www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

EquineTorch Mentor 2024

På EquineTorch Mentoruddannelsen er der 4 overordnede emner som eleven arbejder med på et personligt og professionelt plan.

  1. Mindfulness og mestring af tankesindet.
  2. Psykisk videns fundament på et terapeutisk niveau
  3. Kropslig instinktiv sanseskærpelse og herigennem telepatisk sanseevne.
  4. Håndtering af traumer og evnen til at møde andre fra hjertet.

En mentors tilblivelse…
I Ethvert møde med en anden, sker der noget utroligt. Men for det meste opdager vi mennesker det ikke for Imens vi ofte beskæftiger os mest med tankestrimlerne i hovedet så udlever kroppen en sand livsoplevelse. Sammen med følelserne. Og hjertet. og den andens krop, følelser, hjerte.

At uddanne sig til E.T Mentor er at sige ja til en vigtig rejse indad. Uddannelsen er dels et kort mesterlære forløb i at leve mindfuldt og fra hjertet og dels et program som giver mennesker en dybere kontakt til sig selv. Det er undervejs uundgåeligt at berøre mere svære og personlige livshukommelser, også i gruppesammenhæng og det giver et særligt ærligt og nært livslæringsrum og fællessskab.
Det ene spor på uddannelsen fokuserer på elevens egen rejse og det andet på at udvikle evnerne til at møde andre mennesker – og heste på en dyb og terapeutisk virkende måde.

“At sanse livet indefra er vejen til at forstå verden i det ydre”.

Er vrede den samme følelse for alle?
Er glæde? Taknemmelighed? Fortvivlelse?
Vi har defineret navne for disse følelser. Derfor må de spille en nogenlunde ens “musik” i hver af os når vi oplevelser dem. Alligevel håndterer vi dem forskelligt. Og det kan være her vi opdager det enkelte menneskes ego eller familiens blueprint på det enkelte familiemedlem. Eller konsekvensen af den ganske personlige oplevelse som satte et dybt aftryk for flere årtier siden..

Livet rammer os ind i os igennem de samme tangenter. Følelser, sanser, biologiske og sociale kendetegn for arten, behov. Men vi takler emnerne forskelligt. Og af forskellige baggrundsårsager.
En terapeutisk tilgang indenfor EquineTorch Mentoruddannelsen har en meget åben facon.
I stedet for at gå frem i en terapeutisk proces med forskellige værktøjer forrest og møde den anden med disse imellem os, så er selve mødet det essentielle.

Og træning i “at møde” og lytte og “åbne op”, vægtes højest.
Det er også det sværeste at nå i mål med som menneske og som terapeut og det er en proces der kræver at man tager sig selv fuldt og helt i hånden. For mange, for første gang sådan rigtigt nogensinde. Og for endnu flere ud på en rejse der varer flere år med sin egen heling og udviklingsproces i centrum for livets valg og for opmærksomheden.

“Det vi ikke har mødt i os selv, vil vi forsøge at få kontrol over i den anden, i en terapeutisk setting – og UDEN nogen god kontakt”.
De fleste af os har en lille fixer indeni. Vi vil gerne skabe resultater og undgå kritik. Vi vil gerne undgå ubehag. Især hvis det er ubehag som gør os sårbare i mødet med os selv. Og det er mere en regel end en undtagelse at vi hellere vil løse, fixe, analysere os frem til en løsning, end møde det med et åbent hjerte og hænder.
Men det kan være med til at opretholde problemerne.
Kontrol kan være det som i årevis har forhindret en sund tilbageregulering af noget som har været dysfunktionelt fastfrosset som resultat af et gammelt ubearbejdet chok der på den måde vedligeholdes aktivt i årevis.

Er leveren ‘klar’ i sine farver eller ‘grumset til’? – Er den ‘med i nuet’ på celleplan og igang med IDAG eller er den fyldt op af “dén dér frustrerende oplevelse” fra for to uger siden og i øvrigt flere års ufordøjeligt gammelt stads indenfor ja.. lidt den samme boldgade?

Er lungerne frie og livlige og levende og eventyrlystne, eller nervøse og tvivlende og tågekastende over nuet?
Er hjertet varmt og et rigtigt hjem og smilende og fyldt med latter eller bagved en låst dør og en mere og en mere og endnu en?
En af kroppene stryger nysgerrigt en følsom hånd med fine sanser henover håret på den anden, “er du her”? og danser så lynhurtigt bagom ryggen på den anden krop og kaster et blik på den sårbare og hemmelige bagside og smutter hurtigt om foran igen, og stryger en varm hånd ned under en fod.

Følelser holder intet tilbage men fortæller i detaljer om livsoplevelser der har afleveret verden mere i en grøn variation for den ene og en måske mere lys grå for anden. Ganske usynligt for mennesket der har travlt med at holde fast i sine livlige og nogle gange ustyrlige tankestrikker oppe i sindet. , sker der en udveksling af berøring og en aflevering af helt intime informationer også, men og mærker den an

Som elev på Equine Torch Mentoruddannelsen vil du få rigtig meget ny viden om dig selv og om den måde du anskuer og interagerer med verden på.

Al undervisningen er tilrettelagt med en stor vægt på terapeutiske processer undervejs på modulerne og hjemmearbejdet består af læsestof i uddannelsens kompendier, væsentlig litteratur, øvelser og målrettede individuelle opgaver, overskuelig dagbogsføring, meditationer og individuel terapi en eller to gange imellem hvert modul.

EquineTorch Mentor uddannelsen er en af de måske hurtigste veje til at kickstarte en intensiv og dyb indre selvudvikling og helings proces.

Det er et intenst forløb som altid fylder meget i deltagernes liv og som griber ind i mange emner også langt udover hvad der har med heste at gøre.

Holdet er altid sat på en måde så der værnes om den nære kontakt og med et så lille antal elever at der er rum og tid til hver enkelte. De gruppedynamiske temaer der dukker op undervejs gribes altid som væsentlige og relevante læringsemner.

Uddannelses mål.

Equine Torch Mentoruddannelsen giver eleverne de redskaber som skal bruges for at blive erfaringsmæssigt kloge på praktisk, virkelig og nyttig livsmestring. Det foregår ved at der hele tiden sker en pendulering imellem viden og værktøjs samling og personlige terapeutiske processer.

VIDEN. Her sættes der først og fremmest fokus på hjernen, psykologi, adfærd, bevidsthed, vilje og valg, nervesystemet, kærlighed, healing, telepati, evnen til sindsro, sindet som redskab og hvordan man arbejder energetisk. Uddannelsen er målrettet at tilegne sig indsigt i arbejdet med mennesker primært og med heste sekundært. Alligevel kan meget af det som læres, bruges direkte i mødet med heste også og er en åbenlys forudsætning for at få et psykisk, kropsligt og kommunikativt solidt nok fundament at stå på når det tages afsæt ind i samarbejdet med hesten som partner.

Studie i heste og mennesker. “For at vide hvad der kan og skal gøres, må vi vide hvad vi står med”.
Hvorfor gør du som du gør? Og hvad er det egentlig du gør? Hvad er dine bagvedliggende bevæggrunde for at handle, føle og tænke som du gør lige nu?

Hvilke indre stemninger er mon de mest problematiske for dig at være sammen med og hvorfor? Og hvordan præger det din egen indre oplevelse af livet og din oplevelse af livet med andre?
Og hvilke undvige eller kompensationsstrategier tager mon så over for dig når du er på gyngende grund med den svære indre stemning?

At studere levende væsner kræver en evne til at iagttage uden at blande sig i det som iagttages. Uden at tolke på det som iagttages. Forskellen på en observation og en tolkning kan være på størrelse med et helt menneske!

Evnen til at iagttage og lave observationer er i menneskers hverdagsbevidsthed ofte noget der foregår automatiseret og snævert. Og ofte hjælper hjernen os med ikke at opdage det ved andre, som vi selv synes er svært at opleve inden i os selv. Vi undviger. Eller vi reagerer og ofte ufrivilligt.

Vi går udenom en masse væsentligt information omkring hinanden, for at få et nemt møde. Hvad der så end, er “nemt” for den enkelte…
Men det nemme automatiserede hverdagsmøde er dét som også kan efterlade os med problemer i forhold til oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Ensomhed, overfladiske relationer, manglende medfølelse og en oplevelse af at livet ikke er rigtigt nærende, er den mest almindelige smerte som opstår med for stor en overvægt af “hverdagsmøder”. At studere andre og at blive studeret selv, igennem en nær og opmærksom kontakt, er stærkt undervurderet og underpraktiseret – og så er det helende i sig selv!


Som EquineTorch Mentor bliver du i stand til at opleve dig ind bagved, når du arbejder sammen med andre mennesker. Og i forhold til dig selv. Du vil få en skarp forståelse af menneskets psykologiske ego (beskyttelses og behovsregulerings kapacitet) og lære hvordan du opdager de rene og upåvirkede sjælskvaliteter og talenter.

Som et menneske i terapeutisk tjeneste, har vi nogle muligheder for at hjælpe andre til at justere egoet. Men det skal ske igennem først og fremmest et menneskeligt nærvær. Det er i relationer vi har mulighed for at hele dysfunktioner i den måde vi opererer på overfor andre mennesker. Og overfor os selv. Den måde vi relaterer til andre på forlænger vi ofte til også at have lighed i den måde vi relaterer til hestene på.

Mange af de terapeutiske processer som du selv skal igennem er kreative, og intuitive og skaber kontakt til det inderste i dig selv. Og endnu dybere, til eksempelvis dit drømmende jeg (natslige drømme), indre børn, fortrængte skygger, slægtsmedlemmer som ikke lever mere men som har præget generationerne efter i din stamme, tidligere liv aftryk som du bærer med dig – og meget andet.

Du vil modtage undervisning i hvordan man træner sine evner til at arbejde med energi – imens man også arbejder strategisk og analytisk. Det er to forskellige kapaciteter hos mennesker og der trænes henimod at både højre og venstre hjernehalvdel er aktive og samarbejdende.

At blive god til at arbejde med energi, som en vej til særlig information og kontakt , kræver både disciplin, at man øver sig en hel del, at man arbejder aktivt med forskellige former for meditation som en måde at opnå evnen til at mestre sit eget sind på, at man opdager de forskellige niveauer af de egenskaber som sanserne har og at man bliver god til at bevidstgøre information igennem disse evner.

En del af uddannelsen handler altså på den måde om at lære hvordan man gør sig selv parat til arbejdet med energi. Og til at samarbejde med energien. Hvordan man får styr på sit sind og begynder selv at have den bærende intention når sindet så arbejder.

EquineTorch Mentoruddannelsen har eksisteret siden 2014 og har efterhånden givet afsæt til en del EquineTorch Mentorer. Langt de fleste tager uddannelsen primært for sin egen udviklings skyld imens andre også ønsker at blive klædt på til at kunne tilgå et psykospirituelt terapeutisk virke til glæde og gavn og for andre. Alle der gennemgår forløbet certificeres EquineTorch Mentorer efter endt forløb og hvis der afsluttes med en bestået skriftlig og mundtlig eksamen. Hvis man kun ønsker at tage uddannelsesforløbet for sin egen skyld er der ingen afsluttende eksamen men man får et deltagerbevis.

Optagelse via mail til hestemennesker.dk@gmail.com hvor der bookes en forsamtale.

Aldersbegrænsning 18 år.

Varighed 12 måneder.

MØDETID: Antal Moduler : 8 stk.

MØDETID: Conversation Guru Settings : 6 stk.

MØDETID: Obligatoriske terapi 6 stk. inkluderet i prisen. Er der behov for ekstra kan disse tilkøbes.

Afsluttende eksamen til dig der ønsker certificering som EquineTorch Mentor.

Holdstørrelse max 10 personer.


