500 KR. Rabat ved tilmelding før 1. Maj 2020 – 2000,-

Der er mulighed for ratebetaling op til 10 måneder.

For spørgsmål, kontakt Krops & Psykoterapeut
Christina Viderup Eriksen
– på mail; hestemennesker.dk@gmail.com