Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker
Featured Image

Mentoruddannelse i Holistisk Livsmestring og Intuitivt Mentorskab

Uddannelsen har den grundlæggende etiske holdning at mennesket selv er den person som dybt i sig selv bærer mest visdom omkring sit eget indre og ydre liv. Hensigten med den hjælp vi kan give er at støtte mennesker til at nå frem til disse kærlige og kloge dybder af dem selv og at leve livet herfra.

Fokus på din personlige proces og professionalisme – som mentor.

Uddannelsen sætter din egen proces i fokus og derfor er der også krav om at du deltager i min. 9 individuelle sessioner hvor du arbejder med dig selv i terapi.
Du vender mange sten i din egen livsbagage imens du lærer nye dybder at kende i dig selv og høster fornyet personlig styrke af dit arbejde. Som elev på mentoruddannelsen lærer man også utrolig meget af at følge sine holdkammeraters processer. Det er en uvurderlig gave af åbenhed og mulighed for nye indsigter som sjældent gives.
Dine psykologiske og intuitive evner udvikles til gavn for resten af dit liv – og ikke mindst dem du fremadrettet ønsker at arbejde med professionelt. På hvert hold er der normalt en 50/50 fordeling på hvor mange der tager uddannelsen alene for egen proces og hvor mange der ønsker værktøjer til at arbejde med andre mennesker.

Hvornår har man brug for en mentor?
Mennesker har kun behov for hjælp til at være menneske når der er huller i det man har lært om at være et menneske – eller når det man har lært om at være menneske, ikke tjener livet og ånden der bor i én bedst muligt. Så hvad er det der er lært?
Hvor har man lært det man ved og gør fra?
Hvilke fejl og mangler var der i det man lærte?
Hvilke styrker og evner blev i særlig grad udfoldet?
Og hvordan lever disse styrker og svagheder lige nu videre i det næste menneske? Det barn af familien og slægtens mange erfaringer – som er dig?

Opgaveomfang og læsebyrde.

  • I alt 12 træningslektioner med øveklienter fordelt således:
    2 stk. efter hvert af følgende moduler: 2, 3, 4, 5, 6 og 10.
  • Gennemgående personlig mindfulness praksis.
  • Elevens Logbog/dagbog over vigtige opdagelser i egen proces.
  • Ca. 2 fagbøger til hvert modul samt netartikler og undervisningskompendie.
  • Imellem modulerne har eleven egenterapi og henover hele forløbet mindst 8 terapisessioner + 1 KST behandling. Terapien skal foregå hos egen mentor, holistisk psykoterapeut eller psykolog. Gamle forløb kan ikke tælle med.

På vej ind i det ukendte…
”Det jeg på ingen måde kan, er på forhånd at vide hvad det andet menneske har oplevet i sit liv som gør at vedkommende er hvor han eller hun er i dag.
Jeg ved dybest set ikke hvordan den anden ser sin verden. Hvor mørk eller lys den er. Hvor kringlet og umulig eller let og åben den er.
Jeg ved ikke om den anden er i livet med tillid – eller slet ikke med tillid.
Jeg ved ikke om vedkommende overhovedet elsker sig selv, eller nogen anden.
Jeg ved ikke noget om hvor mange gange vedkommende er blevet svigtet – hvor intenst eller om hun – eller han, i virkeligheden er mere tryg end jeg selv er… Jeg ved heller ikke hvordan den anden i ser mig..
Jeg kender ikke forskellen imellem det som siges og det der forties.”

Vi synes vi ser så meget… Og ofte tror vi at vi ved en masse om den anden.
At vi har set lige igennem det hele. Især hvis vi har hørt historierne…
Men vi ved faktisk ikke ret meget og det vi tror vi ved kan være skallen rundt om historien, omvejen forbi essensen, forsvaret der skjuler personen.
Vi ved ikke hvad kroppen og sindet allerede har gjort for at klare sig i livet – men vi kan være ret sikre på at menneskets instinktive og seje psykiske og fysiske evne til at overleve, allerede har gjort hvad det kunne.

Når der arbejdes med livskompasset som det primære landkort i forløbet, er undervisningen bundet op på et stærkt mix imellem videnskab, gennemtestede psykoterapeutiske retninger og traditioner og så spiritualitet.
Undervisningen bliver levendegjort med rod i rigtige menneskers personlige erfaringer.

En kombination af faglighed og empati. Imens man går afsted med sin klient i dennes indre univers hjælper det at have nogle gode og brugbare modeller samt en sund basisviden så man kan orientere sig professionelt og fagligt i de indre landskaber. Denne viden er den vidensmæssige rygrad i mentoruddannelsen.

Fra spiritualiteten tager vi afsæt ind i de 3 primære sjæls-styrker :
Kærlighed, vilje og intelligens.

Kærlighed der strømmer fra vores sjæl og som har fysisk sæde i kroppen i hjertet. Vi undersøger hvordan kærligheden har det på det personlige plan og i forhold til relationer og følger dets vej igennem menneskets udviklingspsykologi fra spæd til voksen.

Viljen og den universelle livsenergi som lyser med en stærk kraft igennem os og som vil noget i livet – har et drive, et kald og en iboende styrke som kan være mere eller mindre frisat fra indre begrænsninger.

Intelligensen – og livsmestring, udvikles med viden og øvelse og erfaringsdannelse! Med diverse metoder, opgaver, øvelser, egen-processer og meget andet. Hele forløbet igennem er der desuden træning i anvendelsen af intuitionen som et skarpt mentalt redskab – og hovedvejen til visdom!

♥ Livets harmoni og sundhed tager afsæt i de biologiske love for vores fysiske og psykiske sundhed og her er fokusset praktisk så det du lærer er noget du selv har gavn af i dit eget personlige liv!

♥ Livets kontraster er skyggesiden af vores tilværelse. Det vi gerne vil glemme. Det vi gerne vil væk fra. Det vi er låst fast i og det der gør os utrygge inden i os selv og i livet vi lever. På uddannelsen gribes de ægte levende processer i undervisningen og er baggrund for læring om virkelige menneskers faktiske udfordringer i livet.

At være elev på mentoruddannelsen er primært en praksis og erfaringsbaseret proces. På modulerne vægtes elevens direkte oplevelse og tanker og følelser i nuet. Selve undervisningen er mindre teoribåret og mere procesbåret. Som elev kan man derfor forvente i høj grad at skulle bevæge sig ind i eget indre følelsesmæssige landskab. Den psykologiske læring opstår for det meste som sideeffekter til disse følte procesoplevelser og ved at være med-vidne til hinandens temaer i udfoldelse.

Stor grad af selvstudie imellem modulerne.

Den teoretiske læring tilegner eleven sig primært selvstændigt imellem modulerne med kompendierne og den tilknyttede litteratur. Viden tilegnet via litteraturen omsættes til gængse brugbare praktiske demonstrationer og øvelser på modulerne. Mentoruddannelsens indhold på modulerne er derfor i høj udstrækning mere samspilsmæssigt håndværk og praksiserfaring end det er teoriundervisning og vidensformidling.

Er du klar til et intenst og personligt forløb?

Som elev kan man forvente at skulle arbejde med sin egen familiekonstellation, eventuelle problematikker her på et relationelt plan med ens personlige mor og far og søskende eller andre personer i det private bagland som er og har været af betydning for det menneske man er blevet til. Man skal altså være moden, villig og parat til at møde egne indre smerter og sår og til at arbejde åbent med dem på gruppen hvor alle lærer livsvigtig mentorviden om andre og sig selv, ved at være med-vidne til hinandens processer.