Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Det heste vogter over

Heste der beskytter loven om venskab

Forestil dig det menneske i verden som du under ingen omstændigheder kan være venner med.
Hvorfor er det at du ikke vil være venner med dette menneske?

Hvad betyder venskab for dig?
Ønsker du venskab med din hest?

Venskab er et betydningsfuld bånd imellem to som for hinanden bærer en unik og særlig vigtig værdi og hvorimellem der eksisterer en kærlighed, loyalitet og interesse for hinanden. Her er fortrolighed. Tolerance og lydhørhed overfor at opleve den anden opleve sin verden på sin egen måde. Her gør man sig umage for at forstå hvem den anden er og hvad den anden oplever og man ønsker at glæde sin ven, og bringe sin ven noget positivt i kraft af det fælles venskab. >
Her er man betydningsfulde for hinanden.
Vigtige for hinanden – og det vil være et tab at skulle bryde båndet og leve videre uden vennen.

Loven om venskab – betyder at det kræver denne form for commitment at have en ven. Det kræver denne form for kærlighed, hengivenhed og vægtning af den andens betydning i ens liv – at have en ven.

Når vi mødes som venner er vi fælles om at bevare, nyde og pleje båndet. Vi kan ikke bare gøre som vi med det bånd. Ikke bare være ligeglad med den anden eller slet og ret ikke interesserer sig for hvem den anden er.
Hvis vi ikke oplever den anden i vores ven – men kun overfører os selv på den anden, tænker hvad kan jeg få ud af det her eller hvordan får jeg min ven til at være som jeg vil have min ven skal være… ja så mister vi venskabet og får noget andet i stedet for.

Venskaber kræver sit.
Og heste vogter loven om venskaber ved at melde sig ud af vores bånd når vi overskrider venskabets grænse.
Heste er også tolerante og tålmodige venner der ofte tilgiver igen og igen – men venskaber har deres brudgrænser og begge parter har lige ret til at bryde båndet og give slip på den anden hvis loven om venskab brydes…

%d bloggers like this: