Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Equine©Torch

POWER teori modul 1 – EquineTorch Mentoruddannelsen

I sidste del kunne du læse om psykisk balance i samvær med heste og i livet generelt. I dette afsnit kan du læse om noget af det vi faktisk er meget betaget af hos heste, nemlig om deres kraft – Heste er indbegrebet af skønhed, balance og KRAFT ⊕

– Men er mennesker også kraftfulde? Og i så fald hvor ‘stor’ er den så egentlig? Og hvad er kraft i virkeligheden? 48a081c3227d616e0b8da1cd43cdfa0eHvordan bliver den større og hvad kan være med til at svække vi mennesker så vi bliver mere disponible for sygdomme og et liv i ubalance? – Altså et mere kraftesløst liv…

På EquineTorch mentoruddannelsen er der stor vægt på en grundlæggende meditations praksis som dels har til hensigt at centrere mentorerne i et nærværs kraftfelt, men også fordi selve det bevidste nærvær og den noget dybere bevidstheds grad er eminent til at undersøge dybe strukturer i de gamle psykologiske prægninger vi kan have og som er med til at skabe problemer for os.

Det kan eksempelvis være at undersøge hvilke følelser det er i en bestemt sag – som er sværest for en at være i kontakt med, og det kan være med til at opklare hvad det er man nu har brug for at lære at mestre for at kunne vokse ved at arbejde følelsesmæssigt med sit problem.
det kan også være at man vil undersøge hvad man selv får ud af at holde fast i noget i ens liv som man godt ved ikke powergavner én men som man har svært ved at holde op med eller give slip på. Fra den dybere meditative tilstand kan man via sin intuition således få en følelelsesrig og oplysende indsigt hvad det drejer sig om og hvorfor man holder fast selvom man burde slippe.

Har du lyst til at lære dette håndværk til at arbejde med andre hestemennesker i relation til deres heste (eller øvrige livsudfordringer) ? Eller har du måske lyst til at lære det helt for dig – og som en kraftfuld praksis hvor din power vokser og hvor du får mulighed for st arbejde med din egen psykiske / mentale og følelsesmæssige sundhed?
Eller vil du bare udvikle din intuition / evne til at søge svar dybt inde fra i dig selv?
Så book en forsamtale om en plads på det kommende EquineTorch mentor hold ET17A som du kan finde de praktiske oplysninger om her http://hestemennesker.dk/praktisk-foraarshold-2017-17a/
Og alt hvad du behøver at vide om selve indholdet på uddannelsen, her : http://hestemennesker.dk/equinetorch-mentor-2/


Når vores power strækkes udover for store felter så taber vi os selv.

Er du i balance lige nu?
Det er meget svært at vide om man er i ligevægt hvis man har sin kraft (nærværets sjælelige power) spredt udover både fortid og fremtid – som det er tilfældet når kontakten indad til kernen – og ens væren i nuet, er ringe.

Hvert et link til fortid som fremtid er potentielt et anker for vores sjælelige skib – som i bedste fald ’blot’ fikserer os tilfældige steder i bevidstheden så vi fortaber vores nærværs power – og som i værste fald holder os fastlåst i søen når bølgerne bliver store så skibet tilsidst overskylles og synker…

600_360655212-jpeg

Mindfullnes meditation handler netop om at komme til stede i nærværets NU – for at samle sin power og slippe de mange ankere hvoraf nogle af dem har rod i dybe smertefulde oplevelser vi ubevidst ikke tillader os selv at give opmærksomhedsmæssigt slip på og som derfor konstant tapper os for energi.Disse dybe ankere skal søges, findes og bevæges følelsesmæssigt og kærligt så de sår som engang blev skabt kan få fred og så mennesket igen kan være okay og tryg.

Det kan være alle mulige oplevelser man har haft i sit liv og som har gjort et svært og stærkt indtryk på en så episoden er brændt ind i bevidstheden. Er situationen alt for voldsomt vil psyken fortrænge det så man ikke huske episoden eller ikke husker hvor slemt det var – i stedet har man mange år efter måske kun fat i halen på hændelsen ved at man lider af andre ting, fx. stress, depression, angst, manglende evne til at sætte grænser eller gå efter det man drømmer om – og som grundlæggende faktisk stammer fra det dybere sår hvor ens tillid, kraft, selvtillid og selvværd fortsat fosser ud af selvom hændelsen for længst er helt eller delvist glemt.

De følelsesmæssige eller mere psykiske problemer som forfølger os har altså fat i bunden af havet med ankere som må findes (med en god mentor) og forståes – før vi kan komme den tand mere til stede i nuet – og mere ud af det der trækker ud ud af nuet igen så kraften hele tiden tabes.

Mennesker er begrænsede væsner med en vis portion psykisk energi til rådighed.

Og derfor har det betydning om vi er i stand til at leve fra vores nærvær og samlede power eller om vi er afmattede og skrøbelige fordi vi er bundet ned med ankere vi ikke har sluppet.

Din egen personlige proces omkring meditation starter allerede fra 1. modul af uddannelsen og fortsætter de næste 6 måneder.. Som lektie har du til opgave mindst 3 gange om ugen at sidde i meditation (guidet eller med fokus på åndedrættet) i mindst 15 minutter. Vi taler om din praksis når vi ses på uddannelsen og du får råd og vejledning i hvordan du skal gøre.

hvor mon din intuition vil tage dig hen

Hvis ikke vi mennesker er dybt nok funderet i kernen af os selv, og har strukket vores energiressourcer og power ud over et for stort felt, er vi så usamlede i fokus at vi faktisk ikke kan vide om vi driver rundt oppe i overfladen af egolaget der tilfældigt autoindstiller sig efter omgivelserne og som er direkte polariseret (uharmonisk).

Er energien spredt ud på denne måde vil vi føle os ude af balance og svækkede psykisk.

Derfor er en del af EquineTorch praksis netop det arbejde som påbegyndes i en energi og nærværs samlende mindfullnes meditationspraksis – en praksis som du også kan igangsætte med dine kommende klienter.

Læs næste gang om Ebbe Flod Den naturlige hest & det naturlige menneske.

c1b314aeaa70f5e50dbac9e3a2a40ed5

 

Gem

Gem

Gem

%d bloggers like this: