Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Spiritualitet

Porten til spirituel og mystisk meditation og viden om din bevidstheds dybder.

Mindfulness ♥ når det handler om bevidsthedens rejse i dybden – og en vej ind i mystikken.. .

Har du tænkt over at du er i trance og hypnose tilstand ofte flere gange i løbet af et døgn?
Og vidste du at vi mennesker også selv kan tage elevatoren ned i bevidsthedens dybder og på den måde nå ind i nogle temmelig spændende oplevelser?

Lige her kan du nu lære lidt mere om det.


På første modul af mentoruddannelsen introduceres meditation og mindfulness.

Hensigten er at skabe så stærk en kontakt og fokus – indad og senere så uforstyrret et fokus ud af også, som muligt og så at få sat bevidstheden fri af sindet.

Bevidstheden bliver almindeligvis nemlig ofte kapret af sindet hvilket medfører at man som menneske let kommer til at identificerer sig med de tanker og følelser man har – i stedet for at vide at man er mennesket af VÆREN bag alle tankerne og at tankerne og det som tankerne er fyldt af kan komme to steder fra; nemlig fra vores værens hjerte hvis man kan sige det sådan – og fra egoet – OG at det i dén grad er værd at kunne kende forskel på de to!

Ens kraft, mentale centrering og altså klarhed i hovedet og i kontakten vil være forurenet af støj hvis hovedet er fyldt op med alt muligt som man ikke har lært at sortere i… Kender du det?

Meditation skærper altså først og fremmest evnen til fokuseret kontakt – og det gøres igennem arbejdet med opmærksomheden og bevidsthedens frihed til at bevæge sig uanset sindets travlhed og vores følelsesmæssige tilstand. Når et menneske bliver bevidst om det opstår der indre frihed til at observere indholdet af ens liv og følelser, uden at VÆRE dette – og altså fra en vis grad af stabilitet, tryghed og ro i det møde what ever man nu bærer på. For mange er det en lettelse at opdage at det rent faktisk er muligt at finde ro inden i selvom man har følelser og tanker og alt muligt endda somme tider af temmelig støjende karakter.

Mindfulness meditation handler altså først og fremmest om at styrke evnen til at være afspændt opmærksom og i begyndelsen er det ikke så væsentligt hvad opmærksomheden rettes fokuseret imod, det er derfor det kan være lydene i rummet, luftens temperatur i rummet, en guidet meditation fra youtube, et stearinlys’ flamme – eller åndedrættet og sådan som luften bevæger ind og ud af næseborene. (Læs her hvorfor det er vigtigt for sundheden at kunne føle livet med sine sanser – og altså derigennem være til stede i sin krop) 

Men I arbejdet med meditation kan det være væsentligt at kende til bevidsthedens rejse i dybden da det at arbejde med bevidsthed kan kræve en vis grad af styring af opmærksomheden, særligt i starten.

I begyndelsen kan det være en udfordring selv at styre – det vågne felt – og er man træt vil man let falde i søvn, er man stresset vil tankerne blive ved med at fjerne koncentrationen og trække opmærksomheden helt op i overfladen og flyde rundt i støj.

Men hen af vejen vil du opdage at meditationerne opfører sig forskelligt. At der er forskel på hvordan din oplevelse af hver meditation er. Nogle vil være præget af ukoncentrerethed, andre af klarhed, andre af en dyyyb fokuseret oplevelse indad, andre igen vil byde på de smukkeste og skarpeste sanseoplevelser og endnu andre vil være præget af en stærk følelse af kærlighed, ro, velvære – eller det modsatte!

Meditationerne – eller det opmærksomhedsmæssige vindue – bliver altså fyldt op med det du bærer på lige i øjeblikket og noget af det indhold kan være mere eller mindre fortættet af støj som ved første blik synes at forhindre een i at kunne opnå klarhed eller bare væren…

Men jo mere du mediterer desto mere styr får du på det!

Og hen af vejen er det givtigt at lege med at finde og kende de forskellige bevidstheds niveauer og dybder så du kan orientere dig i meditationen – og måske sigte efter det niveau som gavner dig mest i øjeblikket.

Det kan være at skærpe din centrering og trivsel ved at få givet slip på støj og opnå klarhed hvis du er stresset i din hverdag. Og det kan være synke dybere ned mod et mere transpersonligt plan i meditationen og hvorfra du kan rejse ind i et mere mystisk spirituelt univers. På uddannelsen træner vi i høj grad og på hver eneste dag henover modulerne adgang til klarhed igennem mindful nærvær og meditation fordi man er nødt til at lære et kunne mestre støj og stress før dybere lag kan tilgåes af ‘en selv. Men der er også særlige meditationer hvor vi fx. anvender shamanistiske åndedræts teknikker og en hypnose agtig guidning til at tilgå dybere spirituelle lag i meditationen.

Er det alt for langhåret for dig? …
Eller har du mon også en nysgerrighed i dit væsen – en interesse for det mere mystiske og for måder hvorpå du SELV kan erfare disse ting på egen krop og sjæl? – Hvis det sidste er gældende kan det være at DU skal overveje den populære mentoruddannelse, der først og fremmest hjælper mennesker til at være med-mentor potentiale overfor sig selv. ♥

Herunder kan du se en model fra undervisningen som illustrerer de forskellige dybder som bevidstheden kan vibrere fra.

%d bloggers like this: