www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Equus Ja-Hat Online Program med 2 hjemme sessioner

Equus Ja-Hat 6 ugers program.

Vinter 2023

Starter når holdet er fuldt tegnet.

Tilmelding til Christina på mail hestemennesker.dk@gmail.com. Eller Anmod medlemskab på gruppens hold på Facebook https://www.facebook.com/groups/803021367639173/?ref=share, så vil du blive kontaktet.

Herunder vises en oversigt over forløbets indhold:

Holder du af at blive meget klogere på din hest, sådan på en følt og mærket måde, helt i dybden?
Vil du lære en masse om dit og hestens indre neurologiske styresystem for glæde, motivation og vitalitet og få konkret viden og redskaber til at arbejde med emner som faktisk er helt centrale for jeres livsglæde med hinanden, sundhed og også den helt generelle videre udvikling? Kan du lide blandingen af selvstudie og dybde arbejde med dig selv både online men også på to terapeutiske besøg hos dig og din hest? Så er Equus Ja-Hat 6 ugers program noget for dig.

Alle modulundervisningsvideoer kan ses og studeres hjemmefra.

Gruppe zoom møder danner rammen om de terapeutiske fælles lektioner der også har et terapeutisk aspekt og datoer for disse opsættes når hold er fuldt og afholdes fra kl 18 til 20 på hverdags aftner.

Hvad er Equus Ja-Hat og Terapeutisk Intrinzen til Heste?

Equus Ja-Hat er et 6 ugers dybdegående Terapeutisk program til hestemennesker som er i en vis grad ulykkelige med deres hest og som ønsker hjælp og en gedigen indsats til udvikling hos begge parter.

Fascilitator er Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapeut Christina Viderup Eriksen. Grundlægger af EquineTorch mentoruddannelsen og hovedundeviser siden 2016.


Intrinzen er et forholdsvist nyt træningskoncept med et ganske unikt formål. Det består i sin grundlæggende filosofi af øvelser og en kreativ inviterende tilgang til træning med hesten som får den til at få lyst til selv at bevæge sig og derigennem udvikle :

⚕️Kropsbevidsthed.

⚕️Bevægelses tryghed.

⚕️Smidighed.

⚕️Styrke.

Og en bieffekt heraf er at der altid ses en stor udvikling af :

⚕️Selvtillid

⚕️Motivation

⚕️Glæde

⚕️Generel Sundhed og udfoldelse af hestens ressourcer.

Derudover sker der altid en stor positiv forandring imellem hesten og ejeren, bla :

⚕️ Øget tillid

⚕️Øget fokus på kontakt og kommunikation

⚕️Fælles samværs glæde

⚕️Stærkere Partnerskab.

Og sidst men ikke mindst bedring hvor hesten giver udtryk for enten fysiske eller psykiske problemer, belastninger eller direkte traumer.

Med en yderligere terapeutisk overbygning til intrinzen konceptet opnåes der tilmed stor indsigt, dyb forståelse og accept både for sig selv og for hesten.

Equus Ja-Hat er et Intrinzen baseret terapeutisk arbejde med hesten og mennesket sammen.

Fokus er hele vejen igennem at skabe udvikling og forløsning af blokeret energi, nedsat bevægelighed, stivhed, uro, angst, stress, psykiske og fysiske smerter og konflikt adfærd.

Med Terapeutisk Intrinzen skaber vi fokus på at :

⚕️ Give den urolige hest en indefra selvfasciliteret ro.

⚕️ Give den passive hest lysten tilbage til at være I kontakt og til at udfolde sig igen.

⚕️ Give nervesystemet mulighed for at omorganisere traumebaseret ubehag og nedsat funktionsevne til frisat sund genoprettet livsenergi.

⚕️ Give den utrygge hest indre tryghed og tillid til sin krop, sit eget nervesystem og ikke mindst sit menneske.

Og det samme er vores sigte for menneskets proces igennem forløbet. Terapeutisk Intrinzen arbejder med både hesten og hestens menneske som en samlet enhed.

Ofte er vores udvælgelsesproces når vi finder en hest, ikke fuldkommen tilfældigt organiseret.

Det sker nærmere som en regel end en undtagelse at heste og mennesker der ender sammen i et partnerskab, dybest set bærer på nogle af de samme problematikker når der viser sig at opstå eller dukke dybereliggende udfordringer op.

Rideangst hos en rytter afspejles ofte i en hest der faktisk heller ikke hviler dybt i sig selv.

Et menneske der ikke lever fra sin egen indre drivkraft af mange forskellige grunde afspejles ofte i en hest der heller ikke fuldt udtrykker sig selv, sine behov, ideer og selvsikkerhed. Osv.

Med Terapeutisk Intrinzen finder man en tilgang til at kunne arbejde videre med sin hest på trods af endog store eller langvarige forudgående blokeringer og udfordringer.

Med Terapeutisk Intrinzen og Equus Ja-Hat kan man starte helt forfra på et rent og positivt grundlag, vende de udfordringer der er, til at blive partnerskabets største fælles styrker og bygge et sandt makkerskab op som kan udvikles i det uendelige. Sjovere, smukkere, stærkere, mere og mere opfindsomt.

