Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Hold Jylland 2018 / 2019 igang

Kontakt hestemennesker.dk@gmail.com med spørgsmål og book din forsamtale til optagelse på uddannelsen.

Al undervisning foregår i tidsrummet:

Fredag kl 14:00 – 20:00
Lørdag fra kl. 9:00 til 16:00
Søndag fra kl. 9:00 til 16:00

Undervisnings sted: Evaslundvej 200 – 9600 Aars, Lerkenfeldt.
Her er ikke mulighed for overnatning, men det foreslås at organisere overnatning i fællesskab internt på holdet, ved behov. På samme måde plejer der at kunne laves nogle samkørselsordninger hvis man ikke har bil. Undervisningsstedet ligger ude på landet og kan ikke nåes med offentlig transport udover taxi – men igen brug hinanden så er alt muligt! ♥


Gennemgående træning, opgavebelastning og litteratur byrde:

Mindful Meditationspraksis: At kunne guide en meditation og grounde en klient i kontakt med sig selv og i at komme til stedet her&nu, er centralt for EquineTorch sessionerne. Igennem en kort meditation kan der gives slip på stress og ved at være i en dybere kontakt med sig selv er det lettere at undersøge de forskellige plan i et menneske: tankeplan, følelsesplan, kropsligt, og energetisk. Der opstartes en meditations praksis sideløbende med uddannelsen hvor du mediterer mindst 3 gange om ugen – og mindst 15 min. hver gang. Du guides i gang på modul 1. Og vil løbende på hele uddannelsen få introduceret forskellige meditative og opmærksomhedssamlende øvelser. Du skal føre meditations dagbog som udleveres på første modul. Dagbogen skal du bruge i den sidste eksamensuge så husk at gøre brug af den fra starten.

Træningssessioner og selvevaluering: Efter hvert modul skal der laves 2 træningssessioner med øveklienter hvor du øver det du har lært på modulet. Du kan træne med mennesker du kender og mennesker du ikke kender. Mindst midtvejs i din uddannelse skal du være begyndt på at lave sessioner med mennesker du ikke foregående har kendskab til, altså “rigtige” ukendte klienter. Dine sessioner skal du evaluere skriftligt efter udleverede evalueringsskemaer og sende til hestemennesker.dk@gmail.com senest 3 dage før næste modul.
Du kan først gå til eksamen når der er afleveret 10 sessions-evalueringer.
GPDR: Husk at få samtykkeerklæringer fra alle dine øveklienter – dokumentationsark hertil tilsendes til første modul.

Din Personlige Logbog: Fra start til slut skal du føre logbog over de vigtigste øjeblikke i forhold til din egen personlige og terapeutiske proces. Både dem som sker derhjemme, sammen med hestene, i samspil med klienter og dem som opstår på modulerne. Det kan være forløsninger, nye indsigter, opdagelse af delpersonligheder og særlige arketypiske kvaliteter i dit væsen, afgørende valg du træffer i dit liv, stærke oplevelser o.l.

Dine noter fra din logbog skal du bruge i forbindelse med din skriftlige eksamens opgave så det er vigtigt at du sørger for at føre den opdateret og fyldestgørende nok undervejs fx. i særskilt noteshæfte du altid medbringer til undervisningen. Sørg for at have hæftet med fra dag 1.

Litteratur til modulerne: Til hvert modul vil der være et uddannelseskompendie af varieret størrelse (fra få til 50 A4 sider. Kompendiet tilsendes din mailboks som PDF fil en uges tid før modulet og du skal til hvert modul printe kompendiet ud og medbringe det til undervisningen. I selve kompendiet finder du også ofte modeller der skal bruges i øvelserne i undervisningen.

Der vil ligeledes være 1-2 fagbøger til hvert modul som skal læses.
Bøgerne understøtter på forskellig vis din voksende indsigt og går i dybden fagligt og videnskabeligt indenfor dine kommende kompetence felter. Bøgerne er primært omhandlende: psykologi, kommunikation, meditation og energibevidsthed. Hvis du har problemer med at læse kan der laves en mindre læsebyrde i forhold til den faglige litteratur – men du skal kunne komme igennem kompendierne evt med hjælp fra en oplæser.

På holdets facebook gruppe kan bøger, læring samt egne processer deles og drøftes med mulighed for sparring med underviser udenfor modulerne.

Status samtale: I forbindelse med modul 4 vil der være en individuel status samtale på dit forløb af ca. 30 minutter. Her skal vi snakke om din parathed til at gå op til eksamen – om det er det du ønsker (en del tager uddannelsen alene for egen udviklings skyld og har derfor ikke brug for certificering). Hvis du vil til eksamen skal jeg vide hvor langt du er med på de obligatoriske opgaver beskrevet her – så eventuelle slutspurt indsats kan sættes ind den sidste tid. Selvom uddannelsen varer 8 måneder går tiden rigtig stærkt!

Din egen terapeutiske proces og individuel terapi: Når man skal arbejde terapeutisk med andre mennesker er det vigtigt at have erfaring med terapi og proces selv. Du skal derfor modtage mindst 6 egenterapi sessioner eller Equine©Torch Mentor sessioner af uddannede mentorer – Sessionerne er ikke medregnet i prisen for uddannelsen og skal derfor påregnes som ekstra udgifter.

