Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Litteraturliste 2020

Litteratur til modulerne: 

Til hvert modul vil der være et uddannelseskompendie af varieret størrelse. Kompendiet tilsendes din mailboks som PDF fil, senest en uge efter overstået forrige modul. Du skal selv printe og medbringe dit kompendie til undervisningen. I selve kompendiet finder du ofte modeller der skal bruges i øvelserne i undervisningen og der kan være forberedende øvelser som du skal arbejde med før modulet, så start i god tid.

Der vil gennemgående være 2-3 fagbøger til hvert modul som skal læses.
Bøgerne understøtter på forskellig vis din voksende indsigt og går i dybden fagligt og videnskabeligt indenfor dine kommende kompetence felter. Bøgerne er primært omhandlende: psykologi, kommunikation, meditation og energibevidsthed – samt fagviden omkring heste. Hvis du har problemer med at læse kan der laves en mindre læsebyrde i forhold til den faglige litteratur – men du skal dog kunne komme igennem alle kompendierne evt med hjælp fra en oplæser.
Indholdet på litteraturlisten er markeret med tallene 1 eller 2. Hvis du har svært ved at nå igennem læsebyrden bør dit fokus være på at nå igennem stof markeret med 1 og hvor stof markeret med 2 kan overses.
Den ANBEFALEDE litteratur på listen er kun til dig der er en rigtig læsehest og som ønsker ekstra viden om de pågældende emner.

På holdets facebook gruppe kan bøger, læring samt egne processer deles og drøftes med mulighed for sparring med underviser udenfor modulerne.


Litteraturliste:

Obligatorisk læsning skal læses før modulerne og supplerer den undervisning og de processer som opstår på modulerne. På uddannelsen arbejdes der ikke direkte med indholdet i bøgerne man undervisningen kan referere til viden du får igennem litteraturen. Obligatorisk indhold er markeret med 1 og 2. Læs forklaring ovenfor.

Anbefalet læsning anbefales til at supplere med baggrundsviden til modulindholdet.


Modul 1
OBLIGATORISK

BOG Daniel Siegel – Mindsight – 1
BOG Jytte Back Grønkjær – På vej til sig selv -1
BOG Tryg til hest – Karina Demuth & Merete Stenner – 1
Net artikel – mindfulness: – 2
http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/mindfulness/hvad-er-mindfulness.aspx
Intet anbefalet litteratur.

Modul 2
OBLIGATORISK.

BOG: Chakra håndbogen – Shalila Sharamon – 1
BOG: Hal Stone og Sidra Stone – Bliv bedste ven med dine værste sider -1
Netvideo – Karen Vibeke Mortensen: Småbørns tidlige tilknytning til deres forældre: https://www.youtube.com/watch?v=tmGPgh7sFFE
ANBEFALET
BOG: Bruce H. Lipton – Intelligente Celler

Modul 3
OBLIGATORISK.

BOG Den Tavse Stemme – Peter A. Levigne – 1
BOG Det Intelligente hjerte – Margit Rigtrup – 2
Netartikler – Mindfulness og spiritualitet. Bevidstheden i hjertet af Alex Riel (www.detholistiskeuniversitet.dk): Artiklen skal søges frem. -1
Online artikel om anerkendelse/ ros: Http://www.socialtilsynsyd.dk/fileadmin/user_upload/Subsites/socialtilsyn_syd/anerkendelse-eller-ros.pdf – 2
ANBEFALET.
BOG: Nuets Kraft, Eckhart Tolle

Modul 4
OBLIGATORISK.

BOG: Awakening the heroes within – Carol S. Pearson -1
BOG: Kærlighedens symmetri – Bert Hellinger – 1
Netartikler – Spiritualitet og psykologi: http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/2.Flerdimensionellemenneske0.pdf – 2
Netvideo Mindfulness: Youtube: Eckhart Tolle: Can We Trust Our Feelings and Intuition? https://www.youtube.com/watch?v=Ci8ZAj6Z8C4 ANBEFALET.
BOG Den nødvendige smerte – Marianne Davidsen.

Modul 5
OBLIGATORISK.

BOG The Cognitive Horse (gerne ny udgave) – Francesco De Giorgio, José Schoorl – 1
BOG Koden til Sjælen – James Hilmann – 2
Netartikler 3 stk Spiritualitet og psykologi: -1

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/5korsvej0.pdf

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/1clivsprocesssimpel0.pdf

http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/artikler/Artikelpersonlighedensogsjlenslivsproces151201.pdf

Netvideo: Youtube: “Path of the horse” https://www.youtube.com/watch?v=TQUMAJCh1fA – 1
Anbefalet:
BOG: Alex Riel Mathiasen – Mystik og Videnskab

Modul 6
OBLIGATORISK.

BOG Language Signs and Calming Signals of Horses – Recognition and Application, Rachael Draaisma – 1
BOG Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte – Jytte Vikkelsøe -1
Net artikler: https://www.eckharttolle.com/questions-for-eckhart-finding-balance/ – 2
ANBEFALET:
BOG: Når kroppen husker det du vil glemme – Solveig Bøhle