www.hestemennesker.dk

www.hestemennesker.dk

Indersiden af heste & mennesker

Øveklienter, træningssessioner og selvevaluering

Træningssessioner og selvevaluering: 

Går du efter endelig certificering som EquineTorch mentor, vil du skulle træne dit arbejde med klienter imens uddannelsen kører.
Efter modulerne 3, 4, 5, 6, 7 skal der laves 2 træningssessioner med øveklienter hvor du øver det du har lært på modulet. Du instrueres fra gang til gang, den sidste dag på dit modul, – i hvad der bliver dit kommende fokus til træningssessionerne.

Du kan træne med mennesker du kender og mennesker du ikke kender i forvejen. Mange går sammen med andre holdkammerater og mødes for at afholde deres træningssessioner sammen. Det kan være en tryg måde at starte op på. De fleste ender også med at kaste sig ud i arbejdet med ukendte klienter og får rigtig meget ud af dette.

Dine sessioner skal du evaluere og sende til Christina.
Der er 3 reflektions spørgsmål som gennemgås:

  1. Hvordan var min egentilstand undervejs? (Tanker, følelser, kropslige tilstande, energi (fornemmelser, indre billeder, sætninger, aura o.l.)
  2. Hvilke vigtige key words anvendte din klient, som fik dig til at dykke dybere her? (Klientens egne ladede ord og vendinger)
  3. Hvilket redskab har du arbejdet med og hvorfor valgte du dette?

Din evaluering skal du enten skrive ned, (max 1 side) og sende til hestemennesker.dk@gmail.com eller indtale som besked på din tlf via _______ og sende til Christina, senest 3 dage før du skal på modul igen.

Vigtigt for dig der vil gå til eksamen.
Du kan først gå til eksamen når der er afleveret 10 sessions-evalueringer og dine seneste evalueringer skal være afleveret før det sidste 8. modul.

GPDR: Der udleveres anvendelige samtykkeerklæringer til persondata indsamling og deling med tredjepart til dine øveklienter på første modul.
Det er vigtigt du får skriftlig samtykke fra dine øveklienter og du instrueres i dette på det første modul.