Når vi arbejder med os selv gør vi det for at kende os selv bedre, skabe et liv i balance, med harmoni og indre og ydre næring, masser af frihed til at bruge sin egen power konstruktivt samt at få en sund indre tryghed – også når vi er i sammen med andre.

I samarbejdet med heste bliver denne mulighed ganske tydelig på grund af hestens store evne til at hjælpe os med at kaste lys over vores psykologi samt at regulere vores nervesystem. Mange mennesker oplever at de bliver mere rolige, gladere og kommer mere opmærksomhedsmæssigt til stede i dem selv blot ved at færdes omkring heste og varetage den daglige pasning af dem.

Mange oplever også at det giver nogle vigtige succes oplevelser til selvtilliden at man kan håndtere et stort, smukt og meget kraftfuldt dyr og at dyret faktisk er interesseret i at samarbejde med én.
Heste bringer altså med et naturligt helende potentiale til menneskers udvikling ved at:

 • Nedbringe tankemylder og samle opmærksomheden nærværende i nuet om hesten.
 • Hjælpe til med at slippe frygt, bekymringer, og at bevæge låste følelses tilstande.
 • Booste selvtilliden med succesoplevelser ”jeg KAN noget særligt!”.
 • Give muligheden for frisk luft og bevægelse samt fysisk berøring og kontakt med hesten.
 • Højne selvværdet og følelsen af at være noget værd og at have betydning for andre når hesten gerne vil være sammen med én – bare som man er.
 • Mange psykisk sårbare mennesker kan lettere læne sig relationsmæssigt ind i hesten end i andre mennesker fordi de primære sår er opstået imellem dem og andre mennesker – hvor hesten er ‘noget andet’ – hvilket kan være vigtige skridt mod relationel heling af det primære sår.
 • Skabe et positivt og opbyggende samarbejde, ja venskab imellem hest og menneske.
 • Løse konflikter og samspils problematikker og forstå årsagen til problemet dybere hvilket øger menneskers selvindsigt og evne til at reflektere dybere over sin egen adfærd og kognition samt dybere også over livet generelt.
 • Udvikle evnen til at være sig selv i relationer, kende sine grænser, behov, følelser og at kunne skabe plads til sig selv i samværet med heste og i det hele taget
 • Forfine kvaliteter som følsomhed, åbenhed, gennemstrømning af åndelig, fysisk og følelsesmæssigt næring, samt træne evnen til at være tydelig, samlet og fokuseret og derigennem at få et større kendskab til ’den jeg er’ og ’hvor jeg går til’ når jeg er sammen med andre.
 • Kunne støtte igennem oplevelser af tab, ulykker, og andre store forandringer fordi heste vil være sammen med os uanset hvordan vi har det følelsesmæssigt.