Er du i et igangværende terapeutisk forløb hos psykoterapeut eller psykolog kan de sessioner du har undervejs i uddannelsesforløbet tælle med. Du bedes dokumentere dine sessioner hos psykolog eller psykoterapeut eller mentor med vedkommendes underskrift på hver session på udleverede dokumentations ark – eller vedhæfte kopi af din kvittering for sessionerne. Tidligere men nu afsluttede terapeutiske forløb kan desværre ikke tælle med.
Essensen af din terapi skal du ligeledes føre i din logbog.
Husk at din terapeut skal have mindst en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse, være uddannet psykolog eller EquineTorch Mentor / EquineTorch Method Practitioner.
Du skal have 6 terapisessioner selvom du ikke går til eksamen – dette for at sikre at der fortsat er positivt skred i dine egne processer og at du ikke kommer til at sidde fast steder hvor du har brug for hjælp til at komme videre.

Du finder en liste over aktive mentorer her

HESTE BEKLÆDNING OG SIKKERHED UNDERVEJS: 
Heste undervejs på uddannelsen: Som du sikkert har læst i uddannelses beskrivelsen herså er der som udgangspunkt ikke heste med i basisuddannelsen fordi al vores tid og fokus bliver lagt på at hjælpe DIG til større selvforståelse og psykologisk indblik i MENNESKER. Dermed dog ikke sagt at vi ikke indimellem kan finde på at lave en enkelt øvelse med hestene på stedet så hav altid tøj med til at kunne færdes udenfor og med sikkerhed om fodtøj. 


EKSAMEN.

Skriftlige eksamens opgave:

 • Du har 5 dage til at lave din skriftlige eksamens opgave.
 • Der er mulighed for 30 minutters telefon rådgivning i forbindelse hermed.
 • Lav en aftale omkring dette via mail hestemennesker.dk©mail.com tlf nr 60465862.
 • Regn med at du skal bruge meget tid i eksamensugen da opgaven er omfattende afhængig af din erfaring med at skrive.
 • Du kan først påbegynde din opgaveskrivning efter 6. modul.
 • Din opgave bedømmes efter 12-trinsskalaen sammen med din praksis eksamen
 • Opgaven tilsendes komplet som PDF fil til hestemennesker.dk@gmail.com inden midnat fredag.
 • Opgaveomfang i alt ca. og maks 20 normalsider + forside og med illustrationer/ billeder efter eget valg.

Praksis eksamen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen. 

Til praksis eksamen skal du lave en session med en ukendt klient.

 • Formålet er at vise at du kan arbejde med din klient – og implementere de, for den pågældende session mest vigtige dele af din samtalestruktur (herunder værktøjerne ’cirkler eller/og trappen’) i løbet af en session på 1.5 time.
 • Du får arbejdsrummet for dig selv – der vil altså ikke være nogen som overværer sessionen.
 • Bagefter evaluerer du din session og til brug har du gode reflektions og evaluerings spørgsmål udleveret på 6. modul som kan støtte dig i din undersøgelse.
 • Sessionen og evalueringen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen.
 • Du bestemmer selv og sammen med din klient hvornår sessionen skal være og aftaler herefter vores eksamens messenger video møde/ eller fysiske møde hos hestemennesker.dk på adressen Evaslundvej 200 9600 Aars. Om det bliver et fysisk møde afgøres af din køreafstand. Optimalt er det fysiske møde, men messenger fungerer!
 • På det aftalte tidspunkt har vi så en 30 minutters eksaminering hvor du fortæller om sessionen (referat og observationer) og de mere terapeutiske reflektioner du har gjort dig.
 • Herefter er der en 10 minutters pause hvor jeg evaluerer på samlet set din skriftlige opgave samt den mundtlige og i øvrigt din personlige udvikling undervejs på uddannelses forløbet.
 • Og så får du dit resultat og en personlig feed back.
 • Du får din karakter efter 12 trins skalaen (én samlet karakter for begge præstationer) og hvis du har bestået tilsendes eller udleveres dit endelige certifikat og uddannelsesbevis og du kan nu kalde dig selv for Equine©Torch Mentor!
 • Bliver du uddannet EquineTorch mentor får du automatisk også et gældende LifeTorch mentor certifikat som er gældende ude i den almindelige ikke-heste verden.   

Den skriftlige opgaves indhold og sammensætning.  
Din personlige proces og rejse igennem uddannelsen

Hvilke temaer fandt du omkring dit personlige liv ved uddannelsens begyndelse?

 • Beskriv hvordan du var eller blev klar over temaet/temaerne.
 • Hvordan viste det sig som ubalancer i dit liv?
 • Hvordan har du arbejdet med dette eller disse temaer på uddannelsen? Fra overfladen til roden?
 • Beskriv dine ubalancer sådan som du er blevet klar over at de levede på:
 1. Tankeplan.
 2. Følelsesplan
 3. Kropsligt – hvis du har opdaget den kropslige udspilning.

