Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker

EquineTorch mentoruddannelsen er en uddannelse hvor du får et grundlæggende og personligt psykologisk indblik i mennesker og i dig selv og hvor du lærer at undersøge problematikker i deres rødder. 
Uddannelserne er også af filosofisk men også spirituel karakter og der arbejdes med sansning, intuition, healing, telepati og energiarbejde i det hele taget.
Uddannelsen har den grundlæggende etiske holdning at mennesker selv, intuitivt og inderst inde er den største ekspert i eget liv og at vi som ønsker at stille os til rådighed som hjælpere mest kan assistere med nysgerrige intelligente og ‘sjælsvarme’ spørgsmål som inviterer det andet menneske ind i en dybere kontakt med sig selv og sin inderste essens. 

Det vi ikke kan, er på forhånd at vide hvad det andet menneske har oplevet i sit liv som gør at vedkommende er hvor han/hun er i dag.
Det kalder derfor på stor ydmyghed at tilbyde sig som mentor og er i virkeligheden et arbejde hvor klienten selv går først og hvor mentor må følge efter på den rejse han/hun inviteres ind i.

En del af din uddannelse handler derfor om at forberede dig til at kunne være tilpas ’åben’ i mødet med andre mennesker og med sanserne klare og vågne for hvad det er du bliver fortalt – fra flere planer.

Til det stykke arbejde skal du kende dig selv og dit sanseapparat, have optrænet din evne til at lytte og spejle din klient med klientens egne ord og du får en fast fremgangsmåde med en terapeutisk metode til at komme dybt i klientens sag så der kan kastes lys over sammenhænge og høstes nye indsigter.
Professionelt vil du lære at:

 • Forstå den menneskelige psykologi bedre – og dig selv. 
 • Lytte på en helt ny og meget dybere måde – og med hele dit væsen. 
 • Spejle samtalens vigtigste indhold med klientens egne ord og vendinger
 • Guide en mindfulness meditation med fokus på det energetiske felt – så der kan etableres dybere og mere intuitivt guidet kontakt indad hos den du sidder overfor. 
 • Opdage delpersonligheder, arketyper og andre ‘mønstre’ i psyken og i menneskets måde at leve sit liv på. 
 • Afholde professionelle samtalesessioner med stor udbytte. 
  Personligt vil du:
 • Få vigtig viden om din egen psykiske konstruktion og om dit generelle væsen – en gave du kan bruge resten af dit liv. 
 • Gennemskue nogle af de gennemgående og mere besværlige psykologiske mønstre i dig selv og i dine private relationer – og dette vil du arbejde terapeutisk med på modulerne. 
 • Lære og forstå dine egne følelser – og blive fortrolig med at være i kontakt med dem samt at lade dem være med til at guide dig i dit liv. 
 • Finde ud af hvor du er særligt sårbar og hvor du er særligt stærk.
 • Endelig få et seriøst rum til at fortælle din livshistorie. 
 • Få en særlig lille gruppe mennesker at gå denne helt specielle rejse med – mennesker som vil få stor betydning for dig
 • Lære at forankre dig selv og bevare din jordforbindelse.
 • Lære at etablere et healende fokuseret energifelt og at arbejde intuitivt med dine og andres processer heri. 
 • Få en stærk kontakt til din krop, dit åndedræt og din livsenergi med en kropsorienteret praksis på modulerne indeholdende forskellige kropslige øvelser og processer. 
 • Blive fortrolig med dit eget spirituelle væsen og lære at trække på ressourcer som kraftdyr og åndelige hjælpere. 

Følg barrens dropdown menuer og læs om alt det praktiske og om uddannelsens opbygning.

Gem

%d bloggers like this: