Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Avanceret: Equine©Torch Method Practitioner uddannelse

På EquineTorch Method Practitioner uddannelsen lærer eleverne at mestre et avanceret og patenteret psykologisk identifikations redskab til udvikling og vækst i alle livets sammenhænge, nemlig: 2017 – Livskompasset©

Prisen for uddannelsen er fra 2019 – 18.500 kr. 

Modul tidspunkter altid: 
Fredag kl. 14:00 – 20:00
Lørdag kl. 9:00 – 16:00
Søndag kl. 9:00 – 16:00

Uddannelsen har 6 moduler med ca. en måneds mellemrum. 

Læs herunder artikel om samarbejde imellem heste og mennesker og hvordan det kan være med til at udvikle mennesker. 

Læs om rejsen 

Jeg vil mene at 95 procent af vi menneskers generelle trivsel og glæde i livet skabes og kan måles i kvaliteten af de relationer vi har med andre, mennesker og dyr. Vi mennesker (og heste) er biologisk set dyr som hører hjemme i familier og som lever sammen i grupper. Det sociale og tilhørende aspekt betyder meget for vores psykiske sundhed. Det er her vores indre billede af os selv dannes igennem mødet med andre og spejling og her vi møder anerkendelse, hører sammen, bliver set og elsket.

Hvis vi er gode til at relatere vil vi have en indefra erfaret oplevelse af at være et dejligt menneske som man er tilfreds med at være, i et indholdsrigt liv som man nyder at leve.

Man er tryg sammen med andre og kan være i trivsel både sammen og alene og få noget godt ud af begge dele – og man evner at bevare kernefølelsen af at være sig selv i samspil med andre – uden at gå i opløsning i tilpasning, forventninger til sig selv, beskyttelse og vagtsomhed, forsvar, tilbageholdenhed eller usikkerhed.

For at det skal lykkes helt er der mange psykologiske udviklingsprocesser og neurologiske modningsprocesser som skal forløbe succesfuldt i de år hvor personligheden skabes – nemlig i vores barne og ungdomsår.

Hvis tingene går skævt i bestemte faser, eller hvis man oplever livs-rystelser så som chok/traumer/svære kriser – vil man have sår og umodenheder som vil gøre at der er visse ting man har svært ved i relationer eller at føle inde i sig selv og som man vil være optaget af at undgå at opleve.

Og en af de ting som lukker os vores liv og væsen aller mest i er når vi invisterer vores kraft og saft i undgåelse.

Alle disse umodne eller sårede ’huller’ i vores modning er beskyttet af signalangst som har til formål at alarmere os om at vi befinder os i utrygge situationer som vi ikke er gode til at takle.

Signalangst er fint når det tjener vores overlevelse men det er hæmmende hvis vi grundlæggende føler en form for signalangst når vi vil gøre almindelige ting i livet som dybest set ikke er farligt, fx at stole på andre mennesker, gøre det som føles rigtigt at gøre, gå sine egne veje, være forbundet med andre og give andre betydning, sige NEJ og Ja tak når det føles rigtigt, sætte grænser for andre, opleve og udtrykke følelser, have meninger, være kreativ og selvskabende i sit liv osv.

Når vi har ’huller’ i vores modningsproces vil vi altså opleve en eller anden form for angst i stedet for det vi skulle have oplevet og det kan gøre livet enormt svært, fastlåst og blokeret.

Og blokerer vi vores flow mere end vi udlever vores hjerte og livskraft, altså hvis vi er mere lukkede end åbne – ja så bliver det hele efterhånden psykisk smertefuldt og vi vil begynde at føle ubehagelige grundtilstande så som konstant bekymring, tvivl, forvirring, meningsløshed, nedtrykthed, at livet ikke smager af noget, at man føler sig fejlplaceret, eller misforstået, eller udnyttet, eller dårligt behandlet, at man keder sig, eller at man har svært ved at mærke hvem man er.

Når livet opleves på den måde skal man få hjælp til at bearbejde sin bagage så flow igen kan strømme fra hjertet og så livet kan åbne sig op og blive levet som det er meningen det skal – så man kan være sig selv – i stedet for at over-leve livet.

Det partnerskab vi drømmer om, med heste.

Når vi er sammen med heste er vi stadigvæk også som altid: Vi bruger de samme følelser, de samme følelsesmæssige erfaringer – og evner at samarbejde og være gode sammen, på den måde som vi nu engang har lært det med andre mennesker.

Samspil med heste indebærer altså vores evner til at være sammen med andre – hvor gode vi er til at relatere og de ’huller’ eller sår vi har i vores psykologiske og neurologiske modenhedsmæssige udvikling fører vi også med over i hestefællesskabet i en eller anden afskygning. På samme måde med vores gode sunde og modne kvaliteter.

Og har du nogensinde oplevet de der hestemennesker som har et helt utroligt smukt bånd med deres heste? Et virkelig beundringsværdigt venskab med glædesfyldt samvær og et tillidsfuldt samarbejde? Det er disse par som har en smuk indforstået og let kommunikation med hinanden og som træner og lærer alle de fine ting og som når langt indenfor lige netop det som DE gerne vil være gode til?

Et sådant kvalitetsmæssigt højt samarbejde opstår ikke bare ud af den blå luft men beror på at en masse fine kvaliteter er spiret og modnet hos begge parter så begge nyder hinandens selskab, har en god kommunikation og forståelse af hinanden og undgår at skabe konflikter, ærgrelser, frustration og utryghed. At arbejde smukt sammen med heste er en stor opgave som kræver en masse øvelse. Ikke kun af de træningsmæssige ting men også af selve samspillet – og dette samspil har alt at gøre med det indre miljø hos hesten og det indre miljø hos mennesket.

Vi handler, agerer og reagerer ud af i vores omgivelser på baggrund af hvordan vi har det INDEN I – Det er det liv vi lever inde i vores kerne, vores væsen som kommer til udtryk i det ydre liv. Det indre liv er maskinrummet! Det er her piloten sidder og styrer mennesket rundt i sit liv! Herinde ved instrumentpanelet må vi ind og styre, lede og justere hvis der er noget som ikke virker efter hensigten i det ydre liv, eller samspil med andre og herunder også hesten. Så hvad skal der så til?

Livskompasset samler på en overskuelig måde alle de væsentlige indre tandhjul som må dreje i en fin symfoni med hinanden for at livet hos mennesker og dyr er i flow. Når du forstår og kan bruge Livskompasset vil det kunne hjælpe dig i arbejdet med klienter – og med dig selv, i at finde ud af præcis hvor behovet er for en indsats.

Herfra bruger du dine kompetancer fra mentoruddannelsen til på terapeutisk mentorvis at hjælpe mennesker på vej mod den vision det er at heles eller modne mere i et bestemt område.

Et kombineret psykologisk, biologisk og spirituelt redskab til flow – harmoni – modning og udvikling.

Livskompassets første felt, kærlighedsflowfeltet er bygget op omkring menneskets udviklings psykologi. Vi fødes og i samspil med omsorgspersoner bliver vi til hele mennesker der både er alene og sammen – et menneske som kan forstå sig selv og sin omverden og samspille med den.

Der er et spirituelt aspekt og budskab iboende Livskompasset – at det er muligt at finde vækst og derigennem værdier og mening med de udfordringer livet byder os. Denne følsomhed overfor at sanse de fremadførende og healende muligheder i ex. et møde med en hest æres i arbejdet med Livskompasset.

Det tredje aspekt som livskompasset rummer er det instinktive liv. Mennesker såvel som heste er biologiske væsner som giver livet videre fra generation til generation. Vi har alle solens livsenergi i vores celler og en indre puls af liv som vil leve! Måske kan det inspirere dig at se denne Youtube film som viser hvordan solen rejser igennem universet og denne fremadførende kraft af vækst, som en blomst der vil spire – endda op igennem asfalt – bor også i mennesker. Og når vi tilbageholder os selv – på grund af frygt eller blokerende dybe sår, ja så opstår der smerte.

Med Livskompasset kan du undersøge på hvilken måde livsenergien tilbageholdes og sammen med din klient kan i undersøge hvordan der gives åbning og flow igen til at kraften kan få lov at strømme fra mennesket.

Hos heste er den biologiske og instinktive livskraft ( også solen ) noget vi kan se i dysterne på muskler, fart, styrke, power! og når der er sår som følge af traumer eller fx sygdomme ja, så ses det modsatte – og det kraftesløse bliver synligt.

Det sidste flow felt i Livskompasset indeholder et pleje aspekt og er ellers et tjek felt og et resultat felt. Hvis vi evner at administrere vores forskellige behov på en god måde, for god kost, hvile nok, og har flow i kærligheds og Livsflow feltet så vil der være harmoni, kærlighed og kraft hos et menneske.

Er der mangler vil det kunne noteres i Livskompasset og dermed har man et overblik over ens egne samlede opgavepunkter i livet, i relationer, i skabelse og virke og i egenomsorg.

Hestene har været med til at skabe Livskompasset.  

Det er i mit livslange samspil med heste – og ved at tage ved læring af alle de intelligente og vise lektioner fra samværet at der over mange år har samlet sig nogle essentielle strukturer for klogt og kærligt sameksistens og i det er der hos hestene trådt nogle tydelige værdier frem som både ses hos mennesker og dyr i forhold til trivsel og vitalitet.

For mig er hestene mestre i kærlighed, de er hyper sensitive og eksperter i kraft og harmoni – og mange gange har jeg oplevet at opdage noget om mig selv – eller fået viden om det at være i livet – ved hestenes hjælp som jeg aldrig selv havde tænkt over.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Uddannelsen har 6 moduler og varer omtrent lige så lang tid som mentoruddannelsen.

Du skal have gennemført mentoruddannelsen før du kan tage overbygningsuddannelsen. Hvis du har gennemført mentoruddannelsen men ikke er certificeret (ikke har gået til eksamen) så kan du stadig deltage i overbygningsuddannelsen, du kan blot ikke blive certificeret EquineTorch Method Practitioner.

Der er ikke krav om terapi sessioner for at gennemføre overbygningsuddannelsen men forløbet kan vække behovet.

Du arbejder stadigvæk med dig selv som den centrale figur.

Litteratur: Der er læsning til denne uddannelse som du finder på litteraturlisten under ANBEFALET.

Modulerne er af 3 dages varighed og her vil være 1/3 fokus på proces uden heste – og resten af tiden går vi imellem undervisningslokalet og hestene.

Vi arbejder både med og uden form for samværet med hestene. Det betyder at vi somme tider bare er sammen med dem og at vi den øvrige tid arbejder på trænings indsatsområder med hestene som vi finder i fællesskab på det første modul ud fra sådan som vi opfatter dem i de første møder.

Dette giver dig både erfaring med at møde heste åbent – og træne din telepatiske overføring af informationerne fra hestene – samt at omsætte det til brugbare opgaver / træningsindsatser (primært basis træning og natural horsemanship / miljøtrænings opgaver) som du også lærer at arbejde med.

Vi finder altså ting som kan være svært for den enkelte heste og arbejder med at bringe dem et stykke videre i disse opgaver imens vi bruger samspillet heri til at arbejde bevidste med os selv – og med Livskompasset.

Der er 4 heste: My, Foxy, Nugga og Chess – og du har fuld mulighed for at sige til og fra – samt at tage udfordringerne svarende til dit erfarings niveau. Alle heste er rare men også meget umiddelbare og uspolerede i deres kontakt til mennesker. Det betyder at alt kan ske – men også at kommunikationen er meget åben og at hestene regner med at mennesker lytter til dem.

Der startes kun 1 hold om året.

Der kan være op til 12 deltagere på et hold.

Eksamen: Du får en uge til at lave en workshop, enten som soloprojekt eller i en gruppe som i selv sammensætter – hvor du/ i bruger hestene her på stedet og udformer en komplet workshop, med program, invitation, formidling – undervisning af os andre som vil være jeres kursister – med udgangspunkt i Livskompasset.

Der bliver ikke givet karakter til eksamen, det hedder bestået / ikke bestået.

Efter overbygningsuddannelsen vil du have fået nogle ideer til at arbejde videre i felten med andre hestemennesker og du kan bruge Livskompasset til at undersøge hvorhenne i et menneske (og med erfaring også i en hest) der er sår eller umodenheder som du så kan skabe stærke indsatser overfor.

Du DuGem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

læs artikel om rejsen…