Beskriv også hvilken betydning det har haft for dig at arbejde med temaerne:

 • Hvad er forandret hvis noget?
 • Hvordan har det haft betydning for dig i dine relationer?
 • I forhold til din egen fysiske tilstand/sundhed og kraft
 • Og på hvilken måde er din visdom større nu hvor du har arbejdet med dig selv?

Hvad er det i virkeligheden for værdier du er ved at udvikle i dig ved at arbejde dig igennem dette tema?

Brug evt. dine noter fra din personlige logbog til at lave en god fortælling om den proces du har været igennem.

Omfang: 2-5 normalsider (A4 – 2400 anslag)

 

Mindfulness og harmoni:

Fortæl om en særlig og afgørende oplevelse fra din meditations praksis.

Beskriv hvad er psykisk centrering og hvorfor er det vigtigt?

Omfang: 1 – 3 normalsider (A4 – 2400 anslag)

 

Mentor selv-kendskab.  

Beskriv dine mest udprægede og bedste talenter som mentor. (essenskvaliteter).
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Beskriv hvor du har behov for mere udvikling?: Hvor er du mest usikker, eller hvad har du opdaget er særligt udfordrende for dig i arbejdet med klienter og i det terapeutiske arbejde i det hele taget? / Altså dine egne skygger.
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Hvilke temaer er lige nu under proces i dit liv?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

 

Din forståelse af den psykiske struktur.

Lav en psykologisk status over de delpersonligheder som du har opdaget og arbejdet med ved dig selv. Tegn dem ind i en cirkel som du har lært med delpersonligheds hjulet.

Nævn de delpersonligheder du har fået øje på i forløbet ved de navne du har givet dem.

Uddybende tillægs tekst til hver delpersonlighed.

 1. Hvad er den dybeste overbevisning i den enkelte delpersonlighed:
  Om livet
  Om dig
  Om andre
  Om kærlighed
 2. Hvordan beskytter delpersonligheden dig?
 3. Hvad beskytter delpersonligheden dig imod?
 4. Hvader det den enkelte delpersonlighed beskytter i dit inderste væsen? (essens/kerne/sjælskvaliteter/indre børn)
 5. Hvornår vågner den/de især i dit liv?

Omfang 2-4 normalsider (A4 – 2400 anslag)

Dig og heste!

Selvom heste ikke er med i den direkte undervisning så har hestene været medinddraget i fortalte processer og måske har du haft mulighed for at mødes med en hest undervejs på uddannelsen.

 • Hvilke tanker har du gjort dig undervejs i dette forløb omkring dit eget samspil med heste?
 • Hvis du har haft tid med heste undervejs hvordan har dette samvær så været under påvirkning af din personlige proces?

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

 

Lav et blogindlæg til hestemennesker.dk (du må være anonym)

Beskriv noget essentielt og særligt som du har lagt mærke til imellem et menneske (det kan være dig selv) og en hest. Noget som interesserer dig fordi der er et psykologisk eller spirituelt element i det.

 • hvorfor er det særligt for dig?
 • Hvad er det der interesserer dig ved det?
 • hvad har du fundet ud af? / Eller hvad er det dybest set du er interesseret i at undersøge?
 • hvordan bliver du berørt i krop, følelser og på tankeplan omkring dette – med hesten?
 • hvad ser du hesten gør som er så afgørende for din oplevelse?

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

SLUT


“Et problem, en smerte, forvirring, kaos, skuffelse, vrede holder os alt sammen fast i umiddelbar nærhed af en stor mulighed for udvikling og vækst” – Christina Viderup Eriksen – Grundlægger & Underviser


Prisliste & betalingsmuligheder:

Prisen for uddannelsen er 18.500 kr.

Uddannelsen kan betales via afdrag.
Der kan laves en afdragsordning på op til 9 måneder startende måneden før din uddannelse går igang.
Hvordan: Der indgås forud for uddannelsens start en bindende afbetalingsplan.

Kontrakten indeholder en skriftlig tilkendegivelse af optagelsen samt afdragsordningen – og hvor det erklæres at hele beløbet på uddannelsen skal betales uanset om du gennemfører dit uddannelsesforløb eller ej.
Vælger du at stoppe din uddannelse undervejs og uanset årsag skal det skyldige beløb altså færdigbetales
– dog kan den indgåede afdragsordning fortsættes til hele beløbet er betalt.

Prisen på uddannelsen er den samme ved afdragsordning. Der tillægges altså ikke gebyr da dette skal være en økonomisk mulighed som vi ikke skal tjene ekstra på.

Betaler du af 9 rater er beløbet på hver rate: 2056 kr. pr. mdr. Du kan tilrettelægge dine betalinger som du har lyst, fx. med en større betaling ved tilmelding og så mindre betalinger for resten af perioden.

OPTAGELSE

Ønsker du en forsamtale eller at tilmelde dig uddannelsen, kontakt Christina på telefon 60465862 eller via mail hestemennesker.dk@gmail.com – der skal være en forudgående samtale hvor vi finder ud af om du og uddannelsen er et match til hinanden 🙂
Jeg ser frem til at tale med dig.

Mange kærlige hilsner
Uddannelsesleder og underviser