Hvorfor det giver mening at interessere sig for sin smertebagage

Jeg vil mene at 95 procent af vi menneskers generelle trivsel og glæde i livet skabes og kan måles i kvaliteten af de relationer vi har med andre, mennesker og dyr. Vi mennesker (og heste) er biologisk set dyr som hører hjemme i familier og som lever sammen i grupper.

Det sociale og tilhørende aspekt betyder meget for vores psykiske sundhed. Det er her vores indre billede af os selv dannes igennem mødet med andre og spejling og her vi møder anerkendelse, hører sammen, bliver set og elsket.

Hvis vi er gode til at relatere vil vi have en indefra erfaret oplevelse af at være et dejligt menneske som er elsket og som man er tilfreds med at være, i et indholdsrigt liv som man nyder at leve. Man er tryg sammen med andre og kan være i trivsel både sammen og alene og få noget godt ud af begge dele – og man evner at bevare kernefølelsen af at være sig selv i samspil med andre – uden at gå i opløsning i tilpasning, forventninger til sig selv, beskyttelse og vagtsomhed, forsvar, tilbageholdenhed eller usikkerhed.

For at det skal lykkes helt er der mange psykologiske udviklingsprocesser og neurologiske modningsprocesser som skal forløbe succesfuldt i de år hvor personligheden skabes – nemlig i vores barne og ungdomsår.

Hvis tingene går skævt i bestemte faser, eller hvis man oplever livs-rystelser så som chok/traumer/svære kriser – vil man have sår og umodenheder som vil gøre at der er visse ting man har svært ved i relationer eller at føle inde i sig selv og som man vil være optaget af at undgå at opleve.

Og en af de ting som lukker vores liv og væsen aller mest i er når vi investerer vores kraft og saft i undgåelse.

Alle disse umodne eller sårede ’huller’ i vores modning er beskyttet af ‘signalangst’ som har til formål at alarmere os om at vi befinder os i utrygge situationer som vi ikke er gode til at takle.

Signalangst er fint når det tjener vores overlevelse men det er hæmmende hvis vi grundlæggende føler en form for signalangst når vi vil gøre almindelige ting i livet som dybest set ikke er farligt, fx at stole på andre mennesker, gøre det som føles rigtigt at gøre, gå sine egne veje, være forbundet med andre og give andre betydning, sige NEJ og Ja tak når det føles rigtigt, sætte grænser for andre, opleve og udtrykke følelser, have meninger, være kreativ og selvskabende i sit liv osv.

Når vi har ’huller’ i vores modningsproces vil vi altså opleve en eller anden form for angst i stedet for det vi skulle have oplevet og det kan gøre livet enormt svært, fastlåst og blokeret.

Og blokerer vi vores flow mere end vi udlever vores hjerte og livskraft, altså hvis vi er mere lukkede end åbne – ja så bliver det hele efterhånden psykisk smertefuldt og vi vil begynde at føle ubehagelige grundtilstande så som konstant bekymring, tvivl, forvirring, meningsløshed, nedtrykthed, at livet ikke smager af noget, at man føler sig fejlplaceret, eller misforstået, eller udnyttet, eller dårligt behandlet, at man keder sig, eller at man har svært ved at mærke hvem man er.

Når livet opleves på den måde skal man få hjælp til at bearbejde sin bagage så flow igen kan strømme fra hjertet og så livet kan åbne sig op og blive levet som det er meningen det skal – så man kan være sig selv – i stedet for at over-leve livet.

 

I morgen kan du læse om en af stenene i min smertebagage – og hvordan det skabte ‘huller’ i mit indre væsen og hvad det havde af betydning for den tilstand jeg kæmpede med nemlig social angst.

Herfra hav en dejlig tirsdag aften!