Hestemennesker.dk

Ydelser

En session hos dig varer ca. 2 timer.
Sessionen indledes med en samtale med dig alene før vi går til din hest.
Arbejdet med hesten kan ske fra jorden, på folden, i stalden eller på ridebanen eller ude på tur.

Hesten som livsproces partner.
Hesten er en partner. Din partner. Og du er din hests partner.
Når man har en hest har man med det samme også både en kammerat med fire ben og en arbejdskollega i ‘et væsen. Et væsen der er hurtigere, stærkere og større end os selv og som ikke kan fortælle os med en menneske stemme eller krop, hvordan den oplever partnerskabet sammen med os.

Men det afholder ikke heste fra at kommunikere med os. Vi er begge to pattedyr, familiedyr, sociale dyr – altså dyr som skaber bånd og er vant til at afhænge af andre og derfor foregår der en masse helt naturlig kommunikation imellem os hele tiden. Heste fortæller os fx. en masse om hvordan de selv har det og hvordan de oplever samværet med os. Og det samme gør vi til hesten – uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Denne partner som man har i en hest, er på en måde partner med mere af os selv end vi måske selv kender til – i os selv.
Fordi set fra vores eget perspektiv kender vi kun det ved os selv som vi er bevidste om. Vi kender ikke det der er i den ubevidste del af psyken.
Alt det vi har gemt og lagret igennem livet, især i den meget personligheds formende barn og ungdom og som vi ikke længere er bevidste om, – ja det ser vores partnere måske nemmere end vi selv gør.

I et proces tilladende samspil med andre og med heste, er der på den måde mulighed for at få adgang til indsigt i ting som man har “lagt i skyggen” ved sig selv – og derved kan man både frisætte “tabte” ressourcer af det væsen man er – samt bearbejde de gamle ‘mure’ som holder gode styrker, egenskaber og talenter inde i aflukket sikkerhed.

Nogle af de problemer hestemennesker kan have med deres heste, peger ofte lige præcis ind i de her ting som er bag lås og slå i den psykiske skygge.
Og her venter de på den rette og dybe nok proces til at forløse og hele de ting som “larmer” eller “mangler”.

På denne måde bliver det ydre liv som vi nu engang lever, på alle fronter,
– altid en afspejling af sådan som vi lever i de inderste strukturer og vil man ændre noget skal forandringen komme dybt nok indefra for at “slå igennem ud af til”.

I det terapeutiske rum med din egen hest, vil jeg hjælpe dig med at se hesten som en ligeværdig og ligevigtig partner i jeres fælles samspil. Jeg agerer også hestens stemme her og bruger min erfaring for at sætte ord på tydelige, men også helt subtile observationer hos hesten der er kommunikations elementer rettet mod dig.
Noget der er væsentligt og som hesten reagerer på ved dig – eller ‘siger’ til dig som du måske ikke tydeligt nok fanger.

Samtidig er det vigtigt at opdage og afklare det der sker i dig – i de dybere strukturer, undervejs og at give plads til at undersøge hvad der sker her.

I fællesskab undersøger vi tanker, følelser, kroppens liv, puls, rytmer og bevægelser – kropssproget og de måske ubevidste informationer som ikke når op og blander sig med tankerne men som måske sætter andet igang – følelsesmæssigt eller stemningsmæssigt i kroppen, der kan udøve stor indflydelse på hvordan det er at være dig – og dig sammen med sin hest.

Vi menneskers sind kan omgå – eller “springe over” utrolige ting i krop, nervesystem og følelser og sindet, med dets tankestrøm, kan tilbyde et sted at være for bevidstheden, som er mere lineært og logisk analyserende overfor livet, men som samtidig kan være mere eller mindre ude af kontakt med den grundlæggende indre tilstand og stemning, ja med dig!

Når man har det svært, eller døjer med problemer som slår ud i kroppen som symptomer og i følelser, ting som fx angst, stress, depression, uro, forsigtighed, grænseutydeligheder, problemer med at mærke sin egen kerne og kraft, mæthed, tryghe, tillid, o.l. – ja så befinder disse “ting” sig altid imellem krop og sind – og derfor kan vi ofte ikke ændre ved noget uden at tilkende kroppen og det der sker her en stor vigtighed og plads i den terapeutiske proces.

I samspil med heste – et samspil der jo virkelig består af primært 2 kroppe der taler sammen, der bliver alt det her ubevidste, kropslige og stemningsmæssige indhold særligt fremhævet.
Hestene sanser os, det vi bærer på, det vi er bange for – sådan som vi har det ved at være sammen med dem, alt sammen som kropslige, stemningsmæssige ‘ting’.

De befinder sig altså på den måde – hele tiden – i øjenhøjde med vores problemer og føler tingene direkte overført. Ofte endda uden filter fordi de er så utroligt sensitive og det er årsagen til at mange heste reagerer kraftigt sammen med mennesker.
Fordi de er kropsligt direkte i øjenhøjde med vores indre problemer er de ofte tættere på smerten, tættere på problemet, og tættere på nogle af løsningerne end vi mennesker måske er.

Dette fordi vi mennesker kan bo i vores tanker – og fordi vi kan have det helt forskelligt i krop, følelser og indre stemning end sådan som tankerne lyder, kan vi være meget langt væk fra os selv og væk fra problemets rod.

Sindet er et fantastisk redskab til at skabe det liv vi ønsker os, analysere udfaldet af hændelser og forberede os på forstående ting.
Men sindet kan ikke alene udvikle sundhed og trivsel i kroppen.
Der skal være en harmonisk og åben nok forbindelse imellem kroppen og sindet for at et menneske kan være i balance. Og det kræver først og fremmest at vi styrer sindet – og ikke omvendt, og dernæst at man er i sin krop og tager sig af det som er her – med en kærlig og tryg nok omsorg for sig selv.

Vi kan tænke os ud af meget – Men de ‘ting’ vi ikke kan tænke os ud af kræver noget andet end intelligens og tankevirksomhed. De ting der ikke ‘går væk’ når vi giver det et bedste forsøg – ja de kan “sidde fast” et andet sted end hvor vi kan nå og operere med tankesindet alene.

Og her er heste eminente mestre til at hjælpe os ind i dybere lag af os selv og til at vise os vejen hvis vi lader dem få stemmen og pladsen til det.
De føler med os og de føler for os fordi de er sociale familiedyr, med evner til at danne dybe vigtige og nære bånd, føle empati for hinanden og læse følelser og behov som søger at blive dækket.

De læser os hurtigt. Direkte. Og uden menneskelige morale hensyn.


Session hos Hestemennesker.dk – med eller uden egen hest eller lånehest. Al arbejde med vores heste foregår fra jorden.
Sessionen kan starte inde i klinikkens terapilokale hvis der er behov for en tilbundsgående samtalen inden hesten bringes ind i billedet.
S.I Krops og Psykoterapeut, Mentor og uddannelsesgrundlægger hos “EquineTorch – Terapi med hesten som partner”. Christina Viderup Eriksen.

Jeg kan hjælpe dig med de problemer du har på “indersiden” af dit liv.
De følelsesmæssige svære ting – og jeg tilbyder hjælp i sessioner både med og uden deltagelse af mine terapiheste eller din egen hest.
Hvis du ankommer med din egen hest er der mulighed for at sætte denne på ridebanen imens vi har den indledende samtale.

Hestesessioner hos mig foregår altid udenfor i smukke naturskønne omgivelser og under åben himmel. Vi har en lille bane og terapiheste der lever et meget frit og naturligt liv hvor de laver naturpleje på et stort engareal med slugter, bakker og langs Lerkenfeldt Å.
Et iøvrigt inviterende smukt og stille natursted til mindfulness øvelser.
Hestene er så vidt muligt uspolerede af udtrykshæmmende træning og dog alligevel håndterbare og venlige overfor mennesker. Alle hestene er nøje udvalgte til terapi og har hver deres særlige menneskehjælpende styrker. Her er flest islændere men også en enkelt frieser og en enkelt knabstrupper pony.

I terapi hos mig får du først og fremmest en dybdegående afklarende samtale omkring dine udfordringer. Du får tid og hjælpe til at se hele din problematik efter i sømmene og heri måske opdage nye vigtige og væsentlige ting som viser sig at være af betydning for din proces.

Den uddybende samtale vil give dig bedre overblik og indblik i dig selv, dit liv som det er og dine muligheder.
Det ligger mig meget på sinde at sørge for et kærligt, nænsomt, tålmodigt og følende rum til dig at arbejde i. Så der kan blive plads til din egen omsorg for dig – der hvor du nu er.

Ingen fjern eller upersonlig ‘ekspert’ her.
Mødet med hver eneste af mine klienter betyder meget for mig. Jeg går til tingene med dedikation og engagement. Derfor er der også en øvre grænse for hvor mange klienter jeg har i terapi af gangen.
Jeg kan måske berolige dig med at jeg har stor og indgående erfaring med angst, stress, grænse og depressions problematikker og at jeg har en stor tro på og erfaring med at hjælpe mennesker på vej til løsninger og vital og livsvigtig livsenergi og kvalitet. Jeg har ofte en mere fortællende, kreativ, naturlig og legende tilgang til det der er svært end jeg hører man måske møder i et rent kognitivt arbejdsrum.
For mig er det måske mest vigtigtste at terapien giver mening fra det aller første møde, vækker interesse for processen og er inspirerende så man får lyst til at tro på tingene og finder energi til at fortsætte igennem det der er svært.

En enkelt session eller et forløb?
Ved mere hårdnakkede problematikker går klienter ofte ind i et forløb af længerevarende karakter. Det er almindeligt at være i en terapeutisk proces i et års tid eller to og der kan købes 10 – turskort hvor den 10. session i så fald er gratis.

Det er selvfølgelig også muligt at booke en enkelt session med fokus på en bestemt problematik og løsning. Særligt når det handler om et problem man har med sin egen hest.

Skal jeg selv betale eller kan man få tilskud?
Der kan desværre endnu ikke fås offentlig tilskud til psykoterapibehandlinger og det gør selvfølgelig tilgangen svær for nogen at man selv skal betale. Omvendt er der en stor personlig frihed i den direkte adgang til terapien hvor man ikke først skal omkring lægen for at få en henvisning til en psykolog med lav selvbetaling. Tiden her bruges heller ikke på at komme frem til en psykisk diagnose eller at få afklaret et medicin behov – her handler opdagelserne og terapien om dig!
Hele tiden – og hver eneste gang.

Se