Equus Ja-Hat tilbyder en helt særlig rejse hvor man har mulighed for at ændre sine egne mest indgroede og uhensigtsmæssige personlige udfordringer og vanskeligheder og er der noget bedre sted at gøre det end indenfor den måske størst passion man har – livet med hestene?

Arbejdet sker hele tiden i en sikker opsætning og med fuld fokus på at både hest og ejer kan slappe af og føle sig I kompetente og trygge hænder.

Der er både tid, plads og rum til at mærke efter, reflektere over det oplevede, lære de nye ting og opnå fortrolighed med den nye positive livsfilosofi med hestene. Det man lærer på Equus Ja-Hat programmet vil man kunne bruge resten af sit liv og hele tiden bygge videre på i sin træning og samvær med hesten.

Programmet er opbygget i 4 moduler med online introducerende undervisning, efterfulgt af zoom gruppe møde med terapeutiske processer og opsamling af læring fra lektionsvideoerne.

Der er herudover 2 hjemmeopgaver og 2 besøg af os hos deltageren og dennes hest hvor eleven introduceres til den terapeutiske intrinzen med udgangspunkt i de specifikke problemstillinger og behov hos hesten og hestens ejer.


Programmet.

ONLINE INTRODUKTIONS UNDERVISNING

Del 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7.

Om at arbejde holistisk og sjæleligt med problemer som vækst zoner for ens dybeste væsen. Den holistiske organisme og forståelse af energiarbejde.

Undervisning baggrundsviden om smerter, nervesystemet, hjernen, chok, traumer og andre belastnings reaktioner hos heste og mennesker.

Hvordan udvikles robusthed, tolerance, og kraft hos heste og mennesker.

Håndtering af sensitivitet og sårbarhed

Hvad kærlighed kan og hvad er healing.

Mindset stabiliserende førstehjælp og kompetancer til at håndtere egne udfordringer.

Hvordan man studerer heste. Analyse af det vi ser som kendetegn ved hestens personlighed og adfærd. Hvad er det egentlig vi oplever? Og hvordan ved vi at det er det vi oplever..?Træning i at analysere adfærd og potente tilstande hos heste via video cases.

TERAPEUTISK HJEMMEOPGAVE 1. Lokalisere og tage temperaturen på eget mindset og grundtilstand overfor hesten i henholdsvis krop og sind og overfor sig selv og overfor det nuværende ståsted sammen. (Hvad betyder omgivelserne? /Den indre og ydre stemning )

2. PORTRÆTOPGAVE Hvem er mennesket? kernekompetancer, sjælsegenskaber og sjælelig drivkraft. Hvad har mennesket mistet adgang til i sig selv? Hvem er hesten? kernekompetancer, sjælsegenskaber og ressourcer.

DEN PRAKTISKE DEL.ONLINE INTRODUKTION TIL TERAPEUTISK INTRINZEN Del 1 + 2 + 3 + 4

Fremvisning af cases til studie

Hvordan og hvorfor virker det.

Samarbejde med nervesystemet, den skjulte 3 partner.

Online introduktion til de første øvelser valgt individuelt for hver deltager ud fra hestens primære problemstilling : Kæmp, Frys, Flygt og mix tilstande. Hvad vi især kan se den aller første gang vi træner.

Online introduktion til praktisk opstilling af bane og udførelse af øvelserne.

DET FØRSTE BESØG – DEN FØRSTE TRÆNING

Det første besøg hos hest og ejer

Christina arbejder indledningsvist med hesten denne første gang og hestens menneske modtager direkte analyse af hestens tilgang til øvelsen og hvad det fortæller om hesten. Træningen filmes til senere studie på gruppen og til træningsdagbogen. Ved behov for healing og formidling via telepati gives dette inkluderet.

ONLINE GRUPPE SESSION Del 1 + 2

Studie opsamling fra besøg. Analyse af hestens tilgang til øvelsen, justeringer undervejs og foreløbig resultat. Hvor er parterne på vej hen nu. vejledning i at fortsætte indtil besøg nr. 2.

Terapeutisk online gruppe session:

SPEJLING I HESTENS GRUNDPROBLEMATIK.-Terapeutisk genkendelses øvelse af temaet hos hesten til mennesket. På krops og føle plan. Den kognitive del af problemet som den bor hos mennesket. Og hvordan det kommer til udtryk imellem hest og menneske i øvelsen. Hvad gør man nu? Hvad opdages lige nu om sig selv, ved at studere hesten. Hvordan støttes hesten bedst nu? Hvordan er mennesket mest støttende overfor sig selv?

DET ANDET BESØG – TRÆNING VIDERE.

Fokus er på fremskridt og fortsatte fastlåsninger. Der arbejdes tilpasset videre med nye elementer fra Intrinzen Træning.Ved behov for healing og formidling via telepati gives dette inkluderet.

ONLINE GRUPPE SESSION Del 1 + 2

Status på forandringer i udviklingszoner. Tag ejerskab over de forandringer der sker. Integration af livsforandinger. Indre og ydre modstandere.

Online gruppe Evaluering. Om at være i fortsat udvikling.Afslutning af 6 ugers forløb.

Der gives lige nu 50 procent rabat på prisen ved tilmelding til dette Programs demo start.

Prisen er lige nu 4500 kr. og beløbet kan betales over op til 4 rater.

Efter endt forløb gives der deltager certifikat.