Pris : 28.500 kr. incl moms.
Kan afdrages i op til 12 rater – 2375 kr. om måneden.
Early Bird Rabat. Ved tilmelding inden 15. januar 2024 gives der 2000 kr. i rabat på prisen.

Modul datoer og indhold:
Modul 1.
21. – 23. Januar 2022 – “Jeg ser, jeg er, jeg føler og jeg bærer”
Teori:
Jeget / Egoet og sjælen/universel bevidsthed.
Jeg’et og Vi’et – gensidig regulering.
Hjertet som helbreder. En kærlig tilgang.
Mindfulness, meditation og Bevidsthed. Opmærksomhed, perception.
Den personlige begrænsning i den subjektive anskuelse.
Fysiske og psykiske triggerområder.
Perspektiver der forandrer status que
Identificering og ændring af energitilstande og følelser.
Tolerance og reaktivitet.
Praksis: Felt observationer af heste, spejling og interaktion)

Modul 2.
18. – 20. Februar 2022 Lidelse med mening – Min udfordring min livsopgave”
Teori: Udviklingspsykologi, personlighed og familiemønstre.
Spejling (ml. heste og mennesker på et neurologisk,
Praksis: Tilknytning (Afstand, nærhed, tryghed, tillid) i og imellem heste og mennesker

Modul 3.
18. – 20. Marts 2022 “Min fantastiske biologi og grænserne for hvad jeg kan holde til”
Teori: Nervesystemet, belastningsreaktioner, kropsligt forsvar, psykiske og fysiske traumer.
Praksis: Tilgang til traumer hos heste og mennesker, sundhed/flow/livfuldhed
Autonomi, selvregulering og omorganisering af problematiske tilstande hos heste og mennesker
Miljøet som fascilitator for forandringer

Modul 4.
15. – 17. April 2022 – “Kompasset for hvor jeg har været, hvilken effekt det har haft og hvor jeg er nu med denne effekt, bevidst og ubevidst”
Teori: Livskompasset og livshistorie. Den psykiske og derigennem tilhørende fysiske effekt af begivenheder, oplevelser og påvirkninger som har sat spor. Internaliserede hændelser og personers påvirkning på et menneskes grundtilstand og indre stemninger.
Praksis Analyse af menneske og hestepersonligheder og effekt af livshistorien på trivsel og adfærd.

Modul 5.
3. – 5. Juni 2022 “Jeg bærer menneskehedens historie helt ind på celleplan”
Teori: Terapeutiske redskaber og virkemidler, internalisering og eksternalisering, disidentifikation, visualisering og intuition.
Praksis: Terapitræning på holdet og hinanden

Modul 6.
12. – 14. August 2022 “Min kerne – mit holdepunkt, grænser og integritet”
Teori: Ego/ Sjæl, dramatrekanten, delpersonligheder og arketyper.
Praksis: Sansning af energi og intuition med mennesker og heste

Modul 7.
9. – 11. September 2022 “Jeg er healer, mystiker og skaber i den nye tid”
Teori: Chakraer, arbejde med læsning af energi, healing og facilitering af helende processer for krop, sjæl og psyke.
Praksis: Den levende, deltagende og sansende krop i arbejdet.

Modul 8.
7. – 9. Oktober 2022 “Ven med mig selv og ven af livet”
Teori og praksis: Træning af de praktiske færdigheder og afslutning af den personlige rejse med uddannelsen.

Skriftlig eksamen i perioden 17. – 21. Oktober 2022
Mundtlig eksamen i løbet af ugen efter den skriftlige

EquineTorch Mentor er en uddannelse som rummer mange forskellige mennesketyper og hestemennesker indenfor mange retninger af hesteverdenen.
Eneste forudsætning for deltagelse er en stor lyst til emnerne og nysgerrig på egen personlige udvikling og forhold til heste. Optagelse sker ved at sende en mail til Christina på hestemennesker.dk@gmail.com
Uddannelsen har eksisteret siden 2014 og der er efterhånden en del hestemennesker som har været indenom EquineTorch Mentoruddannelsen. Uddannelsen kan bruges som et professionelt springbræt til at man selv kan begynde at arbejde med terapi og udvikling af trivsel og samspil imellem heste og mennesker – eller man kan tage uddannelsen alene for processens skyld og for personlig udvikling og vækst.
Læs mere om uddannelsen i underafsnittene.

