Jordforbindelse!

Jordforbindelse!

Jordforbindelse!

Såå super vigtigt for at være et trygt menneske i et godt liv, og så super vigtigt hvis vi skal forbinde os med hestene og have en god relation til hinanden hvor man kommer til at kende sin hest som den nu er, og hvor hesten lærer at stole på og læne sig tillidsfuldt ind i anvisninger fra vi mennesker når vi færdes sammen i verden!

Uden jordforbindelse – ingen ordentlig kontakt eller etablering af betydningsfuldhed imellem os!

Foto: Rebecca Sander Andersen

Jordforbindelse er det der gør at vi kommer til stede i os selv.

Det der gør at vi tager bolig i kroppen og får grænser som vi mærker og opretholder.

Det der gør at vi får et tyngdepunkt som vi kan centrere os fysisk igennem.

Det der gør at vi bliver synlige og tydelige for andre og for hestene og får 1 hjerte der banker 1 sted – et slag af gangen, virkelig, tilstede i her & nu!..

Man har ikke jordforbindelse hvis man er: ængstelig, hvis man spekulerer og spekulerer…, hvis man tvivler på sig selv, hvis man er i indre konflikt med sig selv, hvis man befinder sig i et dilemma i sit liv og det forstyrrer ens centrering, hvis man er stresset i sit liv, hvis man ikke kender sin egen indre rytme og sørger for at leve i samklang med den, hvis man mangler gode, sunde og nok stabiliserende vaner, hvis man er usikker på sig selv, hvis man er traumatiseret, hvis man har en ringe selvtillid eller selvværd, hvis man  hele tiden tænker for meget….

Med det tempo vi lever med og med de mange faktorer som vi føler vi skal leve op til i et helt almindeligt liv, er det meget let at ende i bekymringer og spekulationer og tanker om altid at skulle være på vej videre eller altid at skulle få enderne til at nå sammen… Det betyder at rigtig rigtig mange mennesker går rundt uden jordforbindelse!

Giv det lige en tanke. I min optik kan manglende jordforbindelse og manglende sundhed direkte sidestilles med hinanden! Det har store psykiske og fysiske konsekvenser.

Man er forhindret i at mærke sin kraft. Man er forhindret i at mærke og reagere på behov. Man er ude af stand til at beskytte sig selv eller er i en organisme som er i en konstant overlevelses tilstand!

Derudover er samspillet med heste afhængig af en god jordforbindelse. Vi mennesker kan ikke reagere instinktivt i samspil med heste hvis vi ikke er i kroppen! Vi kan ikke flytte os hurtigt nok hvis det er påkrævet. Man kan komme til skade af at være forsinket og optaget af hjernen eller overdynget med stemningsmæsige tilstande som virker lammende! Og rigtig mange heste reagerer med en lyst til at gå væk, fra mennesker der ikke har jordforbindelse. Det gør dem utrygge eller kan resultere i urolige heste der vader rundt, eller napper eller skubber.

Man kan ikke lede en urolig hest til ro hvis ikke man selv har ro i eget nervesystem og der opnår vi ikke uden jordforbindelse. De to ting hænger uløseligt sammen.

Man kan øge sin jordforbindelse igennem mange forskellige kanaler:
Fysisk kan man forbedre sin balance og arbejde med fx bioenergetiske øvelser som åbner op for chi energien og bringer opmærksomheden ned i kroppen som en oplevet kontakt og væren i kroppen. Man kan løbe, lege, danse, gå en længere tur, have sex, lægge sig fladt på gulvet og mærke underlaget hele vejen fra top til bund. Lægge mærke til vægten af kroppen, trække vejret dybt ned i bunden af kroppen, følge den hele vejen ned og op og ud igen – langsomt..

Den fysiske jordforbindelse kan altså forbedres igennem bevægelse, vejrtrækning, opleve fornemmeser og ro/ tid nok til det!

Psykisk kan man undersøge om man har arbejdspunkter i livet der er forstyrrende for jordforbindelsen. Ting som skal forandre sig så man kan rykke ud af “limboland” og etablere de ydre rammer som man ØNSKER at være til stede i.

På den måde er man ikke konstant splittet imellem det man ønsker og virkeligheden som den er. Det kan somme tider være store ting som skal ændres i ens ydre liv for at man kan genfinde sig selv i ro. Det kan være at man skal se på forstyrrende ting omkring parforholdet, jobbet, forholdet til hesten, opgaver, bestemte mennesker, ens sundhedstilstand – eller andre ting som ikke er hvor dee skal være og som er med til på daglig basis at forstyrre ens fred og tilfredshed i livet.

En anden vej til jordforbindelse er at træne sin opmærksomhed på sanserne. At man føler temperaturen, sørger for at smage ordentlig på tingene, tygger langsomt, at man bruger sin næse, at man mærker på verden man går på med fødderne, føler sig frem i samspillet med andre, ja giver sig selv lov til at opleve verden igennem sanserne.

Når vi mister jordforbindelsen pga tankestøj mister vi ofte også forbindelsen til vores sanser. Vi oplever mindre igennem kroppens opfattelser og bliver fanget i hjernens tanke spind. Det er ofte også en stor årsag til at mange kvinder slet ikke nyder sex; simpelthen fordi de er fanget i hjernens tanker og ikke er ude og leve i kroppens sansninger og følelser.

Enhver kontrabevægelse til det vil flytte noget af opmærksomheden som er fanget her – ud i sanserne igen og kun fantasien sætter grænser!

Det kan være en simpel ting, at man tager sig tid til at sidde udenfor ved folden hos hestene og MÆRKE vejret, luftfugtigheden,. Kulden – måske regndråberne, se på træerne der bevæger sig – se vinden… og derigennem tager en pause fra hjernens ordmæssige oplevelsesmæssige og sansemæssige tomme tankestrimler.

På EquineTorch mentoruddannelsen starter vi alle uddannelsesdage med meditations øvelser der bringer sindet ud af sine tankefængsler og hver dag byder tilmed på indslag som skærper fornemmelsen for og kontakten til kroppen.

Hele forløbet er i høj grad en rejse fra hovedet og ind i KONTAKT igennem væren i kroppen. Grunden til at vi gør det er netop for at eleverne skal lære at kende forskel på at være ude af kontakt og så at have jordforbindelse og at tage kontakt fra denne grundtilstand – Når vi har jordforbindelse og er tilstede i kroppen kan kroppen også bruges som sanselegeme til at få beskeder om hvordan det er at være i en andens krop.

Man lærer at skelne imellem mine sansninger og sansninger som stammer fra ‘ den anden’ og disse informationer er altid væsentlige i kommunikation og samspil med dyr og særligt vigtige hvis man vil arbejde terapeutisk med andre mennesker og deres indre!

Jordforbindelse er altså essentielt for vores trivsel og evne til at finde ind i og være i ro og derved også for hvor vellykket vi formår at skabe og bevare gode trygge stabile forbindelser til andre, herunder også hesten!

Jeg håber du har kunnet bruge denne korte artikel til at undersøge hvordan status er på din egen jordforbindelse og om der er ting som du ville have godt af at tage aktion på for at komme ud af limbo-dilemma land?

Eller måske har artiklen hjulpet dig med nogle gode ideer til at få mere fat i jorden under dig 😊 Det ville være rigtig spændende hvis du kunne tænke at dele dine tanker omkring status på din egen jorforbindelse i kommentarfeltet under denne artikel! Det kunne være spændende! 🙂

Til sidst vil jeg lige slutte af med at ønske Signe Thomsen et stort tillykke med fripladsen til EquineTorch mentoruddannelsen med opstart marts 2018! Tillykke!! Jeg glæder mig meget! <3

Kærligst Christina!

Hestemennesker.dk

EquineTorch mentoruddannelsen
& EquineTorch Method Practitioner Uddannelsen.

Kontakt hestemennesker.dk@gmail.com