Solen pisker igennem rummet I konstant bevægelse og med planeterne incl vores Jord suget og slynget efter solen. Vi bevæger os altså hele tiden. Der er konstant en intensiv energi til stede i alt levende som VIL NOGET. Vores livsflowfelt handler om denne intensive kraft og vilje og hvad vi gør med den energi.

Solens energi bor i os alle. I vores dna – i vores psyke – i alt levende. Der er konstant microprocesser i gang i kroppen, i planterne, i jorden, i himlen, i årstider der skifter – i ALT som forandrer sig fordi der er en indbygget energi til stede som skaber bevægelse og den bevægelse skaber forandring.

Når vi blokerer vores livsflow opstår der altid en eller anden form for smerte.
Fysisk smerte, psykisk smerte, negative tanker som fylder op, negative følelser og tunge energimæssige tilstande. Og samtidig er vi mennesker måske de dyr som er bedst til at indlemme livskraften, hælde den på flaske, sætte den på hylden, slukke lyset, lukke døren og gå væk fra det kammer vi har gemt den i…
Konformitet. KONTROL. Ligegyldighed. Passivitet.
Tilbageholdenhed. Ufølsomhed. Vaner. Almindelighed.
Det samme. Distance. Fascade. Front. System. Tomt og skjult for al risiko…

Men det er unaturligt at blokere flow, at gå i stå og at holde op med at være i en form for levende liv!

Når vi AFVIKLER livet i stedet for at udvikle os med livet så gør vi det i kraft af en blokering. Blokeringen kan opstå som en frygt for at gå med energien og gå med flowet. Det kan være en frygt for hvor man ender henne, en frygt for de møder man vil få på sin vej, en frygt for at forlade det man kom fra, en frygt for at stå i ukendte situationer…

Det sker som beskyttelse imod det DER VIL SKE – som kontrol – og for at blokere for kontakten med yderzonerne af vores komfortzone, fordi det er ukendt og utrygt for det primitive autonome nervesystem.

Tag et blik på mennesker omkring dig: hvem ser du som er i flow? Som bevæger sig frit med livet? Som kommer omkring i livet og som i dette liv færdes med åbenhed? Som tager livet ind og lader sig gennemstrømme af det der opleves? Og som gør sig til medskaber af det hele? Blander sig med det som sker, former det med sit eget præg på tingene? Griner når det er oppe, græder når det er nede, smerter og taber når der mistes og fyldes op at ny kraft og styrke når livet igen får lov at dreje på de store tandhjul?

Hvem i dit liv er din inspiration til at omsætte sin livskraft?

Er du selv til inspiration for andre? Vil andre se på dig og fyldes med en følelse af at man får lov til at opleve dig? Vil andre sige at du er levende? At solens kraft får lov at leve igennem dig? Er det disse farver og den omsætning af energi som man bliver grebet af når man ser dig?

Se så hestene for dig. Se dem lege på folden. Se dem løbe så hurtigt som de overhovedet kan! Ikke blot i et visuelt billede af hvordan det ville være inde i hovedet – men i sandhed som en herlig kraft der omsætter ren energi musklerne på den samme jord som du og jeg går på…

Vend nu tilbage til dig eget liv. Dit EGENTLIGE liv.

Livet i DIG.

Lader du jorden tordne under dig? Mærker du hver eneste dag at du lever og tager du hver eneste dag livet helt ind under huden? Giver du kraften lov til at sitre igennem dit system? Går du MED dig selv? MED dine ideer? MED dine behov? MED dine længsler? MED det der pirrer dig og der hvor du lokkes hen?

Lader du solen i dig bevare sin glød?

Du ER solen! Solen bor i dig! Den er det LIV som vil noget i dig! Som presser sig på og som pibler igennem overfladen af din fysiske krop, som pibler igennem membranen af dit sind som fantastiske ideer, farver, tanker, handlinger…

Livet VIL NOGET MED OS uanset om vi vil med eller ej…

Der findes ikke noget nej til livet…

Der er kun fremad!

Der er kun flow.