Hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Uddannelses hold Jylland 2018

Holdet er igang  og optager ikke nye elever. 

Kontakt hestemennesker.dk@gmail.com med spørgsmål og book din forsamtale til optagelse på uddannelsen.

Al undervisning foregår i tidsrummet:

Fredag kl 14:00 – 20:00
Lørdag fra kl. 9:00 til 16:00
Søndag fra kl. 9:00 til 16:00

Undervisnings sted: Evaslundvej 200 – 9600 Aars, Lerkenfeldt.
Her er ikke mulighed for overnatning, men det foreslås at organisere overnatning i fællesskab internt på holdet, ved behov. På samme måde plejer der at kunne laves nogle samkørselsordninger hvis man ikke har bil. Undervisningsstedet ligger ude på landet og kan ikke nåes med offentlig transport.


Gennemgående træning, opgavebelastning og litteratur byrde:

Mindful Meditationspraksis: At kunne guide en meditation og grounde en klient i kontakt med sig selv og i at komme til stedet her&nu, er centralt for EquineTorch sessionerne. Igennem en kort meditation kan der gives slip på stress og ved at være i en dybere kontakt med sig selv er det lettere at undersøge de forskellige plan i et menneske: tankeplan, følelsesplan, kropsligt, og energetisk. Der opstartes en meditations praksis sideløbende med uddannelsen hvor du mediterer mindst 3 gange om ugen – mindst 15 min. Du guides i gang på modul 1.

Træningssessioner og selvevaluering: Efter hvert modul skal der laves 2 træningssessioner med øveklienter hvor du øver det du har lært på modulet. Du kan træne med mennesker du kender og mennesker du ikke kender. Mindst midtvejs i din uddannelse skal du være begyndt på at lave sessioner med mennesker du ikke foregående har kendskab til, altså “rigtige” ukendte klienter.

Dine sessioner skal du evaluere skriftligt efter udleverede evalueringsskemaer og sende til hestemennesker.dk@gmail.com senest 3 dage før næste modul.  Du kan først gå til eksamen når der er afleveret 10 sessions-evalueringer.

Løbende Opsummering: Efter hvert modul vil der være en mindre opsummerende opgave som samler dit overblik over det du har lært på det pågældende modul samt en oversigt over hvad der skal øves og evalueres på med dine træningsklienter. Opgaven afleveres før næstkommende modul.

Forberedelse til modulerne: Før hvert modul vil der være en forberedende skriftlig eller praktisk hjemmeøvelse (varighed ca. 2 timer) der skærper dit fokus for hvad du selv vil arbejde med omkring dig selv på modulet (dine personlige arbejdstemaer).

Din Personlige Logbog: Fra start til slut skal du føre logbog over de vigtigste øjeblikke i forhold til din egen personlige og terapeutiske proces. Både dem som sker derhjemme, sammen med hestene, i samspil med klienter og dem som opstår på modulerne. Det kan være forløsninger, nye indsigter, opdagelse af delpersonligheder og særlige arketypiske kvaliteter i dit væsen, afgørende valg du træffer i dit liv, stærke oplevelser o.l.

Dine noter fra din logbog skal du bruge i forbindelse med din skriftlige eksamens opgave så det er vigtigt at du sørger for at føre den opdateret og fyldestgørende nok undervejs fx. i særskilt hæfte du altid medbringer til undervisningen. Sørg for at have hæftet med fra dag 1.

Litteratur til modulerne: Til hvert modul vil der være et uddannelseskompendie af varieret størrelse (fra få til 50 A4 sider (oftest ml. 20 – 30 sider). Kompendiet tilsendes din mailboks som PDF fil en uges tid før modulet og du skal til hvert modul printe kompendiet ud og medbringe det til undervisningen.

I selve kompendiet finder du også ofte modeller der skal bruges i øvelserne i undervisningen.

Der vil være 1-2 fagbøger til hvert modul som skal læses. Bøgerne understøtter på forskellig vis din voksende indsigt og går i dybden fagligt og videnskabeligt indenfor dine kommende kompetence felter. Bøgerne er primært omhandlende: psykologi, kommunikation, meditation og energibevidsthed.

