Hestemennesker.dk

Løbende mindfulness meditationspraksis 2020

Mindful Meditationspraksis: 

At kunne guide en meditation er essentiel læring på uddannelsen. Her er der et stort fokus på at arbejde selvstyrende med opmærksomheden og dennes bevidsthedsmæssige dybder og indhold. For at kunne arbejde givende med klienter skal man kunne hjælpe klienten i at hvile og udvide adgang til positive værensrum i kroppen og psyken. Og for at kunne arbejde med og forløse eventuelle smerter i krop, psyke og energi skal man kunne lede opmærksomheden igennem det der kalder.

Denne dybe selvmestring og selvopdagelse er en væsentlig del af uddannelsens formål, både som elev og som tilegnelse af terapeutisk værktøj. Der opstartes en meditations praksis sideløbende med uddannelsen hvor elever mediterer mindst 3 gange om ugen – og mindst 15 min. hver gang.

I løbet af uddannelsen introduceres eleverne for forskellige tilgange til meditative og opmærksomhedskærpende øvelser.

Elever fører en meditations og proces dagbog som udleveres på første modul. Dagbogen bruges til at skrive den stærkt personlige og proces beskrivende skriftlige eksamens opgave.