Sophie er en ung dansk kvinde og et dejligt intuitivt hestemenneske, med en stor sanselighed i samspillet med heste – hvilket hun gladeligt deler sine erfaringer fra til glæde og lærdom for mange hestefolk både her i landet og i udlandet. Hun har to heste Alvaro og Torrin som hun træner på inspirerende vis! Sophie er i år begyndt en dybere selvudviklingsrejse med Equine©Torch Mentoruddannelsen og du kan følge hendes oplevelser undervejs her på siden www.hestemennesker.dk – samt finde mere om Sophie og det hun tilbyder her:

Sophies Rejse med Equine©Torch Mentoruddannelsen – Fortalt af Sophie … 

EN NY BEGYNDELSE – UDDANNELSE?

Jeg elsker i den grad min ro, og alligevel sidder jeg sjældent stille i få øjeblikke. I januar afsluttede jeg min telepati uddannelse, og denne forgående weekend var det allerede slut med at sidde stille. Jeg har nemlig været på Fyn fra fredag til søndag. Jeg overnattede i det fineste lille sommerhus med udsigt til Store Bælt sammen med 6 andre fantastiske kvinder. Det var starten på en ny begyndelse – starten på min netop påbegyndte uddannelse. Jeg er nemlig startet på Equine Torch Mentor Uddannelsen hos Hestemennesker.dk, som er en terapeutisk uddannelse der inkluderer samspillet med hestene.

Det er intet mindre end 2 år siden jeg første gang fik øje på denne uddannelse, men muligheden har aldrig rigtig været der… Ikke før nu. Jeg fortryder ikke et øjeblik, at jeg valgte at springe til selvom timingen i nogle henseender kunne have været bedre. Nej – når muligheden byder sig, så må man gribe den. Jeg har en tiltro til at alting kommer til os på det rette tidspunkt, og jeg føler mig allerede tryg ved, at dette ikke er nogen undtagelse. Allerede dette første modul med dets forgående læsning har været en sand øjenåbner og har fået mig til at føle mig inspireret som aldrig før! Derudover var det en fantastisk oplevelsesrig weekend, hvor vi både fik muligheden for at komme mere ind på livet af hinanden, men i særdeleshed også at komme i dybere kontakt med os selv. Vores behov, vores følelser, vores tanker og vores handlinger.

Der var mange følelser i spil i løbet af disse 3 dage, og jeg nåede både igennem træthed, glæde, dybsindighed, begejstring, oplysning og en følelse af fuldkommen flow og balance. Gennem blandt andet guidede mediationer, tillidsøvelser, familieopstillinger og bevægelsesmeditationer fik vi alle muligheden for at åbne op for sanserne, nærværet og tilliden til os selv og hinanden. Jeg har en forventning om, at denne uddannelse vil være en rejse ind i mig selv, og aldrig har jeg glædet mig så meget til at dykke ned i læsestof, oplevelser og personlige erfaringer!

🇬🇧️ A NEW BEGINNING – EDUACATION?

I truly love peace and quiet, but somehow I rarely ever end up being still for more than a single moment. In january I finished my telepathy education and this previous weekend I already started a new chapter. I have spend friday to sunday in a little cabin alongside the ocean with 6 wonderful women. It was the first weekend of my new education to becoming an Equine Torch Mentor which is a therapeutic education focusing on the assistance from the horses.

I saw the information about it already 2 year ago, but at the time it simply did not fit into my schedule. Not until now. I do not regret for a single second that I decided to jump onboard. When the opportunity shows you have got to catch it and that is what I did. I believe everything comes to us in the time it is supposed to and I have the same feeling with this. The reading I have done to prepare for this first module has been eye opening in multiple ways and I have never felt as inspired as I do just now. We got the chance to get to know each other, but most importantly we got the chance to get in touch with ourselves. Our emotions, our actions, our needs and our thoughts.

Loads of emotions showed up during these days… both tiredness, happiness, inspiration, profundity, joy and a feeling of complete flow and balance. Through guided meditations, trust exercises, family setting and movement meditations we got the chance to open our senses, our presence and our trust within. I have a deep expectation that this education will be an even deeper journey inside myself and never have I ever looked as much forward to dive into reading, experiences and challenges as now!