Original artikel BMC biology 24. maj 2022
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-022-01311-5

Via et studie foretaget af adfærdsbiologer på Københavns Universitet er det blevet påvist at heste reagerer forskelligt på om vi mennesker lyder negativt eller positivt ladet.

De fleste hestemennesker har sikkert en fornemmelse af at deres heste reagerer på deres humør. I hvert fald er det nu påvist at de reagerer forskelligt når “humøret” transmitteres igennem henholdsvis negativ og positiv stemmeføring. Hestene fra studierne er dels tamheste og przewalski heste og i begge grupper reagerede hestene på lydene af menneskestemmer fra en højtaler, tonet med dels positive og negative følelser.

FAKTABOKS : Pattedyr og dyr som er socialt organiseret i grupper, bruger følelser til skelne imellem tilstande i sig selv og hos hinanden og disse følelser er med til at regulere samspillet i gruppen. Uden disse følelser vil det ikke være sandsynligt at to eller flere individer vil kunne samarbejde eller relatere til hinanden fordi følelser fortæller noget om det indbyrdes forhold, aktuelle tilstand og behov hos den enkelte som kan være af relevans for den anden og for den fælles tilknytning.
I dette relativt nye studie ses det tilmed at heste lader til at kunne blive smittet af menneskers følelser selvom vi er to forskellige arter. Og selvom menneskers følelserne kun præsenteres igennem en lydkilde alene.


Indenfor hesteassisteret terapi anvendes den følelsesmæssige respons til at gå på opdagelse i tilstande hos mennesker der ankommer til den hesteassisterede terapi for at lære mere om sig selv, forstå egne tilstande og at håndtere de behov som følelser markerer.
I samarbejdet imellem en hest og et menneske er der altså en følelsesmæssig udveksling som har en betydning. Følelser er en del af både heste og menneskers sociale og psykologiske funktion og er i det indre hos heste og mennesker, det niveau som også forbinder de kognitive og emotionelle evner med de biologiske og instinktive behov. Det ses ved at kropslige tilstande som stress, sult, trussel, isolation og lignende grundsituationer, behov og tilstande også vækker følelser.

Det giver mening at vi har følelser, fordi vi ikke ville kunne opdage og håndtere detaljer vedrørende vores overlevelse og sociale organisering hvis ikke vi og heste ville få indre feedback om hvordan vi faktisk har det i de omstændigheder som vi er i. Som terapeut imellem heste og mennesker er det den primære opgave at gå på opdagelse i de emotionelle lag imellem en hest og et menneske og at finde ud af hvorfor de er der og hvad det er de har brug for i vores håndtering af dem. Når noget “ikke virker” eller går galt imellem og mennesker og heste, kan man med fordel kigge nærmere på de følelsesmæssige udvekslinger. Det sker ikke sjældent at en årsag til et samarbejdsproblem kan findes her og at løsningen derfor også ligger her.

I terapien imellem heste og mennesker arbejdes der i høj grad med spejling som et redskab til selvopdagelse hos mennesket. I det terapeutiske arbejde imellem en hest og et menneske som har et fast partnerskab og hvor arbejdet er målrettet deres videre kvalitet i samspillet, søges der den samme opdagelse af både hestens og menneskets reaktioner og behov og her bliver sigtet at finde en balance der er vitaliserende og tilfredsstillende for begge parter.

Heste reagerer på, imod og med vores følelsesreaktioner. Ligesom de også direkte kan overtager de følelsestilstande som vi selv møder op med hos hesten. Det kaldes følelsesmæssig smitte og denne smitten ses også foregå fra heste til mennesker i praksis, så mennesker bliver bærer af hestes grundstemninger. Det kan formentlig forklare hvorfor mange mennesker får det lettere og bliver mere glade af at omgås heste i modtræk til den grad af bekymringsbyrder som mennesker ofte går med. Og at mennesker der kender deres heste rigtig godt, ofte hurtigt kan mærke når der er noget galt.

“Når hestens responderer på dig på den her måde, hvad vækker det så i dig?”
Og “Det du ser hos hesten lige nu, hvordan kunne det give mening ind i det tema du netop lige nu arbejder med i dig selv?”
– Terapeutiske vendinger til at bevidstgøre følelsesmæssige udvekslinger og egen tilstande.

FAKTABOKS: Følelsesmæssig smitte er det første niveau i empati og empatiprocesser forstærkes når der er fortrolighed imellem to parter.
Et grundlæggende og overvejende positivt anlagt samarbejde imellem et menneske og en hest tyder på at skabe fortrolighed og derved øget mulighed for at empatiske og følelsesmæssige udvekslinger opstår.

Forskningen omkring hestes evne til at aflede forskel på følelsesladede stemmeføring fra mennesker bygger på studier af domesticerede heste.
Studiet nævner at der er en evolutionsbaseret følelsesmæssig udvikling hos heste, mod at kunne registrere og reagere på følelser hos heterospecifikke artstyper (ikke samme art).

Denne udvikling kan stamme fra at vores hjerner til dels er udviklet med fællestræk indenfor disse områder og strukturer på baggrund af være et socialt organiseret væsen men også at heste kan være præget over mange generationer på samspillet med mennesker.

BLOG : I denne tid kører jeg mit eget system ret hårdt og stress er en del af min hverdag. Indenfor psykologien ved vi at vores følelsestilstande dels er styret af vores perception dvs opfattelse af en situation og dels af vores grundlæggende tilstand. Som fx stress efter længerevarig hård belastning uden afgrænsning

I de kommende dage vil jeg dele en Stress Dagbog her på bloggen og beskrive hvordan vores 5 heste responderer individuelt forskelligt på at blive mødt med mig imens jeg er i stress i det jeg vil kalde for den mellemgrå zone – med en snert af mørkegrå noter.. Noter som jeg bliver opmærksomme på og bevidste om i mødet med især en af mine heste.