“En af de ting som gør EquineTorch Mentoruddannelsen så spændende, er at flere af hestene på stedet, selv har en svær forhistorie og både psykiske og fysiske ar herfra. Det har hjulpet mig til at se mere klart hvad der sker når man har fx. angst fordi hestene ikke prøver på at skjule hvordan de har det. Det har givet mig en større respekt for levende væsners biologi og hvordan vi skal samarbejde med biologien i stedet for at modarbejde denJeg er specielt helt vild med islænderen Kongur. Jeg har lært meget om ærlighed fra ham.
– sagt af elev på uddannelsen.

“Uddannelsen er et fantastisk supplement til enhver træner, behandler, underviser – alle der arbejder med mennesker og heste sammen, burde tage den!”

“Jeg har fået en meget større forståelse af mennesker sådan helt generelt, også af mig selv og min egen familie! Og for mig var det en øjenåbner at opdage forskellen på mit ego og så min sjæl! Woow.”

“Pludselig forstår jeg hvorfor heste ofte er sådan en stor en gave til mennesker og hjælper så meget som de gør – sådan har jeg altid oplevet det men jeg har ikke kunnet forklare hvorfor!”

“Jeg har altid haft brug for at være sammen med heste hver dag for at have det godt og fordi jeg synes mennesker er svære at omgås. Nu ved jeg hvorfor jeg har haft det sådan og nu kan jeg langt bedre selv tage ejerskab over min energi hver dag og er bare generelt blevet mere fri og meget mere glad!
Tænk hvilket ansvar hestene har båret for mig indtil nu.
Jeg er glad for jeg kan selv nu!

– Udtalelser fra elever

“Det der nok har ramt mig mest er hvor meget heste og mennesker har til fælles og hvor meget jeg kan lære om mig selv ved at studere heste – og om heste ved at studere mig selv!”

“Jeg arbejder med telepati og endelig kan jeg skelne imellem mine egne subjektive tolkninger af energien og af det heste gør – og det der rent faktisk sker! Hvor er det dejligt at forstå begrebet projektion, sådan fuldstændigt og sætte hestene mere fri igennem det! Jeg er helt bevidst om hvor meget bedre en ‘oversætter’ det har gjort mig til!”

“Jeg har fået øje på hvor mange kræfter jeg selv har til at forandre og skabe mit liv som jeg ønsker det skal være! Før sad jeg fast i mange af mine fortids minder og forhold til familiemedlemmer og venner som ikke var nemme for mig at være i. Men nu har jeg opdaget at jeg er større og andet end mine minder og den påvirkning de har haft på mig!”
– Udtalelser fra elever

“Jeg vil godt indrømme at jeg førhen nok har haft et lidt ensporet syn på heste som ridedyr der skulle makke ret. Og at jeg nok også har været ret krævende som rytter. Men jeg anede ikke at det var muligt at få noget som helst til at ske på andre måder end jeg havde lært det. Nu er det som om jeg har fået et kæmpestort drive til at opfinde nye veje for ridningen – SAMMEN med hestene, og det elsker de bare! Der har åbnet sig helt nye døre og jeg oplever så meget mere end nogensinde!”
– Sagt af elev

“Lige da jeg startede på uddannelsen kunne jeg ikke lade være med at tænke at Christinas heste var kasserede rideheste som ikke kunne bruges til noget og jeg forstod ikke helt hvorfor hun samlede på dem. Men igennem den her rejse har jeg lært at se med hjertet og nu kan jeg ikke forstå hvordan jeg ikke kunne se hestenes værdi og væsen før! Det har overrasket mig meget at man som menneske kan skifte imellem at se verden så forskelligt! Det er meget tydeligt at det er en meget større verden når man ser med hjertet end med hjernen alene. Jeg er meget taknemmelig for at have lært det, til resten af mit liv!”
– Sagt af elev