Psyke - Krop - Sjæl - Intuition - Ansvar - Følelser - Identitet - Roller - Bloringer - Frihed - Adfærd - Bevidsthed - Grænser - Kraft - Klarhed - Sammen - Isolation
Indersiden af heste & mennesker
Equine©Torch

Værdighed er medfødt! Du skal altså ikke bevise dit værd!!!

Aaalt for mange mennesker laver ydre og indre forskydninger af værdighed som gør at man enten gør sig selv mindre værd end andre mennesker og derved andre langt mere dygtige, rigtige og gode end man synes man er selv er, eller at man laver målingen indenfor egne døre dvs. i forhold til hvor god (eller det modsatte) man nu synes man selv er og konkluderer at den sum er lig med ens værdi og at den langt fra er god nok.

MEN Vores værdi som mennesker afgøres ikke af sådan en forskydning eller måling!

Når vi måler os selv enten op eller ned i forhold værd – så er det SINDET der flytter på nogle ting som faktisk ikke kan flyttes på! Og os mennesker som har tilladt sindet at få den magt over den indre selvfølelse.
Det er igennem de TANKER man har om sig selv – og sig selv i forhold til andre, verden og den forventning man regner med at skulle indfri, at sindet TÆNKER at man så er tæt på eller langt fra god nok. Og til disse TANKER – hører følelser, som stemningsmæssigt overbeviser os om at det man nu tænker er da helt sikkert sandt for det kan jeg jo FØLE at det er…..

Men SINDET kan tro på hvad som helst – og føle at det er sandt! ….. Det har historien vist bevist gang på gang.. Så at tro at sindets tanker er lig med virkeligheden er at lade sig selv føre bag lyset.

Når man nedvurderer sit egentlige værd så er det SINDET der er kommet til at tro på at værdi er noget man tjener sig til – eller forbedrer sig til, eller undskylder sig selv for at mangle, hvis man synes man er ringere end andre…

Men at overlade værdiregnskabet til sindet, der jo opererer i hjernes logiske virkelighed – svarer til at lade en computer afgøre om et menneskes liv er værd at leve eller ej…

Hvordan tror det det regnestykke ville komme til at se ud?

Det er altså det samme som at bede en computer svare på om kærlighed fx, er nok til at skabe følelsen af et lykkeligt liv… og så at forestille sig at en computer kan lave den afgørelse baseret på en fuld og inderlig oplevelse af kærlighed sådan som det føles. Og det kan computere ikke! End ikke forstå ordet – inderlig…!

Og på samme måde er det med værdi.
– Der er det samme som at finde glædelig fred med den man er.

Hjernens logik kan ikke på fair og retfærdig vis beregne værdighed, eller fred… og om man har nok af det eller ej.. Hjernen forstår sig ikke på sådanne ting! Ikke som en oplevet bærende tilstand man går med inden i. Og paradokset er at så længe man IKKE FØLER SIG VÆRDIFULD – eller er i fred med sig selv, ja så kan man jo ligesom ikke vælge at være tilfreds med det følelse og så give slip på hele regnskabet for hvad man lige må og skal og være og gøre før man så en dag måske bliver god nok… ’

Vi har nemlig kun den slags tanker om os selv når vi ikke er i KONTAKT med vores egen egentlig værdi!…

Hjernen beregner berettigelse på elementer som; nytte, formål, balance imellem at tage og give, udligne skyld, rette op på fejltagelser og skam og social overlevelse og intet af det har noget som helst at gøre med den helt centrale og medfødte værdighed – som følger med det blot at være født til livet her på jorden.

Og det der næsten er aller mest vildt er at når jeg skriver det her og sender ud i æteren så VED jeg at mindst halvdelen (og med stor sandsynlighed langt flere end det) af jer som læser med, faktisk ikke ved hvad det er jeg mener om værdi, fordi i ikke er i kontakt med jeres egen egentlige sande værdi!
Er det ikke tankevækkende?

Jeg VED at der findes et hav af mennesker (jeg har selv været et af dem) som sidestiller præstationer, funktion, anvendelse, anerkendelse, nytte og om man er accepteret af andre eller ej osv med om man har værdi eller ej…

Men det er et forkert regnestykke som ALDRIG kan nå en lykkelig slutning simpelthen fordi det er hjernen som står ved regnemaskinen og trykker på knapperne og finder ud af hvor tæt på eller langt fra 100 % – man nu er i at lykkes…

Hjernen er på den måde kærlighedens og sjælens parasit eller ”ubalance/sygdomfremkalder” om man vil og hvis ikke man får byttet om på hierakiet imellem hjerne og hjerte så vil man ALDRIG finde fred med sig selv og derved aldrig fange den frekvens af – væren – hvor man faktisk bliver klar over at man er fuldstændig okay som man er! Det er uforeneligt imellem hjernen og så den tilstand af glad og fredelig væren som er det man længtes efter!

Det er når hjernen står over hjertet at vi udvikler ”følgesymptomer” så som perfektionisme, selvkritik, en indre skrap dommer, osv….

Og det er kun ved at bevæge sig baglæns igennem strømmen af disse indre ’typer’ der er ude af balance at vi kan trævle mysteriet om værd op igen og finde tilbage til det der er SANDT.
Ved stille og roligt at afvikle hjernens regnskab og KONTROL overfor den følelse af tab af værdighed som man lider under nedenunder det hele.

EquineTorch mentoruddannelsen starter med en sådan kortlægning af sindets kontrol overfor vores medfødte værdighed og væren – igennem arbejdet med delpersonligheder. Og som du måske kan læse ud af teksten er det at finde sit sande selv og værd en rejse i blinde når først man er blevet væk fra sig selv, netop fordi at HVIS man var centreret i væren og i fred med sig selv – så slutter rækken af spørgsmål om hvornår og hvordan man bliver god nok…  😊

Trænger du til en sådan rejse – Og oprydning?

Er der sket et værdiskred i din udvikling og er du kommet væk fra dig selv? Når vi er sammen med heste er vi faktisk sammen med dyr der ikke får værdisår på samme måde som vi mennesker gør. Hestene lever fra deres kerne og værdi uden sindets mange krinkelkroge og overbevisninger og domme – så sunde heste der trives i livet vil kunne hjælpe mennesker til at få fat i essensen af ens eget sunde væsen og værdi.

Det er jo i virkelighedne ikke noget svært som skal læres, men en AFLÆRING af alle mulige ting som kan være hældt ud over et menneskeliv som fejl indlæring. (i hjernen) og som er skræmmende almindeligt.

EquineTorch Mentoruddannelsen starter op i 2018 med 2 hold. Et på Fyn og et I jylland og i henholdsvis februer (fyn) og marts ( Jylland). Og det bliver de eneste to hold i 2018. Fyn holdet er tæt ved at være fuldt overtegnet – der er stadig pladser på Jyllandsholdet.

Med et ønske om at du finder fred med dig selv.

Kærlige hilsner

Christina Viderup Eriksen
Interesseret i uddannelsen?
Fang mig på mail hestemennesker.dk@gmail.com
eller på telefon 60 46 58 62

Hestemennesker.dk & EquineTorch mentoruddannelsen & EquineTorch Method Practitioner

%d bloggers like this: