www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Skriftlig, praksis og mundtlig eksamen

Der findes en skriftlig og en mundtlig/praktisk del af din eksamen. Du skal gennemføre og bestå din eksamen for at blive certificeret EquineTorch Mentor.

Skriftlige eksamens opgave:

 • Du har 5 – 10 dage til at lave din skriftlige eksamens opgave.
 • Der er mulighed for 30 minutters telefon rådgivning hos Christina i forbindelse med og undervejs af dine eksamensdage. hermed.
 • Regn med at du skal bruge meget tid i eksamensugen da opgaven er omfattende afhængig af din erfaring med at skrive.
 • Du kan først påbegynde din opgaveskrivning efter 6. modul. (hold 2020) og efter 8. modul for dig der starter hold 2021.
 • Din opgave bedømmes efter 12-trinsskalaen sammen med din praksis eksamen. Det vil side at du får en samlet karakter til sidst.
 • Opgaven tilsendes komplet som PDF fil til hestemennesker.dk@gmail.com inden midnat på den aftalte afleveringsdag.
 • Opgaveomfang i alt ca. og maks 20 normalsider + forside og med illustrationer/ billeder efter eget valg.

Praksis eksamen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen. 

Til praksis eksamen skal du lave en session med en ukendt klient.

 • Formålet er at vise at du kan arbejde med din klient – og implementere de, for den pågældende session mest vigtige dele af din samtalestruktur i løbet af en session på 1.5 time.
 • Du får arbejdsrummet for dig selv – der vil altså ikke være nogen som overværer sessionen.
 • Bagefter evaluerer du din session og til brug har du gode reflektions og evaluerings spørgsmål udleveret på 6. modul som kan støtte dig i din undersøgelse.
 • Sessionen og evalueringen foretages i ugen efter din skriftlige eksamen.
 • Du bestemmer selv og sammen med din klient hvornår sessionen skal være og aftaler herefter vores eksamens messenger video møde/ eller fysiske møde hos hestemennesker.dk på adressen Evaslundvej 200 9600 Aars. Om det bliver et fysisk møde afgøres af din køreafstand. Optimalt er det fysiske møde, men messenger fungerer også.
 • På det aftalte tidspunkt har vi så en 30 minutters eksaminering hvor du fortæller om sessionen (referat og observationer) og de mere terapeutiske reflektioner du har gjort dig.
 • Herefter er der en 10 minutters pause hvor jeg evaluerer på samlet set din skriftlige opgave samt den mundtlige og i øvrigt din personlige udvikling undervejs på uddannelses forløbet.
 • Og så får du dit resultat og en personlig feed back.
 • Du får din karakter efter 12 trins skalaen (én samlet karakter for begge præstationer) og hvis du har bestået tilsendes eller udleveres dit endelige certifikat og uddannelsesbevis og du kan nu kalde dig selv for Equine©Torch Mentor!
 • Bliver du uddannet EquineTorch mentor får du automatisk også et gældende Livfuld Mentor certifikat som er et mentorcertifikat der er gældende ude i den almindelige ikke-heste verden. 

Den skriftlige opgaves indhold og sammensætning.
Her kan du nu læse den fulde opgaveliste til din skriftlige eksamenDen skriftlige eksamen handler mest om dig – om dine opdagelser og din udvikling.

Afsnit 1. Hvilke temaer fandt du omkring dit personlige liv ved uddannelsens begyndelse?

 • Beskriv hvordan du var eller blev klar over temaet/temaerne.
 • Hvordan viste det sig som ubalancer i dit liv?
 • Hvordan har du arbejdet med dette eller disse temaer på uddannelsen? Fra overfladen til roden?
 • Beskriv dine ubalancer sådan som du er blevet klar over at de levede på:
 1. Tankeplan.
 2. Følelsesplan
 3. Kropsligt – hvis du har opdaget den kropslige udspilning.
 4. Energetisk – symptomer, fornemmelser, farver, drømme, visioner, sjælskald og livsprocesser imod at udfolde dig til den du dybest set er.

Beskriv også hvilken betydning det har haft for dig at arbejde med temaerne:

 • Hvad er forandret hvis noget?
 • Hvordan har det haft betydning for dig i dine relationer?
 • I forhold til din egen fysiske tilstand/sundhed og kraft
 • Og på hvilken måde er din visdom større nu hvor du har arbejdet med dig selv?