På holdets facebook gruppe kan bøger, læring samt egne processer deles og drøftes med mulighed for sparring med underviser udenfor modulerne.

Status samtale: I forbindelse med modul 4 vil der være en individuel status samtale på dit forløb af ca. 30 minutter.

Din egen terapeutiske proces og individuel terapi: Når man skal arbejde terapeutisk med andre mennesker er det vigtigt at have erfaring med terapi og proces selv. Du skal derfor modtage mindst 6 egenterapi sessioner eller Equine©Torch Mentor sessioner af uddannede mentorer – Sessionerne er ikke medregnet i prisen for uddannelsen og skal derfor påregnes som ekstra udgifter.

Er du i et igangværende terapeutisk forløb hos psykoterapeut eller psykolog kan de sessioner du har undervejs i uddannelsesforløbet tælle med. Du bedes dokumentere dine sessioner hos psykolog eller psykoterapeut eller mentor med vedkommendes underskrift på hver session på udleverede dokumentations ark – eller vedhæfte kopi af din kvittering for sessionerne.

Tidligere men nu afsluttede terapeutiske forløb kan desværre ikke tælle med.

Essensen af din terapi skal du ligeledes føre i din logbog.

Husk at din terapeut skal have mindst en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse, være uddannet psykolog eller EquineTorch Mentor eller EquineTorch Method Practitioner.

Du finder en liste over aktive mentorer her


EKSAMEN.

Skriftlige eksamens opgave: Du har 5 dage til at lave din skriftlige eksamens opgave. Der er mulighed for 30 minutters telefon rådgivning i forbindelse hermed. Regn med at du skal bruge meget tid i eksamensugen da opgaven er omfattende. Du kan læse om det påkrævede indhold på forhånd herunder, men ikke opstarte processen før du er færdig med 6. modul. Du kan dog godt få ideer undervejs og samle meget af det personlige stof som du skal bruge ved at lave nogle gode noter undervejs i modulerne.

Din opgave bedømmes efter 12-trinsskalaen.

Opgavens indhold: 
– Din personlige proces og rejse igennem uddannelsen – hvor du definerer hvilke symptomer du i begyndelsen af uddannelsen havde i dit liv – på at her gemte sig et personligt arbejdstema, og hvordan du har arbejdet med dine temaer undervejs på uddannelsen, fra overfladen til roden: Beskriv hvordan dine temaer har udspillet sig i dit liv, på tankeplan, følelsesplan, kropsligt og energetisk og i hvilke sammenhænge de især har været fremtrædende/aktive.
Beskriv også hvilken betydning det har haft for dig at arbejde med temaerne: Hvad er forandret? Hvordan har det haft betydning for dine relationer, forholdet til hesten/heste – betydning for din egen tilstand/sundhed og kraft samt betydningen for at kunne leve et liv tættere på det der er dine egentlige værdier og udfoldelsen af det væsen du dybest set er.  Brug dine noter fra din personlige logbog til at lave en god fortælling om den proces du har været igennem.
Omfang: 2-5 normalsider (A4 – 2400 anslag)

– Et afsnit om dine særlige talenter som mentor: Hvad er dine unikke egenskaber i mentorarbejdet? I forhold til det du har lært om ‘kvaliteter’ hvilke særlige kvaliteter/talenter strømmer stærkest igennem dig når du arbejder? (essenskvaliteter).
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

– Et afsnit om områder hvor du har behov for mere udvikling: Hvor er du mest usikker, eller hvad har du opdaget er særligt udfordrende for dig i arbejdet med klienter og i det terapeutiske arbejde i det hele taget? Hvilke temaer er lige nu under proces i dit liv?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

– Psykologisk status over delpersonligheder og mest aktive arketype kræfter.
Nævn de delpersonligheder du har fået øje på i forløbet og hvilke arketypiske kræfter du især udlever? (find mindst 3) Hvad er den dybeste overbevisning i den enkelte delpersonlighed? om livet/dig/andre/kærlighed/?
Hvad er det den enkelte delpersonlighed beskytter i dit inderste væsen? (essens/kerne/sjælskvaliteter)
Hvordan beskytter den dig og hvornår vågner den især i dit liv?
Omfang 2 normalsider (A4 – 2400 anslag)

– Beskriv dit forhold til heste fra før til nu: Når du ser tilbage i bakspejlet på den du var for ca 6 måneder siden og til nu, hvordan har dit syn på hvad en hest er – og dit samarbejde med dem så ændret sig, hvis noget?
Hvilke personlige temaer har du selv arbejdet med i samspil med hestene? Og hvordan? Hvilke egenskaber, kvaliteter og styrker du har integreret mere i dit væsen ved at arbejde terapeutisk med hestene?
Omfang 4 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

– Lav et blogindlæg til hestemennesker.dk (du må være anonym) Beskriv et, for dig, ganske særligt terapeutisk møde du har haft med en hest; hvorfor var det særligt? Hvad fandt du ud af? Hvordan blev du berørt i krop, følelser og på tankeplan med hesten? Hvad gjorde hesten som var så afgørende for din oplevelse?
Omfang 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

 

Opgaveomfang i alt CA og maks 20 normalsider + forside og illustrationer/ billeder.

Tilsendes som PDF fil til hestemennesker.dk@gmail.com inden midnat.

Praksis eksamen.
Til
praksis eksamen skal du lave en hestesession med en ukendt klient og hest.
Formålet er at vise at du kan arbejde med din klient – og implementere de, for den pågældende session mest vigtige dele af din samtalestruktur i løbet af en session på 1.5 time.

Du får arbejdsrummet for dig selv – der vil altså ikke være nogen som overværer sessionen. Bagefter er der 30 minutters selv-evaluering hvor du reflekterer over sessionens tema, hvorefter der er 30 minutters eksaminering (kan foretages over Skype) hvor du fortæller om sessionen og de reflektioner du har gjort dig.

Herefter er der en 10 minutters pause og så får du din karakter efter 12 trins skalaen og hvis du har bestået begge eksaminer får du også dit endelige certifikat og uddannelsesbevis og kan kalde dig EquineTorch Mentor!

Består du ikke en eller begge eksaminer kan disse tages om mod en ekstra gebyr 2000 kr. pr eksamen.


“Et problem, en smerte, forvirring, kaos, skuffelse, vrede holder os alt sammen fast i umiddelbar nærhed af en stor mulighed for udvikling og vækst” – Christina Viderup Eriksen – Grundlægger & Underviser


Prisliste & betalingsmuligheder:

Din plads er reserveret til dig når du har indbetalt uddannelseshonorar eller depositum ved ratebetaling.

Prisen for uddannelsen er 18.500 kr.
TILBUD – Lige nu og frem til 5. januar gives der 4000 kr i rabat på uddannelsen!

Uddannelsen kan betales via afdrag.
Der kan laves en afdragsordning på op til 8 måneder.
afdrags ordning starter når du reserverer pladsen. Der betales depositum på 1500,- ved reservation.

Hvordan: Der indgås forud for uddannelsens start en bindende afbetalingsplan.

Kontrakten indeholder en skriftlig tilkendegivelse af optagelsen samt afdragsordningen – og hvor det erklæres at hele beløbet på uddannelsen skal betales uanset om du gennemfører dit uddannelsesforløb eller ej.
Vælger du at stoppe din uddannelse undervejs og uanset årsag skal det skyldige beløb altså færdigbetales
– dog kan den indgåede afdragsordning fortsættes til hele beløbet er betalt.

Prisen på uddannelsen er den samme ved afdragsordning. Der tillægges altså ikke gebyr da dette skal være en mulighed for økonomisk trængte som vi ikke skal tjene ekstra på.

Ønsker du en forsamtale eller at tilmelde dig uddannelsen, kontakt Christina på telefon 60465862 eller via mail hestemennesker.dk@gmail.com

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem