Sophie er en ung dansk kvinde og et dejligt intuitivt hestemenneske, med en stor sanselighed i samspillet med heste – hvilket hun gladeligt deler sine erfaringer fra til glæde og lærdom for mange hestefolk både her i landet og i udlandet. Hun har to heste Alvaro og Torrin som hun træner på inspirerende vis! Sophie er i år begyndt en dybere selvudviklingsrejse med Equine©Torch Mentoruddannelsen og du kan følge hendes oplevelser undervejs her på siden www.hestemennesker.dk – samt finde mere om Sophie og det hun tilbyder her:


EQUINE TORCH MENTOR PT. 2 – Fortalt af Sophie…  

Hvordan vi møder andre mennesker, er blot en refleksion af hvordan vi inderst inde møder os selv… Gennem arbejdet med delpersonligheder og skyggesider brugte vi sammen weekenden på at komme i dybden med os selv og hinanden. Det er nu efterhånden 1,5 uge siden jeg kom hjem fra mit andet modul på Equine Torch Mentor-uddannelsen, og alligevel er det først nu jeg for alvor er landet igen. Jeg følte mig så beriget og inspireret, da jeg i toget hjem lod det hele synke til bunds og fæstne sig i mig.

Stemmen, som afholder mig fra at udfolde min vildskab og passion, er det i virkeligheden mig selv eller en påtaget delpersonlighed? Som weekenden skred frem blev vi alle konfronteret med, at mange af de begrænsninger vi lever efter måske slet ikke kommer fra vores inderste kerne. I mange tilfælde er vores egne overbevisninger og handlemønstre affødt af oplevelser, som har fået os til ubevidst at danne facader, indre stemmer eller opførsel forskellig fra hvad vores hjerte naturligt vil guide os mod. Ofte sker det sågar, at disse delpersonligheder er blevet så altoverskyggende, at vi forveksler dem med vores sande jeg og således lever i “blindhed” gennem mange år.

Det gav en fantastisk frihed at komme i kontakt med nogle af disse psykologiske aspekter. Dels gav det for mig en øjenåbnende oplevelse af hvordan eller hvorfor jeg ofte ender i nogle særlige situationer i mit liv. Derudover var det også befriende at få sat ord på nogle af de følelser som gennem mange år har været undertrykt (skyggesider), og så endelig at få lov til at udleve dem. Jeg havde ikke forudset, at jeg og resten af gruppen ville afslutte weekenden med højlydt rockmusik, vild dans og skrig eller råb i det lille sommerhus ved vandet… Nej – fordi det er nemlig ikke sådan noget jeg gør. Eller hvorfor egentlig ikke?

Noget af det mest berigende og givende for mig er at stille spørgsmål. Stille spørgsmål ved livet, ved mig selv og ved alt hvad jeg møder. Spørgsmål som kan bringe mig dybere ned i en forståelse af den virkelighed jeg lever i… Og det må man sige, at vi i den grad bliver udfordret på i dette forløb. Jeg føler mig stadig overvældet og beriget over alle de åbne spørgsmål som jeg tog hjem med i sidste weekend, og samtidig føler jeg også jeg fandt en masse svar. Jo dybere vi kommer i os selv, jo mere bliver vi i stand til at møde andre med åbenhed og forståelse.


🇬🇧️ EQUINE TORCH MENTOR PT. 2

The way we meet other people is nothing but a reflection of how we meet ourselves… This was the thought that filled my mind as I sat in the train on my way home from the second part of my education. Through the work with sub personalities and the shadow effect we spend a whole weekend diving into ourselves. It has now been 1,5 week since I got home yet not until now do I feel completely settled. As I sat there in the train on my way home I felt so overwhelmed and inspired, but in the most amazing way.

The voice that keeps me from unfolding my passion and ferocity, is that in reality me or is that a sub personality talking? As the weekend progressed, we were all confronted with our inner beliefs and limitations. Do they really stem from our true self or have we taken them upon us from the outside world? In many cases our own beliefs and ways of action are a result of experiences that have made us “create” certain patterns of action or facades. Often these sub personalities are diffrent from what our deepest self would guide us towards. Sometimes we even identify ourselves so much with these sub personalities that we end up thinking that theses are who we truly are.

It offered an amazing feeling of freedom to get in touch with some of these undermined parts of my inner self. Not only did it provide me a deeper understanding of why I often find myself in certain situations that I can’t seem to get out of. It also gave me such liberation to put into words some of the feelings that have long been suppressed without me even noticing (shadow effect). I could not have predicted that the whole group would end up listening to heavy rock, dancing wildly while yelling or screaming inside this little cottage along the ocean. That is simply not something I do. And why not?

Some of the most enriching and rewarding in life is for me to ask questions. Question life, myself and others. Not in a sceptical way, but with a wish for deeper understanding and meaning. One thing I certainly am allowed to do on this course is ask all of these questions, but now I am asked the questions too. I still feel overwhelmed by all the open questions I brought home last weekend, but at the same time I found a lot of answers. The deeper we dive into ourselves, the better we will be able to meet and understand others