Hvad er det i virkeligheden for værdier eller kvaliteter du, som menneske, er ved at udvikle i dig ved at arbejde dig igennem dette tema?

Brug evt. dine noter fra din personlige logbog til at lave en god fortælling om den proces du har været igennem.

Omfang: 2-5 normalsider (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 2: Mindfulness og harmoni:

Fortæl om en særlig og afgørende oplevelse fra din meditations praksis.

Beskriv hvad er psykisk centrering og hvorfor er det vigtigt?

Omfang: 1 – 3 normalsider (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 3 : Mentor selv-kendskab.  

Beskriv dine mest udprægede og bedste talenter som menneske og derved som mentor. (Altså dine essenskvaliteter).
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Beskriv hvor du har behov for mere udvikling?: Hvor er du mest usikker, eller hvad har du opdaget er særligt udfordrende for dig i arbejdet med klienter og i det terapeutiske arbejde i det hele taget? / Hvilke tanker gør du dig i forhold til dette med tanke på emnet ‘skygger’? Sagt på en anden måde; hvad mon du har lagt i skyggen?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)

Hvilke temaer er lige nu under proces i dit liv?
Hvordan ved du det?
Omfang 1 normalside (A4 – 2400 anslag)


Afsnit 4: Din forståelse af den psykiske struktur.

Lav en psykologisk liste over de delpersonligheder som du har opdaget og arbejdet med ved dig selv. Tegn dem ind i en cirkel som du har lært med delpersonligheds hjulet.

Nævn de delpersonligheder du har fået øje på i forløbet ved de navne du har givet dem.

Uddybende tillægs tekst til hver delpersonlighed.

 1. Hvad er den dybeste overbevisning i den enkelte delpersonlighed:
  Om livet
  Om dig
  Om andre
  Om kærlighed
 2. Hvordan beskytter delpersonligheden dig?
 3. Hvad beskytter delpersonligheden dig imod?
 4. Hvad er det den enkelte delpersonlighed beskytter i dit inderste væsen? (Hvilken essens/kerne/sjælskvaliteter/indre børn?)
 5. Hvornår vågner den/de især i dit liv? / Hvad kalder dem igang?

Omfang 2-4 normalsider (A4 – 2400 anslag)

Afsnit 5 : Dig og heste!

 • Hvilken hest har fyldt mest i dine tanker de seneste måneder?
  Fortæl om denne hest: Beskriv hestens personlighed med dine egne ord. Brug nogle direkte observationer til at danne baggrund for dine forklaringer. Se også hesten for dit indre og fortæl hvad dit første indtryk af denne hest er når du ser den for dig? Hvilken primær udstråling har denne hest? Og hvordan lander det i mødet med dig?
 • Hvilke tanker har du gjort dig undervejs i dette forløb omkring dit eget samspil med heste? Hvem er du sammen med heste? Hvile stærke træk træder frem? Hvad kan være lagt i skyggen?
 • Hvordan har dit samvær med heste været under påvirkning af din personlige proces?

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

Afsnit 6 : Lav et blogindlæg til hestemennesker.dk.
Det er muligt at være anonym. Det er også muligt at lave en video i stedet for at skrive et indlæg.
Skriv om noget der særligt interesserer dig i områdefeltet imellem heste og mennesker. Det kan handle om terapiens arbejde, om psykologien bag, om sansning af energi, om at arbejde med klienter, om at læse bevægelser, impulser, forbindelser, og dæmpende signaler, om relation til heste, hestens psykologi, om menneskers skygger, hestes særegenskaber og individualitet i personlighed, en bestemt type hest, pædagogiske værktøjer og hesten i denne opgave – ja alt er muligt.

(Tjekliste til blogindlægget – du kan med fordel overveje om du har været omkring disse hjørner i din tekst.

 • hvorfor er dette af særlig interesse for dig?
 • Hvad er dine konkrete oplevelser omkring dette fra uddannelsen?
 • Hvad er det der interesserer dig ved det?
 • hvad har du fundet ud af?
 • hvordan bliver du berørt i krop, følelser og på tankeplan omkring dette – med hesten? Hvordan kan du bedst muligt og videreste omfang videregive denne oplevelse til dine læsere?
 • hvad ser du hesten gør som er så afgørende for din oplevelse?)

Omfang 1 – 2 Normalsider (A4 – 2400 anslag)

SLUT