Kender du det, at der er noget som går dig på, noget der generer dig – men du får ikke sagt fra overfor det? Hvordan det kan få tristhed og vrede til at bygge sig op inden i og hvordan det kan fjerne din overordnede livsglæde hvis det står på i nogle af de centrale aspekter af dit liv?
Eller er noget der bare sker dagligt?

Den slags er ikke sundt for os mennesker at leve i.
Men for mange af vores heste er det desværre den primære bundlinje i deres liv.

Her kan du læse og lære noget om at blive mødt af et nej fra en hest.

Det er let at komme til at overse at hesten siger nej, ligesom at det er let at komme til at overvælde hesten i samarbejdet med dem og derigennem kræve for meget eller påføre for meget stimuli.

Hesten er ofte i klemme imellem deres egne behov og de krav og forventninger vi har til dem og for det meste taber hesten stiltiende den kamp fordi vi mennesker dybest set ser hesten som et dyr vi kan og gerne må udnytte efter vores egne behov og forestillinger.
Og vi går langt for at gennemtrumfe vores planer.

Når hesten ikke kan fylde sin ligeværdige halvdel i samspillet så undertrykker og udnytter vi dem faktisk. Det er de korrekte ord for det der foregår uanset om vi kan anerkende og acceptere det eller ej.

Hvis hesten bliver undertrykt og udnyttet vil den miste motivation for at være sammen med os og for det vi gerne vil lave med dem og det kan altid ses på hestens adfærd ved at undersøge hestens handlinger og dens adfærd.
Og på den lange bane er denne tilstand skadelig for hesten ligesom den er for os når vi bliver undertrykt og udnyttet.

Hvis hesten går hver gang den ser dig har den en undvigende adfærd, vist igennem en undvigende handling. Hvis hesten kigger væk når du kommer med trensen eller sadlen er det en undvigende handling og adfærd som udtrykker at hesten, hvis den kunne, ville gå bort fra situationen fordi der er noget i den som den siger nej til.
Heste siger som regel altid nej på den mest fredelige måde den kan – fordi det der sker som regel er at den bliver bragt op at koge langsomt og gradvist…
Mere om det lige om lidt.

Når hesten udviser undvigende adfærd så er der et eller flere vigtigt budskaber til dig i det.
Hesten kommunikerer til dig.
Dig. Dens makker og partner.

Heste kan undvige mennesker og det vi står for, af et utal af grunde.
Ligesom vi mennesker træffer valg og siger ja tak og nej til ting hver eneste dag – så har heste også valg de træffer flere gange dagligt.

Nogle af vores valg er lette og foregår bare inde i hovedet som en strøtanke; “kaffe lige nu? eller ikke kaffe lige nu? ja eller nej”

Andre er sværere; “skal jeg vælge mit eget behov i den her situation og svigte en anden, ja eller nej?”

Disse valg er fravalg og tilvalg som dagligdagen er en lang række af.

For hestene er en stor del af deres valg truffet for dem og det er os der træffer beslutningerne. Og somme tider vælger vi noget andet for hestene end de selv ville have valgt, og somme tider sker det flere gange om dagen.

Jo mere vi vælger ja på hestens vegne når hesten faktisk føler nej – desto mere slider vi på hestens motivation for at være sammen med os. Samarbejdet kommer under pres. Hestens trivsel kommer under pres og det påvirker den mere end de fleste mennesker tror.

Tidligere idag hørte jeg psykolog Mattias Stølen Due, med speciale i familie og parforhold, give et godt eksempel på det med at tabe motivationen ja pusten og lysten til hinanden over tid.

Han fortalte at en frø vil springe op af en gryde med kogende vand, som en refleks hvis den blev sænket ned i det allerede varme vand. Men at den ville koge ihjel hvis frøen i stedet blev sænket ned i koldt vand der langsomt blev varmet op til kogepunktet….
Et barskt eksempel med en god pointe der fortæller hvordan vi kan være blinde overfor at opdage det med hesten tab af motivation over tid, fordi vi overser nej på nej på nej og helt forstår at lytte efter, måske heller ikke helt har lyst til det fordi det kan koste os noget af det vi forestiller os vi skal med hesten.

Vi vænner os så at sige til at overhøre hestens stille nej og over tid bliver hesten tillært hjælpeløs og mere apatisk end energisk og levende i sit liv og samspil med os. Ligesom vi kan drive livet ud af et parforhold over tid ved ikke at lytte til hinanden, gøre os umage for at finde ud af hvem den anden er og hvordan man bliver den bedste udgave af sig selv overfor den man elsker.

Nu er hesten ikke en mand eller kone eller kæreste eller barn, men heste og mennesker relaterer til hinanden med pattedyrs følelser og er i stand til at kommunikere igennem disse stemninger og indre reguleringer.
Hvis ikke vi lytter til hesten behandler vi den som en robot på samme måde som vi selv vil føle os som robotter hvis vores partner ikke gør sig umage i relationen til os.
Der er ingen forskel i det.
Vi har to gensidige limbiske systemer i dynamisk udveksling med hinanden og det kræver involvering og samspil for at lykkes.
Når det ikke lykkes er heste langt mere instinktive forankrede end vi mennesker er hvilket er årsagen til at vi hurtigere ser heste slå kraftigt fra på negativ stimuli end vi måske ville give os i kast med overfor en uterlig chef. Nedkæmpes disse instinktive undvigelses mekanismer hos hesten med pres som fx en pisk eller strammere tøjler, ja så undertrykkes hestens mulighed for at respondere vitalt overfor den stimuli den oplever og gradvist vil den ende i tillært hjælpeløshed – en demotiveret og usund livstilstand som uhyggelig mange af vores tamheste lever under.

Konflikterne med manden eller konen kan være åbenlyse og tydelige men de kan også være usagte og kun følte og holdt inde i os selv. Det kommer an på temperamentet og hvordan man har lært at udtrykke sig.
Uanset hvordan er den indre følelsesmæssige mekanisme og belastning den samme.
Og på samme måde kan heste sige tydeligt fra men de kan også helt stille og nærmest “usagt” protestere ved alene at føle den lukkende demotiverende energi og lukke af – som er tab af livskraft på den lange bane.

Når hesten siger nej, er det altså en information til os som vi gerne skal være åbne og vågne overfor at opdage og tage stilling til.
Det er en nødvendig og naturlig del af det at have et godt partnerskab – ja et godt partnerskab kan faktisk ikke eksistere uden gensidig forholden sig til hinanden på denne måde.
Omhu i at mærke efter og lytte godt til den anden, er til gengæld hovedvejen til et virkeligt nært og betydningsfuldt bånd imellem en hest og et menneske.