Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Equine©Torch

Ny Artikelserie: KEND DIN HEST – Kærlighedsheste – Livsheste & Harmoniserings heste

Heste er vidt forskellige, med hver deres personlighed. Men især 3 grundtræk og deres særlige kvaliteter strømmer direkte fra hestens grundvæsen og det er dem du overordnet og på en enkel måde kan læse lidt om i dag. Ovenpå grundtrækkene bærer heste, ligesom vi mennesker også alle de særtegn vi får når vi overlevelsesmæssigt tilpasser os livet og når livet indimellem giver sår (traumer).

Grundtrækkene kan vi ikke ændre det store på hos hestene, det kan vi heller ikke hos mennesker – vi er som vi er! Men vi kan godt arbejde med alle de lagrede oplevelser så der kommer mest muligt sundt og frit flow i de 3 grundfelter og deres kvaliteter.

  • Få indsigt i et af arbejdsredskaberne til EquineTorch mentoruddannelsen her.
  • I EquineTorch mentoruddannelsen skelner vi imellem 3 flowfelter og 1 kontrastfelt….

Først lidt teori: Flowfelter angiver medfødte potentialer – der alle som udgangspunkt bærer 100% idet det aldrig kan betvivles om et pattedyr uanset art, bærer kærlighed – Livet – eller en sundhed/Balance at opretholde.

Eksistensen af kontrastfeltet kan heller ikke betvivles da vi alle neurologisk og genetisk lagrer oplevelser og at organismer udvikles i samspil med de udfordringer som laver dybe prægninger = evolution. Kontrastfeltet er dybest set hjernen, eller set i en anden forståelsesramme – ‘Egoet’ – hvor vi prøver at foregribe farer igennem kontrol over kærligheden, livet og vores selvopretholdelsesdrift og sammenspil med andre.

Vi mennesker er i langt højere grad end hesten funderet bevidsthedsmæssigt i Kontrastfeltet (hjernen) – med mentale processer, organisering og bearbejdning af oplevelser hvilket i langt højere grad end hos dyrene tapper vores tilstedeværelse i det frie flow af kærlighed liv og næring på alle planer.

KONTROL er noget vi skaber for at passe på os selv og som bliver bygget op i psyken sammen med de erfaringer vi får i livet. Børn er generelt mere frie end voksne fordi de er knap så organseret i kontrol – endnu.

Sagt på en anden måde: er børn mindre fængslet i kontrastfeltet end voksne da bevidstheden og den kognitive kapasitet modnes/ styrkes med alderen – samtidig med at tilgangen til flowfelterne i højere og højere grad hæmmes for at opnå kontrol.

I selvudviklings øjemed er vores egentlige opgave at genåbne til kærlighed, liv og harmoni – uden at boycutte alle de læringer vi får af vores sår. Det giver os muligheden for, på mere positiv vis af forvalte de mentale processer – bevidstheden og ’det gode liv’ – imens der er kærlighed, liv i vores passion – og en sund balance.

Orienteringshjulet copyright EquineTorch mentoruddannelsen

Her kan du se hvad de 3 flow felter i grove træk handler om hos hestene, samt hvad det er der sker i kontrastfeltet:

En mini mini mini mini og meget groft forenklet snak om de forskellige hestetyper kan du læse om i denne korte artikelrække OBS alle heste bærer alle 3 flowfelter i deres væsen, det er fordelingen som giver dem deres unikke karakteristika:

KÆRLIGHEDSHESTE:

heste med størst repræsentation i kærlighedsfeltet  er dem som sætter den stabile ramme om flokken eller i de individuelle venskaber i flokken. Det er disse heste som interesserer sig mest for samspillet og for hvem samhørighed, tryghed og fællesskab er vigtigst. Det er også heste som er stærkest i feltet her der lærer mest psykologisk af kontrastfeltet  og for disse heste giver udfordringer i livet, modenhed.

KÆRLIGHEDSHESTENE tager meget ansvar for at hjælpe andre i trivsel og er ofte i gang med at støtte dem som har brug for det. Disse heste er de mest tolerante og dem som har den bredeste psykologiske og åndelige forståelse af hvad der foregår på intentions plan både hos andre heste men også hos mennesker – også når vi mennesker ofte handler uetisk og uden respekt for heste (når vi ser dem med forbrugsøjne) – ja så ved disse heste det godt, men bevarer en mere konstant støtten op om os følelsesmæssigt på trods af at vi ikke møder dem værdigt…
Jo mere modenhed hestene har i det her felt jo bredere er deres forståelse af hvad der foregår – og jo mere åndeligt arbejder de til hjælp for mennesker. Heste har generelt langt større gennemstrømning af kærlighedsflowet end vi mennesker har fordi vi beskæftiger os mere med ‘logik’ og kontrol end med kærlighed.

KONTRAST FELTET – KÆRLIGHEDSHESTE med sår – dvs hvor kærlighedsfeltet er mindre i flow end hestens egentlige potentiale og hvor en del af ressourcerne fra flow nu er bundet i kontrastfeltet – det ses især på hestenes manglende tillid til dem selv, og til at de kan klare deres store kærlighedsopgave, sætte den stabile og trygge ramme for dem selv og flokken. Sår/traumer indsnævrer deres rummelighed og evne til at forstå sammenhænge i bredden fordi de slipper deres gode overblik og indblik når de bliver utrygge.

I næste artikel kan du læse om de heste som er stærkest funderet i LIVS feltet.

Heste med stor energi, impulsivitet, kraft og som gerne vil MÆRKE  deres egen kraft og udholdenhed for fuld udblæsning. De forholder sig lidt mindre ansvarligt overfor andre, påtager sig ikke store kærlighedsopgaver, men vogter områder så som FRIHED, HANDLEKRAFT, UDTRYK og BESKYTTELSE.

Synes du det er spændende? Lær at bruge Orienteringshjulet og at arbejde med KÆRLIGHED LIV OG HARMONI sammen med heste på uddannelsen EquineTorch mentoruddannelsen – Hør mere og deltag gratis til Informationsaften 4 maj – Aars vandtårn Møllevej 20 9600 Aars. Tilmelding nødvendigt. 

Læs mere HER

Gem

Gem

%d bloggers like this: