Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Medlem

Samtykkeerklæring i forbindelse med persondata håndtering

Samtykke til håndtering af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger – samtykke

Når du opretter behandlinger i bookingsystemet eller bliver elev på en af Hestemenneskers uddannelser skal du godkende og give tilladelse til at blive oprettet i vores kartotek for tilladelser. Du kan læse herunder hvad det er vi gemmer omkring dig – og alle informationer gemmes udelukkende for at du får så givtigt et forløb hos os som muligt. Det er FRIVILLIGT om du giver din tilladelse eller ej – du kan både være klient og elev uden at give tilladelse men det kan have forringende påvirkning af dit forløb da jeg i så fald ikke kan føre journal eller kommunikere krypteret og derved lovligt med dig udenfor uddannelses eller terapi rummet.

Læs hvad du samtykker med herunder:

Jeg giver hermed mit samtykke til at Christina Viderup Eriksen må indsamle og behandle mine personoplysninger. Personoplysninger omfatter overordnet følgende typer:

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Kontaktinformation
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk).
Mere om samtykke i forbindelse med booking af terapeutiske ydelser, forløb, kurser, workshops, uddannelser hos Christina Viderup Eriksen.

Samtykkeerklæring her er ligeledes for dig, der er deltager på kursus, retræte, gruppeforløb og lignende hos Christina Viderup Eriksen. Helt naturligt i forbindelse med din deltagelse på kurser, retræter, gruppeforløb m.m. hos Christina Viderup Eriksen ligger vi naturligvis inde med de oplysninger, du har opgivet i forbindelse med din ansøgning og tilmelding.

Det kan handle om dine personlige forhold, udviklingsmæssige forhold, livshistorie m.v.

Undervejs i forløbet kan det forekomme at Christina Viderup Eriksen noterer informationer, der kan være nyttige i forbindelse med dit forløb, for at kunne støtte op om din proces og udvikling. Derudover skal vi naturligvis have de data om dig, der er nødvendige i forhold til vores økonomisystem, så vi kan sende fakturaer til dig og eventuelle betalingsaftaler.

Herunder er specificeret yderligere, hvilke oplysninger, vi opbevarer og behandler – samt hvordan de behandles.

-Personlige forhold, der er opgivet og som er relevante i forbindelse med deltagelse
-Tidligere uddannelse, kurser og beskæftigelse, hvis de er opgivet i forbindelse med din deltagelse
-Tidligere terapeutiske forløb og beskrivelse af personlig udvikling, hvis de er opgivet i forbindelse med din deltagelse
-Eventuel fysisk sygdom eller psykiatrisk diagnose, medicin, indlæggelse, behandling m.v., hvis det er opgivet i forbindelse med din deltagelse
-Mailkorrespondance
-Eventuelt økonomiske forhold i forbindelse med betaling af deltagelse.
-Personlige udfordringer og beskrivelser, sendt fra dig som klient eller elev hos Christina Viderup Eriksen samt svar på disse.
-Eventuelle drøftelser af de oplysninger, beskrevet i ovenstående afsnit vedr. ansøgning og tilmelding
-Drøftelser omkring forløb for den enkelte deltager.
-Øvrige oplysninger, der er nødvendige i henhold til gældende lovgivning. Dette kan være eventuelle klager, retslige mellemværende eller økonomiske mellemværende.
-Oplysninger nødvendige for vores økonomisystem (dinero) Data opbevares og behandles
-Vores IT-system med sikker kode på samtlige computere.
-Hos 3.-part der opfylder kravene til Persondataforordningen (dinero regnskabsprogram, Terapeut booking, samt vores mailserver).
-Mails slettes efter 1 måned, men hvis det skønnes nødvendigt bliver de gemt i vores systemer.
-Mails sendes krypteret fra vores mailsystem via terapeut booking.
-Christina Viderup Eriksen vil opbevare data i maks. 1 år efter afsluttet forløb. Begrundelsen for at opbevare data i 1 år er, at støtte op om den videre udvikling, enten i forbindelse med senere deltagelse eller behov for tilbageblik fra deltagerens side.
-Ligeledes opbevares data i vores økonomisystem i 5 år, ifølge gældende lovgivning. I eventuelt verserende sager i form af retslige mellemværende eller uoverensstemmelser i øvrigt, vil data blive opbevaret så længe, det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Opdateret 11 juli 2018

Hvem har adgang til data:
Data er tilgængelige for udelukkende for Christina Viderup Eriksen.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Deltager på kurser, klient i forløb, elev på uddannelserne m.v. kan i overensstemmelse med Persondataforordningen til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykker afgivet i dette dokument kan gøres ved at kontakte Christina Viderup Eriksen hestemennesker.dk@gmail.com

Klagemulighed.
Klienter, studerende, deltagere ved events, forløb o.l. ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden – (Datatilsynet) – www.datatilsynet.dk Øvrigt Såfremt personoplysningerne skal behandles til andet formål end beskrevet herover, oplyses den pågældende om dette inden behandlingen igangsættes.

Samtykke.
Ved at klikke ja i feltet for samtykke, giver du dit samtykke til, at ovenstående data opbevares og behandles i vores systemer.

Ønsker du ikke at afgive samtykke, er du indforstået med, at vi ikke kan garantere at kunne yde dig optimal støtte og vejledning undervejs i dit forløb. Samtykke er frivilligt og der stilles ikke krav om samtykke, for at kunne deltage på kurser og retræter.
Dog er vi – ifølge gældende lovgivning, forpligtet til at opbevare og behandle data i forbindelse med økonomisystemet/økonomiske mellemværende mellem klient, elev, deltager – og Christina Viderup Eriksen.

%d bloggers like this: